(advertenties)
(advertentie)

Depressieklachten kunnen enorm belemmerend zijn. Behandelingen tegen dergelijke klachten bestaan vaak uit therapie, al dan niet in combinatie met verslavende antidepressiva – met schadelijke bijwerkingen. Cannabidiol (CBD) blijkt echter ook een snelwerkend antidepressivum te zijn, zónder deze nare bijwerkingen.

Antidepressivum in Nederland

Eén van de meest voorkomende mentale aandoeningen in Nederland is depressie. Volgens cijfers van het Trimbos instituut heeft 1 op de 5 Nederlanders (18,7 procent) ooit een depressie meegemaakt. Ongeveer de helft van deze patiënten herstelt al binnen drie maanden, 30 procent doet er één tot twee jaar over en bij 20 procent is de depressie chronisch.

De slechte stemming, prikkelbaarheid en andere negatieve emoties die bij deze ziekte horen zijn slopend en belemmerend voor de patiënt. Het gebrek aan motivatie zorgt bij sommige patiënten ervoor dat zij zichzelf, hun omgeving en zaken als werk, school en de familie verwaarlozen – waardoor de aandoening alleen maar verergert.

Depressie behandelen

Op elk gegeven moment zijn ongeveer 800.000 mensen depressief in Nederland. Een groot deel van deze patiënten zoekt actief hulp om van hun klachten af te komen. Bijna 60 procent van de patiënten met depressieklachten zoekt contact met hulpverleners. Soms helpt het patiënten namelijk al om te praten over hun problemen of het verleden. Met een professional praten is altijd aan te raden, maar helaas niet altijd voldoende om volledig van een depressie af te komen.

In elk geval is het verstandig met een professional te praten over je depressiviteit. [Foto: shutterstock/Dmytro Zinkevych]

Een grote groep knapt op na therapie. Ongeveer de helft krijgt een recept voor een antidepressivum. Niet iedereen maakt er gebruik van. Naar schatting gebruiken ongeveer 250.000 mensen antidepressiva in Nederland.

Wat veel mensen zich niet realiseren is dat dit verslavende en schadelijke psychotropica zijn. Deze middelen zijn een aanslag op organen zoals de lever en dempen veel emotionele reacties. Veel van deze pillen blijken na de gewenningsperiode van twee weken zelfs helemaal niet te werken, waarna patiënten een lang traject van ontwenning ingaan. Als ze al van het middel afkomen. Daarnaast heeft antidepressiva vaak ernstige bijwerkingen die de depressie zelfs kunnen verergeren, zoals het veroorzaken van suïcidale gedachten.

CBD tegen depressie

Steeds vaker blijkt cannabis een rol te kunnen spelen in het behandelen van depressieklachten en andere soortgelijke mentale klachten. Vooral cannabidiol (CBD), de niet-psychoactieve stof uit wiet, heeft sterke antidepressie eigenschappen En in tegenstelling tot farmaceutische medicatie géén negatieve bijwerkingen.

Dit fenomeen werd en wordt momenteel zelfs onderzocht in Nederland. Maar ook wereldwijd doen diverse wetenschappers onderzoek naar CBD bij angst en depressiviteit.  Zo ontdekten wetenschappers van de Universiteit van Cantabria dat CBD snelwerkende antidepressie effecten heeft die zich voortzetten met een herhaalde doseringen. Om dit te kunnen concluderen veroorzaakten de onderzoekers depressieve gevoelens bij muizen, waarna ze het effect van CBD konden testen.

“Onze resultaten laten zien dat CBD snel antidepressieve effecten uitoefent en vasthoudt, bewezen door het omkeren van door OBX-veroorzaakte hyperactiviteit en anhedonia (plezierverlies). Onze bevindingen indiceren dat CBD een nieuw, snelwerkend antidepressivum kan zijn – middels het stimuleren van de serotonine en glutamaat-aanmaak.”

Cannabidiol (CBD) blijkt een snelwerkend antidepressivum. [Foto: shutterstock/Zerbor]

CBD als veilig antidepressivum

“Bij de muizen bleek de hyperactiviteit 30 minuten na het toedienen van CBD al te verminderen, vergeleken met de placebo-muizen. Herhaalde dagelijkse doses CBD herstelden na een week de effecten van de OBX-operatie, waaronder het interesseverlies van de muizen in suiker. Analyse van de chemische activiteit in de hersenen van de beestjes suggereert dat CBD de afgifte van serotonine en glutamaat stimuleert”, concluderen de wetenschappers.

De afgifte van glutamaat werd in alle muizen die CBD kregen gestimuleerd, zowel vlak na de eerste dosis als na weken van herhaalde toediening. De invloed van CBD op de afgifte van serotonine was subtieler na de eerste dosis en bleef zo na verloop van tijd. Dit gebeurde echter enkel bij de OBX-muizen, wat suggereert dat deze verandering alleen als respons op de depressie lijkende situatie in de hersenen van de muizen voorkomt.

[Openingsfoto: shutterstock/William Perugini]