(advertenties)
(advertentie)

Volgens een studie die gepubliceerd werd op de website van National Institute of Health, is cannabis effectief bij mensen die lijden aan sikkelcelziekte. Dat mediwiet een mogelijke behandeling is voor mensen met sikkelcelanemie, is goed nieuws.

In steeds meer landen is en wordt medicinale cannabis gelegaliseerd. Wel is het zo dat er bijna altijd bij wet wordt vastgesteld bij welke aandoeningen mediwiet mag worden ingezet. En helaas is sikkelcelziekte meestal geen gespecificeerde aandoening.

Omdat onderzoekers wisten dat mensen die lijden aan deze aandoening vaak hun heil zoeken in cannabis, besloten ze hier nader onderzoek naar te doen.

Wat is sikkelcelziekte?

Onder sikkelanemie valt een groep aandoeningen waarbij de rode bloedcellen misvormd worden en vervolgens afbreken.

Sikkelcelziekte is een vorm van erfelijke bloedarmoede en ontstaat door een verandering in het DNA. Ondanks dat de aandoening vanaf de geboorte aanwezig is, wordt hij vaak ontdekt bij de leeftijd van 4 tot 6 maanden.

Bij deze ziekte is er iets mis met de rode bloedcellen die normaliter zorgen voor het verspreiden van zuurstof door ons lichaam. Bij een gezond persoon zijn deze rond van vorm, bij iemand die lijdt aan sikkelcelanemie, zijn de in de vorm van een sikkel, oftewel een halvemaan.

Op deze afbeelding zie je normale rode bloedcellen en afwijkende cellen bij elkaar [Foto: Shutterstock/Kateryna Kon]

Bij een gezond persoon worden de rode bloedcellen elke 120 dagen vervangen, wat normaliter prima is. Bij iemand met sikkelcelziekte worden de rode bloedcellen echter sneller afgebroken dan dat het lichaam voor nieuwe kan zorgen. Hierdoor ontstaat er chronische bloedarmoede met alle gevolgen van dien. De twee voornaamste gevolgen is dat iemand heel vermoeid kan raken en geelzucht ontwikkelt.

De sikkelcellen bewegen door hun afwijkende vorm ook niet zo soepel door de bloedvaten. Hierdoor ontstaan er klonten in het bloed en kunnen de vaten verstoppen. Wanneer dat gebeurt noemt men dat sikkelcrisis en krijgt het orgaan of weefsel wat normaal vanuit het betreffende bloedvat voorzien wordt van zuurstof, een tekort. Het gevolg is dat iemand hoge koorts en veel pijn krijgt. Tevens kunnen weefsels of organen een beschadiging oplopen, waardoor er bijvoorbeeld pijn in de buikstreek of de botten ontstaat. Soms leidt zo’n crisis zelfs tot blindheid of een beroerte.

Studie naar cannabis bij sikkelcelziekte

Aangezien cannabis invloed heeft op ons bloed en de aanmaak van bloedplaatjes, is het logisch dat mensen met sikkelcelziekte baat kunnen hebben bij het gebruiken van mediwiet. Ook de pijnstillende werking van cannabis kan een rol spelen om medicinale cannabis te gebruiken bij deze aandoening.

De studie die in 2018 werd uitgevoerd naar deze gunstige combinatie, werd verricht in een academisch medisch centrum. Hier wordt primaire, secundaire en tertiaire zorg geboden aan zo’n 130 volwassenen die moeten leven met sikkelcelziekte. De patiënten zijn gevraagd om een kort en anoniem formulier in te vullen. Ook werden er urine-monsters beoordeeld, waarin gekeken werd naar de aanwezigheid van THC.

Voor het onderzoek werden 58 patiënten ondervraagd, waarvan 42% meldde in de afgelopen twee jaar cannabis gebruikt te hebben. Door de cannabisgebruikers werden vooral medicinale redenen genoemd voor het gebruik. Slechts enkelen vermeldde recreatief gebruik. Bij het urineonderzoek werd er bij 18% enkel positief getest op cannabinoïden, bij 12% enkel positief op cocaïne en/of fencyclidine en 5% werd op beide positief getest.

“Deze bevindingen en eerder geregistreerde bevindingen, waren voldoende reden voor een onderzoek naar de therapeutische effecten van cannabis bij sikkelcelziekte”, aldus de onderzoekers.

En dat is maar goed ook. Want door dit onderzoek zullen patienten gemakkelijker toegang krijgen tot medicinale cannabis en het opent de weg naar verder, diepgaandere onderzoeken.

Eerdere studies naar effect mediwiet

Andere onderzoeken toonden ook een relatie aan tussen cannabis en het behandelen van sikkelcelziekte. [Foto: shutterstock/Elnur]

Een studie uit 2005 gaf ook positieve resultaten. Het doel van deze studie was om de mate van gebruik van cannabis onder sikkelcel-patiënten te bepalen bij pijn en andere symptomen.

Patiënten die behandeld werden bij het Central Middlesex Hospital in Londen, werden uitgenodigd om een gestructureerde, zelf gecontroleerde en tevens anonieme vragenlijst in te vullen. Zesentachtig jong volwassenen met verschillende vormen van de ziekte en in de leeftijd van 30 jaar, namen deel aan het onderzoek.

De resultaten toonden aan dat 31 (36%) in de afgelopen 12 maanden cannabis had gebruikt om de symptomen te verlichten. De meest voorkomende manier van gebruik was bij bijna alle patiënten door cannabis te roken. De belangrijkste redenen voor gebruik was de pijn verminderen en ontspanning te creëren (52%), of angst en depressie te verlichten (39%).

Het verlichten van symptomen die gerelateerd kunnen worden aan verdoving en stemmingsstoornissen werden gemeld bij maar liefst 77% van de patiënten.

Het expliciet opnemen van sikkelcelziekte als een gekwalificeerde ziekte binnen de cannabis-wetgeving, kan voorkomen dat patiënten hun heil gaan zoeken in (zwaardere) middelen uit het illegale circuit. Tevens kunnen aan de ziekte gerelateerde kosten voor de patiënt en de samenleving omlaag.

[Openingsfoto: shutterstock/Stokkete]