(advertenties)
(advertentie)

Ieder mens heeft weleens jeuk en het krabben kan dan een fijn gevoel zijn. Wanneer de jeuk echter constant aanwezig is en er niets is wat helpt, wordt dit gevoel een allesbepalende factor in je leven. Cannabis kan helpen bij langdurige jeukklachten, zo ontdekten onderzoekers nadat zij te maken kregen met een extreem geval.

Gek van tien jaar lang jeuk

Een Afro-Amerikaanse vrouw van in de zestig werd onderzocht door het Johns Hopkins-team. De onderzoekers zagen veel hypergepigmenteerde (extreme huidverkleuringen) verheven huidlaesies op haar armen, benen en buik. De betreffende vrouw had al tien jaar last van extreme jeuk en er was niets wat daar tegen hielp. De onderzoekers besloten te gaan experimenteren met cannabis, om te kijken of ze daarmee deze vrouw konden verlossen van haar klachten. 

“Momenteel is er – voor zover wij weten – een gebrek aan door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) goedgekeurde therapieën voor pruritus. Hierdoor kan het vinden van een behandeling moeilijk zijn en berust dit vaak op off-label therapieën”, werd vermeldt in een samenvatting van de studieresultaten gepubliceerd in JAMA Dermatologie.

Geen enkele reguliere behandeling slaat aan

Ondanks het uitproberen van verschillende behandelingen – waaronder systemische therapieën, centraal werkende neussprays, steroïde crèmes en fototherapie – bood geen van deze opties enige vorm van verlichting.

Dr. Shawn Kwatra meldde hoe moeilijk het is om chronische jeuk te behandelen. Ook benoemde hij de kennis die er inmiddels is over de rol die het endocannabinoïde-systeem speelt bij chronische jeuk. Deze kennis maakte dat artsen vonden dat het tijd werd om te gaan experimenteren met medicinale cannabis. Eigenlijk het laatste redmiddel voor de door jeuk gekwelde vrouw…

Pas na tien jaar kwam er voor de Amerikaanse vrouw een einde aan haar lijdensweg, dankzij cannabis… [beeld: PRO Stock Professional/Shutterstock]

Het effect van cannabis is ‘verbazingwekkend’

Kwatra, een assistent-professor in de dermatologie aan de Johns Hopkins University School of Medicine, zei dat de vrouw bijna onmiddellijke verbetering ervoer na het roken of het innemen van een vloeibare vorm van medicinale cannabis (olie). Met behulp van een schaal van nul tot tien, meldde de vrouw zelf dat de jeuk een tien was toen ze binnenkwam. Na het gebruik van cannabis, was dit gedaald tot een vier.

“Binnen 10 minuten na de eerste toediening van de medicinale cannabis, nam de jeuk verbazingwekkend snel af. Toen het gebruik van de cannabis voortgezet werd, verdween de jeuk van de patiënt helemaal”, meldt Dr. Kwatra. 

De onderzoekers gaan er vanuit dat THC zich hecht aan de hersenreceptoren die het zenuwstelsel beïnvloeden. Wanneer dit gebeurt, neemt mogelijk de activiteit van het zenuwstelsel af. Dit kan leiden tot een vermindering van huidsensaties zoals jeuk.

Klinisch onderzoek moet meer duidelijkheid scheppen

Het gebruik van medicinale cannabis bleek dus zeer succesvol voor de vrouw. Nu is er ook de hoop dat andere patiënten die te maken hebben met deze chronische vorm van jeuk, op dezelfde manier verlichting mogen ervaren. Om dat voor elkaar te krijgen, is echter een klinische proef vereist.

Dr. Kwatra geeft aan dat zo’n klinisch onderzoek noodzakelijk is: “Er zijn gecontroleerde studies nodig om de dosering, werkzaamheid en veiligheid van medicinale cannabis bij de behandeling van verschillende menselijke jeuk-subtypen te bepalen. Zodra die onderzoeken zijn uitgevoerd, zullen we beter begrijpen welke patiënten waarschijnlijk het meeste baat hebben bij deze vorm van therapie met cannabis.”

Wat zeggen eerdere wetenschappelijke studies?

Uit een onderzoek uit 2020, waarin het gebruik van cannabinoïden bij chronische jeuk ook werd onderzocht, kwam naar voor dat het endocannabinoïde-systeem een belangrijke rol speelt bij de homeostase (balans) van de huid. Ook werden er bredere effecten op neurogene reacties zoals pruritus en nociceptie, ontstekingen en immuunreacties ontdekt.

Hoewel studies bij mensen nog beperkt zijn, heeft eerder onderzoek wel consequent een significante afname van zowel krabben, als symptomen bij chronische jeuk laten zien. Dit rechtvaardigt volgens de onderzoekers het uitvoeren van meer gecontroleerde studies met mensen. Op die manier kunnen de voordelen die cannabinoïden hebben bij de behandeling van jeuk bevestigd worden.

Hopelijk ontstaat er hierdoor in de toekomst een therapie met cannabis voor mensen die te maken hebben met deze klachten…

[openingsbeeld:  Syda Productions/Shutterstock]