(advertenties)
(advertentie)

Iedereen weet het wel: tijdens een antibioticakuur mag je geen alcohol drinken. Maar hoe zit dat eigenlijk met cannabis? Kun je dat wél veilig met antibiotica combineren, en heeft (medi)wiet geen nadelige invloed op de werking van antibiotica? Dat zoeken we uit!

Interactie tussen geneesmiddelen

Het is altijd belangrijk om op de hoogte te zijn over de interactie tussen verschillende geneesmiddelen. Sommige geneesmiddelen hebben namelijk een negatieve en/of versterkende uitwerking op elkaar.

Het is doorgaans een taak van de apotheek om patiënten te adviseren over het gebruik van meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd. Zeker in het geval van een antibioticakuur, want dat middel is erg gevoelig voor interactie met andere (genees)middelen.

Wanneer er een bacteriële infectie bestreden moet worden, schrijven artsen vaak antibiotica voor. Dit middel is echter gevoelig voor combinatiegebruik en gaat dus gepaard met enkele strikte regels. Zo staat er in de bijsluiter altijd duidelijk dat alcoholgebruik ernstig afgeraden wordt tijdens een kuur.

Maar kun je wel veilig mediwiet gebruiken terwijl je antibiotica inneemt? Dat vind je nergens terug en de gemiddelde apotheker zal er geen goed onderbouwd antwoord op hebben.

Terry Roycroft

Terry Roycroft is voorzitter van het Medicinal Cannabis Resource Center Inc. (MCRCI) en bestudeert al meer dan 10 jaar de gevolgen van het gebruik van cannabis. Roycroft is enorm gepassioneerd als het gaat om het verbeteren van de publieke kennis over medicinale cannabis. Hij is dan ook dé man met het antwoord op onze vraag. Uit zijn expertise blijkt dat cannabis in combinatie met antibiotica gelukkig helemaal niet zo schadelijk is als men aanvankelijk dacht.

Het blijkt dat men de dosering kan halveren zonder dat de werking verloren gaat.

Hoe schadelijk is combinatiegebruik?

“Er zijn een aantal interacties tussen geneesmiddelen die gebruikt worden voor een tal van alledaagse dingen. Zelfs met cafeïne (vrij verkrijgbaar) zijn er bijvoorbeeld 82 geneesmiddel-interacties en sommige daarvan zijn matig ernstig tot ernstig”, aldus Roycroft.

Ook iets onschuldigs als grapefruit kan een negatieve wisselwerking hebben met antibiotica. Dit stuk fruit kan namelijk interfereren met het metabolisme bij een aantal medicijnen. Onder meer bijvoorbeeld bij antibiotica die worden gebruikt om bepaalde luchtweg-, maag- en andere infecties te behandelen.

Bij het gebruik van sommige macrolide-antibiotica (waaronder troleandomycine, erytromycine, josamycine, fluritromycine, roxithromycine, clarithromycine, miocamycine en midecamycine) zou er mogelijk ook met cannabis een milde interactie kunnen plaatsvinden.

Roycroft zegt dat de wisselwerking tussen grapefruit en bepaalde medicatie ervoor zorgde dat hij de effecten die cannabis mogelijk kan hebben op bijvoorbeeld antibiotica, verder ging bestuderen:

“De realiteit is dat er zeer weinig interacties zijn met cannabis. In feite staan ​antibiotica niet eens op de contra-indicatielijst met cannabis”, zegt Roycroft. Dit is de lijst met symptomen of aandoeningen die een procedure af te raden maken.

Alle interacties die wel zijn vastgesteld, zijn zeer mild en in sommige gevallen zelfs gunstig. Er wordt daarom ook door artsen getest of bepaalde antibiotica mogelijk gunstiger werken wanneer het gelijktijdig met cannabis gebruikt wordt. In sommige gevallen blijkt dat de dosering antibiotica gehalveerd kan worden, zonder dat de werking verloren gaat.

Cytochroom p450

Bij het onderzoeken van de relatie tussen cannabis en antibiotica, is dit waar het allemaal om draait. Het cytochroom p450 is een specifiek enzym dat in de lever voor komt. Cannabis remt dit enzym af. Als gevolg breekt de lever de medicatie minder snel af. Dit zou dus verklaren waarom de dosering gehalveerd kan worden.

Verminder je de antibiotica niet, dan zou het echter heel misschien ook zo kunnen zijn, dat er méér bijwerkingen optreden. Roycroft zegt dat dit geen reden zou moeten zijn om het gebruik van mediwiet te stoppen tijdens een antibioticakuur.

“Bij het Medicinal Cannabis Resource Center Inc. hebben we patiënten in behandeling die antibiotica gebruiken. We zouden hen niet adviseren om hun cannabisgebruik te staken”, zegt Roycroft.

Wat betreft andere artsen, zien we dat zij soms grapefruit aanhalen als vergelijking met cannabis. Als er dan een negatieve interactie is met grapefruit, dan zullen zij adviseren cannabis niet gelijktijdig te gebruiken met de betreffende medicatie.

Het staat je vrij om de adviezen van de arts op te volgen, of juist af te gaan op de kennis van Terry Roycroft. Het is in ieder geval niet onze bedoeling om medische adviezen te geven. Wel willen we Roycrofts kennis en nieuws delen. 

[Openingsbeeld: Shutterstock/Ben Harding]