(advertenties)
(advertentie)
In de Drug and Alcohol Dependence journal is een publicatie verschenen over de gevolgen van het legaliseren van wiet op kinderen. Uit de resultaten blijkt dat kinderen – die leven in staten waar mediwiet legaal is – niet meer cannabis gaan gebruiken. Mensen ouder dan 25 jaar daarentegen gebruiken volgens de statistieken wél meer (medi-)wiet nadat het is gelegaliseerd.

Grootschalig onderzoek

De hoofdauteur van de studie, Dr. Silvia Martins, is epidemiologie professor aan de Mailman School of Public Health van de Columbia Universiteit. Zij zei dat – ondanks de bezorgdheid van sommige onderzoekers, artsen en burgers – mediwiet na legalisering niet makkelijker te verkrijgen is voor jongeren en het ze niet ontsporen.

De auteurs van dit onderzoek hebben resultaten vergeleken uit: Illinois, Arizona, Delaware, Connecticut, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Mexico, Rhode Island en New Jersey. Uit deze tien staten hebben meer dan 53,800 mensen van boven 12 jaar aan enquêtes deelgenomen tussen 2004 en 2013.

“De wetten lijken te werken zoals verwacht, met – tot aan dato – weinig onbedoelde consequenties voor jongeren en ouderen.” aldus Dr. Martins. “Het is moeilijker voor mensen – met name jongeren – om eraan te komen voor recreatieve doeleinden en de meeste medische indicaties voor cannabis zijn aandoeningen waar een groter deel van de oudere populatie last van heeft.”

Toenemend wietgebruik onder ouderen

Tieners gebruiken niet meer wiet na dan voor aanname van legalisatiewetten. Foto: shutterstock/threerocksimages

Tieners gebruiken niet meer wiet na dan voor aanname van legalisatiewetten. Foto: shutterstock/threerocksimages

De leeftijdsgroep tussen de 26 en 39 jaar oud liet een kleine toename zien in cannabisgebruikers na legalisering. Van 9% voor aanname tot 10% procent na aanname van de wet.

Een grotere groei werd geregistreerd bij de onderzochten tussen de 40 en 64 jaar. Waar daarvan 4,5% van die groep wiet gebruikte voor de wet werd aangenomen, gebruikte 6% het al in de eerste maand nadat cannabis werd gelegaliseerd. Niet verrassend gezien we de groei onder die groep eerder tegenkwamen. Dat was in deze studie over babyboomers die meer genieten dankzij mediwiet. Overigens gaf minder dan 1% procent van de respondenten boven de 65 jaar aan in de eerste maand na legalisering cannabis te hebben gebruikt.

Volgende stap in onderzoek

Psychiatrie professor aan de University of Colorado School of Medicine, Dr. Joseph Sakai zegt dat het lastig is om de effecten van cannabiswetten te onderzoeken. Mensen kunnen onder andere door het federaal verbod zich nog bezwaard voelen om het direct te gaan gebruiken. Want ondanks dat wiet inmiddels in 25 staten is gelegaliseerd, beschouwt de nationale overheid het nog steeds als een gevaarlijke drug.

“Als het waar is dat cannabis meer gebruikt wordt door volwassenen, is het interessant om te zien of dat invloed heeft op de omgeving van kinderen uit die gezinnen.” zegt Sakai. Hij vraagt zich onder andere af of ouders nu wiet gaan roken waar hun kinderen bij zijn. En als ze dat doen, wat zijn dan de mogelijke gevolgen hun kinderen?

Dr. Sakai vult aan: “Zullen ouders hun cannabis veilig opbergen of in en rond het huis laten slingeren waar kinderen er makkelijk bij kunnen. We hebben meer gezien dat kinderen onbedoeld cannabis binnenkrijgen in Colorado. Zo zijn er kinderen op de EHBO terecht gekomen na het eten van iets wat op snoep leek.”

Het is zeker belangrijk om dit soort effecten in maatschappelijke acceptatie te onderzoeken. “Wellicht dat ouders ook anders tegenover cannabisgebruik gaan staan. Het demystificeren van wiet zou kinderen ook minder kunnen aantrekken het te gebruiken.” sluit Dr. Joseph Sakai af.

Openingsfoto: shutterstock/Artazum