(advertenties)
(advertentie)

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat cannabisgebruik patiënten met type 2-diabetes kan helpen. Je zou dan verwachten dat dit geldt voor alle vormen van diabetes, maar dat lijkt niet zo te zijn. Een studie heeft namelijk wellicht een complicatie gevonden tussen cannabis en diabetes type 1.

Vorige week werd een nieuwe studie gepubliceerd in JAMA Internal Medicine waarin een mogelijk verband is ontdekt tussen cannabis en een aandoening geassocieerd met diabetes type 1. Deze aandoening heet diabetische ketoacidose (DKA); een gevaarlijke en potentieel levensbedreigende complicatie.

De onderzoekers zeggen dat het gebruik van cannabis bij type 1 diabetes het risico op DKA verdubbelt in vergelijking tot niet-gebruikers. En hoewel meer onderzoek nodig is om de precieze oorzaak vast te stellen, zijn deze eerste bevindingen het vermelden meer dan waard.

Vooral omdat veel mensen hebben gehoord dat cannabis patiënten met diabetes type 2 kan helpen. Hierdoor kan het beeld ontstaan dat cannabis veilig en zelfs nuttig is voor alle vormen van diabetes. Maar dat is mogelijk dus onjuist en zou zelfs grote gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen.

Cannabis en DKA

De studie heeft geconcludeerd dat patiënten met type 1 diabetes een verhoogd risico hebben op het ervaren van een complicatie die leidt tot uitdroging, zwelling van de hersenen, comateuze toestanden en zelfs de dood. Deze complicatie heet ketoacidose, en onderzoekers zeggen dat cannabisgebruik ervoor kan zorgen dat type 1-patiënten twee keer zoveel kans hebben om het te ervaren als patiënten die geen cannabis gebruiken.

Ketoacidose ontwikkelt zich als de bloedsuikerspiegel voor een te lange tijd te hoog blijft. De hoge bloedsuikerspiegel veroorzaakt dan hoge niveaus van zuren die bekend staan als ketonen. Deze verhoogde niveaus zijn levensbedreigend als ze niet snel worden aangepakt.

Ze kunnen in eerste instantie misselijkheid en braken veroorzaken, waardoor uitdroging optreedt. Door het vochttekort kan de ketonspiegel vervolgens verder stijgen. Dit kan vervolgens leiden tot buikpijn, kortademigheid, verwarring, bewustzijnsverlies en uiteindelijk zelfs de dood. Ketoacidose is een noodsituatie en patiënten die het ervaren, moeten onmiddellijk naar de eerste hulp gaan.

Uitkomst van het onderzoek

Medicinale cannabis bij diabetes type 2 is misschien niet zo veilig als werd aangenomen [Shutterstock/Flapas]

In totaal deden 450 diabetes type 1-patiënten uit Colorado mee aan het onderzoek. Dertig procent daarvan gaf aan cannabis te gebruiken. Alle deelnemers hadden een slechte bloedsuikerspiegel, maar de mensen die cannabis gebruiken hadden slechtere waardes dan de niet-gebruikers. Dat werkt als volgt.

De mate van diabetes wordt gemeten door middel van de aanwezigheid van hemoglobine A1c (HbA1c). HbA1c geeft de gemiddelde bloedsuikerspiegel over 100 dagen weer. Mensen met diabetes type 1 moeten hun HbA1c-niveaus onder de 6,5 procent houden.

De groep deelnemers die geen cannabisgebruik rapporteerde, had een gemiddelde HbA1c-waarde van 7,6 procent. De cannabisgebruikers zaten daar boven met 8,4 procent.

Hieruit concluderen de onderzoekers dat cannabisgebruikers hun diabetes minder goed kunnen controleren dan niet-gebruikers. En hierdoor ontstaat een verhoogd risico op DKA, een beroerte, nierfalen, verlies van ledematen en overlijden.

Een kritische noot

Het is wel belangrijk op te merken dat deze studie alleen gegevens verzamelde over bloedsuikerspiegels, ketoacidose en cannabisgebruik van diabetes type 1-patiënten. Het onderzoek heeft niet onderzocht of en hoe cannabis indirect of direct ketoacidose kan veroorzaken. Er is ook niet gekeken wat de consumptiemethode van de cannabis was en de wetenschappers weten mede daardoor niet precies hoe en of cannabis daadwerkelijk DKA veroorzaakt.

De kans bestaat dat er een andere oorzaak is, die niet specifiek is onderzocht tijdens deze studie. En daarom sturen de onderzoekers aan op meer onderzoek. Ook omdat er simpelweg onvoldoende bekend is over hoe cannabis diabetes beïnvloedt.

Bovendien staan deze uitkomsten haaks op eerdere studies die verbanden identificeerden tussen cannabisgebruik en een verbeterde reactie op het hormoon insuline. Dit is het hormoon dat de bloedsuikerspiegel reguleert en te hogen bloedsuikerspiegels stabiliseert. Met andere woorden, er zijn ook studies die aantonen dat cannabisgebruik het vermogen van het lichaam om suiker in het bloed te verwerken effectiever maakt.

Hierbij moeten we dus opmerken dat de onderzoekers deze resultaten alleen observeerden bij patiënten met type 2-diabetes. En daar zit een groot verschil. Type-1 diabetes is namelijk een aangeboren auto-immuunziekte terwijl type 2-diabetes ontstaat door een ongezonde levensstijl en obesitas.

Het is dus logisch om aan te nemen dat het gebruik van cannabis heel anders uitpakt bij patiënten met diabetes type 1 ten opzichten van mensen met type 2. Dit verschil kan zelfs gevaarlijk zijn. Wees dus gewaarschuwd, indien je aan type 1 lijdt of iemand kent die eraan lijdt.

[Openingsbeeld: Shutterstock/Ivelin Radkov en Aha-Soft]