(advertenties)
(advertentie)
Al maanden liggen de farmacie, patiënten en de overheid met elkaar overhoop om de invoer van de speekseltest in 2017 – waardoor veel patiënten niet meer mogen autorijden. Minister Blok gaf aan dit op te lossen, maar omdat dát nog niet gebeurt is voert apothekersvereniging KNMP de druk nog wat op met een brief aan de Tweede Kamer.

Cannabis achter het stuur

In een officiële brief aan de Tweede Kamer pleit de KNMP voor een spoedwijziging van de onlangs aangepaste Wegenverkeerswet, waardoor de politie gebruik mag maken van een speekseltest om drugsgebruik in het verkeer op te sporen. Hierdoor mogen 1 miljoen mensen die om medische redenen morfine, dexamfetamine of medicinale cannabis gebruiken wettelijk niet meer autorijden.

‘Het besluit om de speekseltest in gebruik te nemen is in strijd met wetenschappelijk onderbouwde adviezen van de KNMP’

‘We maken ons zorgen om de honderdduizenden patiënten die op dit moment formeel geen auto mogen rijden en de handhaving die op dit moment nog steeds plaatsvindt’, meldt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie in hun brief. Ondanks dat toenmalig minister Blok van Justitie en Veiligheid gestelde Kamervragen hierover beantwoorde met een positief geluid – er zou een oplossing voor worden gezocht.

Druk opvoeren

Echter blijft deze beloofde oplossing en definitief uitsluitsel vanuit Den Haag over dit probleem uit. De Apothekersorganisatie KNMP en patiëntenorganisatie Ieder(in) pikken dit niet langer en roepen daarom de Tweede Kamer op:

  • zich uit te spreken voor een wettelijke uitzondering voor patiënten;
  • een spoedprocedure voor een wetswijziging in gang te zetten, zodat de wet niet van toepassing is bij medicinaal gebruik van deze middelen;
  • met onmiddellijke ingang handhaving op te schorten bij patiënten die kunnen aantonen dat ze de middelen gebruiken op doktersvoorschrift;
  • bij volgende wetswijzigingen op dit onderwerp het kennisinstituut geneesmiddelen van de KNMP te consulteren over de eventuele gevolgen.

Bovendien wordt getwijfeld over de betrouwbaarheid van de speekseltest waarmee de politie automobilisten test op drugsgebruik. Er zouden valse positieve uitslagen mogelijk zijn met middelen die qua chemische structuur lijken op de verboden middelen – zoals biochemicus Steven Cassini ontdekte voor Mediwietsite. Hij kwam erachter dat de speekseltests té gevoelig zijn en ook onterecht reageren op legale middelen, zoals cannabidiol (CBD).

Naast dat de speekseltest van de Nederlandse politie positief test bij extreem lage hoeveelheden THC, reageert het ook positief op andere níet-psychoactieve cannabinoïden.

Wetenschappelijke adviezen

‘Het besluit om de speekseltest in gebruik te nemen is in strijd met wetenschappelijk onderbouwde adviezen van de KNMP en met de Regeling eisen geschiktheid. Hierin staat dat patiënten bij dagelijks medicinaal gebruik van morfine of medicinale cannabis de eerste 14 dagen geen auto mogen rijden.

Na 2 weken gebruik wordt verkeersdeelname als veilig beschouwd, tenzij er sprake is van bijwerkingen die de rijvaardigheid beïnvloeden. De wetenschappelijke Verkeersdeelname adviezen van de KNMP worden door overheid, artsen, apothekers en andere zorgprofessionals als standaard beschouwd’, geeft de brief van de KNMP te kennen.

Onduidelijkheid

‘Op basis van de eigen expertise en de huidige wetenschappelijke informatie ziet de KNMP daarom geen reden het advies te wijzigen. Tegelijkertijd stellen we vast dat de consequentie van de wet is dat gebruikers van (dex)amfetamine, morfine en medicinale cannabis strafbaar zijn als ze met een auto aan het verkeer deelnemen. Deze tegenstrijdigheid levert op dit moment veel onduidelijkheid op onder patiënten, artsen en apothekers’, schrijven zij.

De brief zou 14 december besproken zijn in het Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid met de ministers van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Wat daar besloten is en wanneer de aangescherpte wet voor mediwiet-gebruikers wordt aangepast is nog niet bekend. De volledige brief van de KNMP lees je hier terug.

[Openingsfoto: shutterstock/visivastudio]