(advertenties)
(advertentie)

Stap jij wel eens achter het stuur meteen nadat je cannabis – of liever THC – hebt geconsumeerd? En vind je dat je dan veilig aan het verkeer deelneemt? Een recent onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd over de effecten van cannabis op de rijvaardigheid. Het onderzoek wijst erop dat deze effecten langer kunnen aanhouden dan eerder werd gedacht. Hoe zit dit precies?

Het recente onderzoek wijst uit dat mensen na het roken van één joint ongeveer 4,5 uur moeten wachten voordat ze in hun auto stappen. Deze verlengde tijdlijn heeft verstrekkende gevolgen voor de openbare veiligheid en regelgeving met betrekking tot rijden onder invloed van cannabis.

Onderzoek naar de effecten van THC op autorijden

Volgens het onderzoek blijkt THC, het actieve ingrediënt in cannabis, cognitieve en motorische vaardigheden aan te tasten. Bovendien beïnvloedt het de reactietijd en de coördinatie negatief. De invloed van cannabis op de rijvaardigheid kan het risico op ongevallen dus aanzienlijk vergroten.

Er is volgens het Amerikaanse onderzoek inderdaad sprake van een aanzienlijke stijging van het aantal verkeersdoden waarbij cannabis betrokken is. In 2018 steeg het percentage van dergelijke incidenten in de Verenigde Staten bijvoorbeeld naar 21,5%.

De uitdaging van het testen op cannabisstoornissen

Hoewel de gevaren van rijden onder invloed van cannabis duidelijk zijn, is een van de uitdagingen die zich voordoen, de manier waarop effectief op cannabisstoornissen kan worden getest. Een onderzoeker van het Amerikaanse ministerie van Justitie benadrukte dit probleem.

Hij betwijfelde echter de effectiviteit van het stellen van THC-limieten voor autorijden. De onderzoeker riep op tot verbeterde tests voor cannabisstoornissen en tot lopend onderzoek naar alternatieve screeningopties.

Implicaties voor legalisatie en regulering

Nu steeds meer plaatsen in de wereld overwegen om cannabis te legaliseren, is het van cruciaal belang dat we de effecten ervan op het autorijden begrijpen. Duitsland bespreekt momenteel bijvoorbeeld de vaststelling van THC-limieten voor gebruik in het wegverkeer.

Een uitdaging is dat de effecten van cannabis aanzienlijk tussen mensen kunnen variëren. Hierdoor wordt het moeilijk om een universele wettelijke THC-limiet vast te stellen. Deze variabiliteit onderstreept de noodzaak van verder onderzoek en uitgebreide richtlijnen voor de effecten van cannabis op autorijden.

De behoefte aan meer onderzoek

Met meer onderzoek kan de volledige impact van cannabis op autorijden worden begrepen, vooral in het licht van de toenemende legalisering ervan. Studies naar de impact van voorgeschreven medicinaal cannabisgebruik op gesimuleerde rijprestaties zijn stappen in de goede richting.

Lopend en toekomstig onderzoek moet zich echter richten op het vaststellen van nauwkeurigere testmethoden en het opstellen van alomvattende richtlijnen om de verkeersveiligheid te garanderen.

Meer legalisering betekent meer cannabis in het verkeer

Concluderend is het begrijpen van de effecten van cannabis op het autorijden een essentieel aspect van het waarborgen van de openbare veiligheid. Dit is nog meer van belang nu cannabis in steeds meer landen een legale status krijgt.

Het is bovendien belangrijk om rekening te houden met de bevindingen uit de recente onderzoeken. Hierin wordt geadviseerd ongeveer 4,5 uur te wachten na het roken van een joint voordat je achter het stuur stapt. 

Daarnaast is er een dringende behoefte aan verbeterde testmethoden en uitgebreide regelgeving die rekening houdt met de uiteenlopende effecten van cannabis op verschillende individuen. Naarmate het discours rond cannabisgebruik zich ontwikkelt, moeten ook ons begrip en onze richtlijnen over de effecten ervan op autorijden evolueren. 

LEES OP MEDIWIETSITE OOK:

https://www.mediwietsite.nl/studie-cannabisgebruik-in-het-verkeer-leidt-niet-tot-ongelukken/

https://www.mediwietsite.nl/apothekers-springen-bres-mediwiet-gebruikers-verkeer/

[fotografie: Shutterstock]