(advertenties)
(advertentie)

Een Griekse studie benadrukt de talloze voordelen die medicinale cannabis kan hebben voor de levenskwaliteit van patiënten. Van het verminderen van symptomen, tot het verhogen van het energieniveaus. Patiënten bevestigen hiermee duidelijk dat medicinale cannabis hun ziektesymptomen vermindert, hun algehele energieniveau verhoogt én de werkprestaties verbetert.

Studie met 100 Griekse cannabispatiënten

Onderzoekers in Griekenland bestudeerden een groep patiënten die een behandeling ondergaan met medicinale cannabis, om beter te begrijpen hoe dit hun kwaliteit van leven beïnvloedt. Honderd patiënten, van wie de meerderheid (58%) een neurologische aandoening heeft, namen deel aan het onderzoek.

Het onderzoek ‘Quality of Life in Patients Receiving Medical Cannabis‘ werd uitgevoerd op de afdeling verpleegkunde van de Universiteit van West-Attica in Athene.

Deelnemers werd gevraagd een sociaal-demografische en klinische vragenlijst in te vullen, evenals de SF-36 Health Survey-schaal. Deze laatste wordt gebruikt om de kwaliteit van leven in een klinische setting te beoordelen.

Overduidelijke positieve effecten door cannabisgebruik

Volgens de studie meldt een overweldigende meerderheid (96%) dat medicinale cannabis hun symptomen vermindert. Bovendien zegt 68% dat ze een verhoogd energieniveau en ‘vitaliteit’ ervaren, en 88% zegt dat het hun vermogen verbetert om op het werk te kunnen presteren. 

De meeste patiënten rapporteren dankzij de cannabistherapie ook een verbetering in slaap (79%) en eetlust (71%). 

De auteurs zeggen dat degenen die gedurende langere tijd medicinale cannabis gebruiken, statistisch significant méér energie en vitaliteit rapporteren, evenals een betere geestelijke gezondheid en algemene gezondheidstoestand. 

Steeds weer blijkt uit onderzoeken dat patiënten zelf veel voordelen halen uit hun medicinale cannabisconsumptie… [foto: Pranithan Chorruangsak/Shutterstock]

De meeste patiënten geven aan dat ze eerlijk zijn over hun gebruik van mediwiet tegen familieleden (85%) en dat de meerderheid hen hierin steunt (93%). Toch zijn er ook velen die nog steeds terughoudend zijn om hun medicatie openlijk en in sociale situaties te gebruiken (81%).

In de conclusie van het artikel zeggen onderzoekers dat deze kennis gezondheidszorgprofessionals zou kunnen helpen meer gepersonaliseerde verpleegkundige zorg te bieden, om optimale therapeutische resultaten te bereiken. En dat met wiet.

Eerder onderzoek naar mediwiet en de kwaliteit van leven 

Een flink aantal onderzoeken heeft inmiddels de positieve effecten van medicinale cannabis op de levenskwaliteit van patiënten met een breed scala aan aandoeningen benadrukt. 

Uit een Australisch onderzoek dat eerder dit jaar werd gepubliceerd, blijkt dat patiënten zelf substantiële verbeteringen rapporteren op alle acht aspecten van de SF-36 Gezondheidsenquête

In 2022 voeren cannabis non-profit organisatie Realm of Caring en onderzoekers van de Johns Hopkins University School of Medicine een groot online onderzoek uit onder patiënten met neurologische en pijn gerelateerde aandoeningen. Van de 808 respondenten uit het onderzoek rapporteert 77 procent positieve effecten, waarbij 28 procent verminderde pijn noemt, 18 procent een verbeterde slaap opmerkt en 22 procent minder angst ervaart .

Mediwiet doet meer dan waarvoor het in eerste instantie gebruikt wordt

Ondertussen melden praktijkgegevens uit Groot-Brittannië consistent verbeteringen in de levenskwaliteit van patiënten die mediwiet gebruiken. Uit een artikel dat eerder dit jaar is gepubliceerd, blijkt dat de algemene gezondheid, kwaliteit van leven, humeur en slaap aanzienlijk verbeteren na drie maanden behandeling, waarbij gegevens wijzen op klinisch significante verbeteringen. 

Op dezelfde manier observeren patiënten in een afzonderlijk Brits onderzoek ronduit positieve veranderingen in hun algehele levenskwaliteit, evenals in de kwaliteit van angst en slaap. Alles wijst erop dat cannabis gunstige effecten kan hebben, die dus ook verder gaan dan waarvoor het in de eerste plaats is voorgeschreven.

[openingsfoto: Alexander_Volkov/Shutterstock]