(advertenties)
(advertentie)

Dat het verdampen van cannabis veel efficiënter is dan roken was al bekend. Als je cannabis rookt, verbrandt ongeveer 80 procent van de werkzame stoffen voordat ze de longen bereiken. Als je cannabis verdampt is het andersom; dat bereikt juist zo’n 80 procent van de werkzame stoffen je longen, waarna ze worden opgenomen in de bloedbaan.

In een tijd waarin de wereld staat te springen om meer informatie over de werking van cannabis, is geen onderzoek overbodig. Daarom brengen we nog maar eens deze studie uit 2018 onder de aandacht, gepubliceerd in het American Medical Association journal. Daarin is de opname van THC door het lichaam onderzocht na het verdampen van cannabis in vergelijking tot het roken ervan.

6 keer 8,5 uur roken en verdampen

Om het verschil te testen, hebben de onderzoekers eerst 17 mensen gerecruteerd die in het afgelopen jaar cannabis hadden geconsumeerd, maar niet in de laatste maand voor het onderzoek. Vervolgens nam elk individu deel aan zes sessies die elk acht en een half uur duurden.

Tijdens drie sessies rookten ze cannabis en tijdens de andere drie werd er alleen een verdamper gebruikt. Tijdens alle testrondes waren er twee THC-concentraties beschikbaar 10 en 25 mg. Ook kregen ze soms 0 mg om de resultaten te controleren.

Na iedere testsessie werd aan de deelnemers gevraagd om een vragenlijsten in te vullen en om zelf hun ervaringen te rapporteren. Daarna voerden de onderzoekers nog een reeks fysieke en cognitieve testen uit en werd hun bloed geanalyseerd.

Vaporizing cannabis concept shot. Vaporizer mouth piece and plant bud with a smoke.

Het meest voor de hand liggende resultaat was dat wanneer de deelnemers zichzelf 0 mg THC toedienden tijdens het roken of verdampen, dit geen fysiek of psychologisch effect had. Bij 10 mg en vooral bij 25 mg THC waren de effecten echter duidelijk merkbaar en werden de deelnemers ook high.

Zo meldden ze dat ze zich hongerig, slaperig en aangenaam voelden. Hun monden waren droog. Sommigen werden angstig of paranoïde. Drie deelnemers ondervonden bijwerkingen zoals braken na het nuttigen van de 25 mg cannabis; een dosis die voor deze mensen iets teveel van het goede was. En dat is niet gek, want uit een ander onderzoek blijkt dat 10 mg THC voor veel mensen de grens is waar aangename medicinale of recreatieve effect kunnen overgaan in onaangename bijwerkingen.

Toch kunnen de meest ervaren consumenten van tijd tot tijd nog dergelijke onaangename effecten ervaren. Het hangt er ook af hoe goed je hebt geslapen, gegeten en wat je algehele conditie en stemming is die dag.

MEER LEZEN: De 15 gezondheidsvoordelen van THC

Hoewel dit onderzoek zich richtte op THC is het aannemelijk dat de uitkomst geldt voor alle cannabinoïden in cannabis. Door Roxana Gonzalez

Verdampen heeft meer effect

De grootste ontdekking tijdens deze studie was dat “verdampte cannabis significant sterkere effecten produceert , een hogere cognitieve en psychomotorische beïnvloeding en hogere THC-concentraties in het bloed dan dezelfde dosis gerookte cannabis”, aldus de wetenschappers in JAMA Network Open. Volgens de onderzoekers levert verdampen zelfs twee keer meer THC op in het lichaam dan bij het roken van cannabis.

Deze uitkomt is goed te verklaren. Het heeft vooral te maken met het verschil tussen verbranden op zeer hoge temperatuur versus het verdampen op een veel lagere, ideale temperatuur. Op die ideale temperatuur kunnen de cannabinoïden in cannabis hun werk doen, terwijl ze bij een joint deels zinloos verbranden en sowieso minder effectief hun werk kunnen doen omdat het simpelweg te heet wordt. Bovendien wordt er volgens deze wetenschappers bij het roken van cannabis aardig wat ‘sidestream-smoke’ geproduceerd. Dit is THC-rijke rook die wel ontstaat maar niet wordt geïnhaleerd.

Dit resultaat is niet eerder zo helder aan het licht gekomen. Dat komt waarschijnlijk omdat deelnemers tijdens eerdere onderzoeken naar dit onderwerp hun THC-dosis konden aanpassen. En dat heeft er vermoedelijk toe geleid dat eerdere resultaten suggereerden dat roken meer THC in het lichaam oplevert dan vapen. Maar nu de THC-dosis constant is gehouden, blijkt dat vapen een efficiënter afgiftesysteem biedt.

Waarom dit onderzoek relevant is

Deze informatie is relevant omdat verkopers van verdampers en consumenten van cannabis zich ervan bewust moeten zijn dat het inhaleren van cannabis met een verdamper een zuiverder en meer uitgesproken medicinaal effect heeft, maar ook sneller kan leiden tot ongewenste effecten, dan bij roken.

Steeds meer mensen kiezen voor verdampers en de studie geeft aan dat zeldzame of nieuwe cannabisconsumenten de verdampers de eerste keren wat voorzichtiger moeten gebruiken, laag moeten starten en rustig moeten opbouwen.

MEER LEZEN: Zo werkt verdampen – een gids voor beginners

[Openingsfoto: Shutterstock/ Gleti]