(advertenties)
(advertentie)

Ondanks alle informatie die verkrijgbaar is, bestaan er veel mythes rond medicinale cannabis. Deze desinformatie vormt een belemmering voor een bredere acceptatie. Ook remt deze het bewustzijn over de vele voordelen van op cannabis gebaseerde geneesmiddelen, waar talloze mensen baat bij (kunnen) hebben. Hoogste tijd dus om tien van deze mythes te ontkrachten!

Mythe #1: Medicinale cannabis is niet goed bestudeerd

Als er één plant is die wereldwijd veelvuldig wordt bestudeerd, is het wel de cannabisplant. Inmiddels zijn er honderden wetenschappelijke publicaties beschikbaar. Wie vaker op de mediwietsite komt, weet dat wij wekelijks diverse studies de revue laten passeren. 

Neem dus sowieso een wat uitgebreider kijkje op onze site. Zoals je zult zien, is er geen tekort aan studies én er wordt regelmatig nieuw onderzoek gedaan waarover wij uiteraard berichten.

Mythe #2: Medicinale cannabis leidt ertoe dat mensen overstappen op andere drugs

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat het gebruik van medicinale cannabis geenszins tot ander drugsgebruik leidt. Integendeel. Het vervangt vaak andere risicovolle verslavende drugs, waaronder opioïden en kalmeringsmiddelen.

Onderzoekers van de Universiteit van Mississippi hebben bijvoorbeeld meer bewijs gevonden dat de niet-bedwelmende cannabinoïde cannabidiol zou kunnen helpen bij het aanpakken van de plaag van misbruik en verslaving aan opioïden.

Een ander voorbeeld is een onderzoek onder gebruikers van medicinale cannabis waaruit bleek dat 97% het er ‘helemaal mee eens/mee eens’ was dat ze hun opioïdengebruik bij het gebruik van cannabis konden verminderen. Velen noemden cannabis zelfs effectiever dan de opioïden. En dit zijn slechts een paar voorbeelden.

Mythe #3: Legalisering van medicinale cannabis leidt tot een toename van criminaliteit

Het tegendeel blijkt ook hier waar te zijn. In plaats van de misdaadcijfers te verhogen, lijkt het er – in ieder geval in de Verenigde Staten – op dat de aanwezigheid van uitgiftepunten voor medicinale cannabis de criminaliteit juist verlaagt. Uit een studie van de Universiteit van Californië, Irvine, bleek dat in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, deze ‘dispensaries’ voor mediwiet de misdaad in hun directe omgeving verminderen en dat de criminaliteit weer toeneemt als ze moeten sluiten.

Mythe #4: Legalisering van medicinale cannabis leidt tot een toename van het gebruik door tieners

Nope. Een aantal onderzoeken hebben aangetoond dat de implementatie van medicinale cannabiswetten niet leidt tot een toename van het gebruik van cannabis onder tieners/adolescenten. Een van die onderzoeken vind je hier.

Mythe #5: Medicinale cannabis heeft geen bewezen medische toepassingen

Wie zich ook maar enigszins in mediwiet heeft verdiept, weet dat deze mythe ronduit belachelijk is. Inmiddels zijn er talloze onderzoeken en ervaringsverhalen van patiënten met uiteenlopende aandoeningen die ongelooflijk veel baat bij de medische toepassing hebben. Deze toepassingen lopen uiteen van pijnbestrijding tot behandeling van ernstige en slopende ziektes. 

Veel, heel veel vooroordelen over (medicinale) cannabis kunnen naar het rijk der fabelen worden doorverwezen vanwege “gebakken lucht”… [beeld: ShutterstockProfessional/Shutterstock]

Mythe #6: Het gebruik van medicinale cannabis is slechts een excuus om high te worden

Wie denkt dat wiet alleen wordt gebruikt om stoned te worden, heeft het dus eveneens goed mis. Voor veel mensen die medicinale cannabis gebruiken, is het ervaren van een high geen doel en zelfs onwenselijk. Deze mensen gebruiken het om hun symptomen te verlichten. Ook stellen ze hen in staat te functioneren op een niveau dat bijna normaal is en dat ze anders niet zouden kunnen bereiken.

Bovendien geven sommige vormen van medicinale marihuana gewoon geen high, ongeacht de dosering. Zo zijn cannabidiol (CBD) en tetrahydrocannabinolzuur (THCA – niet te verwarren met THC) niet bedwelmend.

Mythe #7: Sterfgevallen door een overdosis wiet

Ook dit is natuurlijke klinklare onzin. Het aantal sterfgevallen als gevolg van een overdosis cannabis wereldwijd is nul, nada, niks. Aangenomen wordt dat een van de redenen voor het uitblijven van cannabisdoden is dat cannabis, in tegenstelling tot opioïden en benzodiazepines, de werking van het ademhalingssysteem niet verstoort.

Mythe #8: De Verenigde Naties hebben medicinale cannabis verboden

Sommigen denken ten onrechte dat het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties van 1961 inzake verdovende middelen medicinale cannabis verbiedt. De formulering die het document gebruikt is echter: “Het gebruik van cannabis voor andere dan medische en wetenschappelijke doeleinden moet worden gestaakt.” Dit ontkracht dus ook deze onwaarheid. 

Mythe #9: Medicinale cannabis vormt een bedreiging voor de veiligheid op de werkplek

Dit geldt voor mediwiet niet meer dan voor enig ander conventioneel medicijn met vergelijkbare eigenschappen. Sowieso zijn sommige cannabismedicijnen niet bedwelmend. Wat betreft de varianten die wel bedwelmend zijn, gaat het om de dosering wat betreft de mogelijke impact op de veiligheid op de werkplek. Net zoals bij receptmedicijnen zoals valium die juist verre van onschadelijk zijn.

Mythe #10: Medicinale cannabis kan bijna alles genezen

Het is begrijpelijk dat we hier bevooroordeeld zijn over het enorme potentieel van cannabisgeneesmiddelen. Helaas worden er ook schandalige beweringen over mediwiet gedaan zonder wetenschappelijk bewijs om ze te ondersteunen. Op onze site publiceren we alleen wetenschappelijke studies waar je op kunt vertrouwen. 

Hoewel het aantal aandoeningen waarbij medicinale cannabis voordeel kan bieden enorm is, is het ook belangrijk om het verschil te begrijpen tussen het genezen van een ziekte en het beheersen van de symptomen. Mocht je dus tot nu toe hebben getwijfeld of je mediwiet wil gebruiken, hopen we dat we (een deel van) je aarzeling hebben weggenomen. Je bent in ieder geval weer beter geïnformeerd om een bewuste keuze te maken.

[openingsbeeld: Shidlovski/Shutterstock]