(advertenties)
(advertenties)
Depressieklachten kunnen enorm belemmerend zijn. Behandelingen tegen dergelijke klachten bestaan vaak uit therapie, al dan niet in combinatie met verslavende antidepressiva – met schadelijke bijwerkingen. Cannabidiol (CBD) blijkt echter ook een snelwerkend antidepressivum te zijn, zónder deze nare bijwerkingen.

Depressie

Eén van de meest voorkomende mentale aandoeningen in Nederland is depressie. Volgens cijfers van het Trimbos instituut heeft 1 op de 5 Nederlanders (18,7 procent) ooit een depressie meegemaakt. Ongeveer de helft van deze patiënten herstelt al binnen drie maanden, 30 procent doet er één tot twee jaar over en bij 20 procent is de depressie chronisch.

De slechte stemming, prikkelbaarheid en andere negatieve emoties die bij deze ziekte horen zijn slopend en belemmerend voor de patiënt. Het gebrek aan motivatie zorgt bij sommige patiënten ervoor dat zij zichzelf, hun omgeving en zaken als werk, school en de familie verwaarlozen – waardoor de aandoening alleen maar verergert.

Behandelen

Een groot deel van deze patiënten zoekt actief hulp om van hun klachten af te komen. Zo’n 58,5 procent van de patiënten met depressieklachten zocht in 2016 contact met hulpverleners. Soms helpt het patiënten namelijk al om te praten over hun problemen of het verleden. Met een professional praten is altijd aan te raden, maar helaas niet altijd voldoende om volledig van een depressie af te komen.

In elk geval is het verstandig met een professional te praten over je depressiviteit. [Foto: shutterstock/Dmytro Zinkevych]

In andere gevallen krijgen patiënten anti-depressiva, zeer verslavende en schadelijke psychotropica. Deze middelen zijn een aanslag op organen als de lever en dempen álle emotionele reacties. Veel van deze pillen blijken na de gewenningsperiode van twee weken helemaal niet te werken, waarna patiënten een lang traject van ontwenning ingaan – als ze al van het middel afkomen. Daarnaast hebben de middelen vaak ernstige bijwerkingen die de depressie zelfs zouden kunnen verergeren, zoals het veroorzaken van suïcidale gedachten.

CBD tegen depressie

Steeds vaker blijkt cannabis echter een rol te kunnen spelen in het behandelen van depressieklachten en andere soortgelijke mentale klachten. Vooral cannabidiol (CBD), de niet-psychoactieve stof uit wiet, heeft sterke anti-depressieve eigenschappen; en in tegenstelling tot farmaceutische medicatie géén negatieve bijwerkingen.

Dit fenomeen wordt momenteel zelfs onderzocht in Nederland, maar werd onlangs al bewezen door wetenschappers van de universiteit van Cantabria. Zij ontdekten dat CBD snelwerkende anti-depressieve effecten heeft die kunnen worden verlengd met herhaalde doseringen. Om dit te kunnen concluderen veroorzaakten de onderzoekers depressie-gevoelens bij muizen, middels een bekende OBX-operatie, zodat ze het effect van CBD hierop konden testen.

‘Onze resultaten laten zien dat CBD snel anti-depressieve effecten uitoefent en vasthoudt, bewezen door het omkeren van door OBX-veroorzaakte hyperactiviteit en anhedonia (plezierverlies). Onze bevindingen indiceren dat CBD een nieuw, snelwerkend anti-depressivum kan zijn – middels het stimuleren van de serotonine en glutamaat-aanmaak.’

Cannabidiol (CBD) blijkt een snelwerkend antidepressivum. [Foto: shutterstock/Zerbor]

Veilig anti-depressivum

‘Bij de OBX-muizen bleek de hyperactiviteit 30 minuten na het toedienen van CBD al te verminderen, vergeleken met de placebo-muizen. Herhaalde dagelijkse doses CBD herstelden na een week de effecten van de OBX-operatie, waaronder het interesseverlies van de muizen in suiker. Analyse van de chemische activiteit in de hersenen van de beestjes suggereert dat CBD de afgifte van serotonine en glutamaat stimuleert’, concluderen de wetenschappers.

De afgifte van glutamaat werd in alle muizen die CBD kregen gestimuleerd, zowel vlak na de eerste dosis als na weken van herhaalde toediening. De invloed van CBD op de afgifte van serotonine was subtieler na de eerste dosis en bleef zo na verloop van tijd. Dit gebeurde echter enkel bij de OBX-muizen, wat suggereert dat deze verandering alleen als respons op de derpessie-lijkende situatie in de hersenen van de muizen voorkomt.

[Openingsfoto: shutterstock/Stokkete]
(advertenties)