(advertenties)
(advertentie)

Bijwerkingencentrum Lareb heeft in samenwerking met het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) van maart 2021 tot maart 2023 via vragenlijsten informatie verzameld. Met name over de verschillende indicaties en specifieke klachten waarvoor patiënten in Nederland medicinale cannabis gebruiken, en uiteraard de patiëntenervaringen met dit gebruik en het optreden van bijwerkingen. 

Nederland steekt vooralsnog de kop in het zand

Het betreft dus uitsluitend mensen die via de officiële weg aan hun mediwiet komen, maar die zijn in grote meerderheid wel (erg) tevreden over hun cannabis medicatie.

“Medicinale cannabis is niet geregistreerd als geneesmiddel. Daarvoor is nog te weinig wetenschappelijk onderzoek met medicinale cannabis beschikbaar. Het Nederlands Huisartsen Genootschap beveelt het gebruik van medicinale cannabis om die reden dan ook niet aan. Er is meer onderzoek nodig naar het gebruik van medicinale cannabis bij verschillende patiëntengroepen en de bijwerkingen die hierbij kunnen optreden”, zo lezen we in het 60 pagina’s dikke rapport.

Minieme minderheid van medicinale cannabisgebruikers heeft officieel recept via een arts

Met meer onderzoek zijn ze dus nu vast begonnen, al is ook dit Lareb/BMC-onderzoek nogal beperkt. Het aantal erkende cannabispatiënten (dus met verwijzing van arts) in Nederland is namelijk laag – slechts enkele duizenden – vergeleken met het half miljoen mensen dat zegt wiet om medische redenen te gebruiken.

Dat het niet (meer) vergoed wordt door zorgverzekeraars speelt hierbij een rol, evenals weinig enthousiasme en/of kennis bij artsen en ontevredenheid bij consumenten over het beperkte aanbod van (Bedrocan-)cannabis.

Mediwiet vooral gebruikt om chronische pijn te bestrijden

Dat gezegd hebbend, kunnen we toch wel enkele conclusies trekken natuurlijk. Over een periode van 12 maanden ontvingen de deelnemers vier online vragenlijsten; op het moment van registratie en 2, 6 en 12 maanden na registratie. In totaal namen 251 patiënten deel aan het onderzoek.

De meeste deelnemers in dit onderzoek hebben als indicatie voor de medicinale cannabis chronische pijn. De meest genoemde klachten waarvoor de medicinale cannabis wordt gebruikt zijn: chronische pijn, zenuwpijn, slaapproblemen, spierpijn en krampen.

De deelnemers zijn erg tevreden over het medicinale cannabis product dat ze gebruiken (zie bovenstaande tabellen).

Eén op de vijf deelnemers heeft één of meerdere bijwerkingen ervaren. Deze bijwerkingen – duizeligheid, slaperigheid, droge mond, hoofdpijn en toegenomen eetlust – waren mild van aard en werden over het algemeen als niet erg belastend ervaren.

De kosten van de medicinale cannabis zijn voor het grootste deel van de deelnemers een bezwaar.

[openingsbeeld: Teri Virbickis/Shutterstock]