(advertenties)
(advertentie)

Het LVR Universitair Ziekenhuis Essen heeft in samenwerking met Algea Care, Europa’s toonaangevende telezorgplatform voor cannabis, de resultaten bekendgemaakt van een baanbrekend onderzoek naar de werkzaamheid van medicinale cannabis bij de behandeling van chronische depressie. Wat blijkt? Patiënten vertoonden een aanzienlijke verbetering, zonder ernstige bijwerkingen en met een laag uitvalpercentage!

De studie is gepubliceerd in het gerenommeerde peer-reviewed tijdschrift Pharmacopsychiatry van de Association for Neuropsychopharmacology and Pharmacopsychiatry. De resultaten suggereren dat behandeling met medicinale cannabis chronische depressie – duurzaam – kan verbeteren.

De pilotresultaten moeten echter ook nog worden getest door zogeheten prospectieve cohortstudies en gerandomiseerde gecontroleerde studies, bij voorkeur met een grotere onderzoekspopulatie. Op deze wijze kunnen er geldige behandelaanbevelingen uit worden afgeleid, zeggen de auteurs van de studie.

Medicinale cannabis voor behandeling psychiatrische ziekten 

“Deze resultaten zijn uiterst veelbelovend en bemoedigend. Ze vergroten immers het bewijsmateriaal voor het voortdurende gebruik van medicinale cannabis bij de behandeling van psychiatrische ziekten in Duitsland”, vertelt Dr. Julian Wichmann, oprichter en CEO van Algea Care en medeoprichter van Bloomwell Group, het moederbedrijf van Algea Care.

Hij vult aan: “Bovendien legt de studie de basis voor toekomstige onderzoeksprojecten naar de effecten van cannabistherapie bij de behandeling van psychische aandoeningen en ziekten.”

Geen ernstige bijwerkingen en lage uitval

In de loop van deze praktische studie, gebaseerd op bewijs uit de praktijk en gegevens verstrekt door Algea Care, werden 59 patiënten met chronische depressie behandeld. Deze mensen waren al zonder succes voor chronische depressie met traditionele voorgeschreven medicijnen behandeld. Ze stemden in met een geanonimiseerde evaluatie van deze alternatieve behandeling.

De patiënten kregen vanaf 2021 gedurende een periode van 18 weken medicinale cannabis (in de vorm van wiettoppen). Het resultaat? De deelnemers vertoonden geen ernstige bijwerkingen, een laag uitvalpercentage en een statistisch en klinisch significante verbetering in de medisch gedocumenteerde ernst van hun depressie tijdens de behandeling.

Als onderdeel van hun medische zorg beoordeelden de patiënten de ernst van hun depressie op een schaal van 0 tot 10. Aanvankelijk bedroeg de gemiddelde waarde 6,9 punten. Na zes weken medicinaal cannabisgebruik daalde het gemiddelde cijfer naar 5,1 punten.

Na twaalf weken daalde de gemiddelde waarde naar 4,1 en na 18 weken naar 3,8. Bij 14 patiënten (23,7%) was de ernst van de gemelde depressie al na zes weken gehalveerd!

Milde bijwerkingen mogelijk, maar mediwiet is veilig

Hoewel een derde van de patiënten (35,6%) bijwerkingen meldde, werden deze ook als mild geclassificeerd. Vier van deze patiënten (6,8%) hadden droge ogen, een droge mond en een verhoogde eetlust. Twee patiënten (3,4%) meldden concentratieproblemen, vermoeidheid of desoriëntatie. Eén patiënt meldde misselijkheid, hoofdpijn, smaakveranderingen, een zere keel, lethargie en rusteloosheid.

Er werden geen ernstige bijwerkingen – zoals psychose – gemeld, en het onderzoeksteam van artsen, psychiaters en wetenschappers bevestigde de veiligheid van medische behandeling met cannabis.

Cannabis krijgt in Duitsland nieuwe status: niet-verdovend middel

Het onderzoek volgt op een andere cruciale ontwikkeling voor medicinale cannabis in Duitsland. De federale overheid gaat cannabis namelijk herclassificeren als een niet-verdovend middel. Dit zal artsen in staat stellen de plant voor te schrijven. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt voor betere toegang en lagere kosten.

“Patiënten zijn hier de echte winnaars. Tussen deze impactvolle bevindingen over de potentiële voordelen van medicinale cannabis en de plannen van de Duitse regering om progressiever beleid te voeren, heeft medicinale cannabis het potentieel om een van de meest betrouwbare en veiligste opties te worden voor de behandeling van chronische aandoeningen”, voegt Niklas Kouparanis, oprichter van Bloomwell Groep, er nog aan toe. “Met decriminalisering en herclassificatie zal het aantal cannabispatiënten waarschijnlijk in de miljoenen gaan lopen.”

LEES OP MEDIWIETSITE OOK:
https://www.mediwietsite.nl/zelfmedicatie-angst-depressie-behandelen-cannabis/

https://www.mediwietsite.nl/cannabis-microdoseren-5-tips-tegen-depressies/

[fotografie: Shutterstock]