(advertenties)

Doel gegevensverzameling

Om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, steken wij regelmatig tijd in de innovatie en optimalisatie van de site. Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten op jouw voorkeuren af te stemmen, analyseren we je gedrag op de website. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Daarnaast verwerken we je persoonsgegevens voor het:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Beheren van ons forum.

Overzicht gegevens

Mediwietsite verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij handmatig en/of geautomatiseerd verwerken:

 • Gebruikersnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Lijst met contactgegevens van onze klanten via een applicatie
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt; in correspondentie en telefonisch

Beveiliging

Mediwietsite neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De verbinding tussen je browser en onze server is bijvoorbeeld beveiligd met een SSL certificaat en de volledige back-ups van alle website gegevens worden weggeschreven op een tweetal locaties. Wij gaan hier vertrouwelijk mee om, geheel volgens de richtlijnen voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensbeheer

Het beheer van je persoonsgegevens ligt bij ons, wij zijn de verantwoordelijke partij en zorgen ervoor dat je gegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt. Wij verkopen je gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We sluiten een bewerkersovereenkomst af met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken. Zo zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mediwietsite blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mediwietsite neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit wil zeggen dat er geen besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Dit houdt in dat wij je gegevens bewaren totdat onze samenwerking wordt beëindigd, of totdat we je vraagstuk hebben afgehandeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan schriftelijk contact met ons op via onderstaande adresgegevens; dan verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.

JoSa Media
Kennemerplein 20
2011 MJ Haarlem
redactie@mediwietsite.nl

Cookies

Wij verzamelen gegevens aan de hand van cookies op de website. Wij vergaren hiermee het geanonimiseerde bezoekersgedrag, waardoor je in geen enkel geval aan je websitebezoek gekoppeld kunt worden.

Het is niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar je helpt ons er heel erg mee wanneer je er wel voor kiest om je geanonimiseerde gegevens met ons te delen. Wil je meer weten over het gebruik van cookies en de manier waarop je deze kunt aanpassen of uitschakelen? Lees dan hier onze cookie policy.

Transparantiebeginsel

Wil je graag je persoonsgegevens inzien, of wijzigen – indien deze niet correct zijn? Of wil je jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken, dan wel bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Mediwietsite? Neem dan schriftelijk contact met ons op via onderstaande gegevens:

JoSa Media
Kennemerplein 20
2011 MJ Haarlem

Wanneer je persoonsgegevens niet meer relevant zijn, kun je ons schriftelijk verzoeken om je gegevens te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van jou beschikken naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te versturen per post.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of gegevensoverdracht door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Indien je vermoedt dat je persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het indienen van een klacht gaat via een vragenlijst op de website van Autoriteit Persoonsgegevens, deze vind je hier: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Aanpassen privacy policy

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen worden altijd op deze website gepubliceerd, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.