(advertenties)
(advertentie)

Medische cannabis en opioïden zijn ‘even effectief’ in het verzachten van de pijnintensiteit bij patiënten met chronische pijn. Dit blijkt uit een studie in het Journal of Cannabis Research. Cannabis zorgt bovendien voor meer ‘holistische’ verlichting. Dit uit zich bijvoorbeeld in een beter slaappatroon, meer focus en beter emotioneel welzijn.

Onderzoekers zeiden dat hun bevindingen de hypothese ondersteunen dat medicinale cannabis “pijn verlicht door de pijnervaring holistisch te veranderen” in plaats van “alleen de pijnintensiteit te targeten.” “De resultaten van de huidige studie ondersteunen de hypothese dat de effecten van medicinale cannabis op pijnervaring holistischer zijn dan die van opioïden”, stelt hun rapport.

“Medicinale cannabis kan pijn verlichten door een breed scala aan pijngerelateerde ervaringsfactoren te beïnvloeden, zoals ontspanning, verbeterde slaap en gemoedstoestand evenals een gevoel van controle.”

Finse studie met 201 patiënten met chronische pijn

Het negenkoppige Finse team, geleid door psychologieprofessor Jussi Jylkkä van de Åbo Akademi Universiteit, keek naar een steekproef van 201 patiënten met chronische pijn, van wie er 40 medicinale cannabis gebruikten en 161 van hen opioïden gebruikten om pijn te behandelen.

Er was sprake van een cross-over: ongeveer 45% van de medische cannabispatiënten meldde ook opioïden te gebruiken voor hun pijn en ongeveer 4,3% van de opioïdengebruikers had medicinale cannabis gebruikt.

De proefpersonen vulden retrospectieve onderzoeken in naar de ‘positieve en negatieve fenomenologische effecten van het medicijn’, en onderzoekers vergeleken vervolgens de scores van de twee groepen.

“Noch medicinale cannabis, noch opioïden zijn eerstelijnsbehandelingen voor chronische pijn, maar beide worden vaak gebruikt als andere behandelingen niet voldoende pijnverlichting bieden”, merken de auteurs op. Ze voegen eraan toe dat recreatieve gebruikers van cannabis of opioïden, samen met mensen die de stoffen gebruikten om andere aandoeningen dan chronische pijn behandelen, “expliciet werden gevraagd niet aan het onderzoek deel te nemen.”

Wanneer je de keuze hebt tussen pillen of planten, is het in alle opzichten beter om medicinale cannabis te verkiezen boven opioïden…

Medicinale cannabis en opioïden even effectief bij pijn

De onderzoekers concluderen uit de zelfgerapporteerde gegevens dat medische cannabis en opioïden “even effectief werden geacht in het verminderen van de pijnintensiteit, maar dat medicinale cannabis bovendien bredere pijngerelateerde factoren zoals emotie, functionaliteit en algeheel gevoel van welzijn positief beïnvloedde.”

“Er werd aangenomen dat zowel medicinale cannabis als opioïden de pijnintensiteit even goed verminderen”, meldt de studie. Deelnemers zeiden echter dat de twee behandelingen niet verschilden in termen van bijwerkingen, maar zij beoordeelden de algehele effecten van medicinale cannabis als positiever.

De sterkste verschillen tussen de twee groepen zijn volgens de studie een diepere ontspanning, een betere slaap, een beter humeur en het kunnen voelen van pijn zonder erop te reageren. Dit werd vaker gemeld in de medische cannabisgroep.

“Kortom, de resultaten ondersteunen het idee dat de psychoactieve effecten van medicinale cannabis relevant zijn voor het therapeutische effect ervan op pijn. Dit is in lijn met suggesties in eerdere literatuur”, stellen de auteurs.

“Met ‘psychoactief’ bedoelen we in dit geval echter niet iets dat een veranderde bewustzijnsstaat teweegbrengt in de zin van het vervormen van iemands perceptie van de werkelijkheid en cognitieve processen, maar in plaats daarvan iets dat het bewustzijn holistisch in een positievere richting verandert, of in de richting van ‘normaliteit’.”

Verder merken ze op dat er “geen aanwijzingen waren dat medische cannabis, ondanks de holistische effecten op het bewustzijn, cognitieve processen verstoorde, maar in plaats daarvan werd gezien als een verbetering van het geheugen, de focus en de helderheid van het denken.”

Bevindingen sluiten aan bij eerder onderzoek

Onderzoekers zeggen dat hun bevindingen aansluiten bij eerder onderzoek waaruit blijkt dat medicinale cannabispatiënten extra voordelen hebben als ze cannabis gebruiken om chronische pijn te behandelen.

Zo bleek bijvoorbeeld uit een onderzoek uit 2017 dat gebruikers van medische cannabis “aanzienlijk minder depressies en angstgevoelens ervoeren dan gebruikers van opioïden.” Uit een afzonderlijk onderzoek uit 2018 bleek dat “cannabis de waargenomen pijnintensiteit niet beïnvloedde, maar ervoor zorgde dat de pijn minder onaangenaam en draaglijker aanvoelde.”

“Het gebruik van medicinale cannabis bij chronische pijn is ook in verband gebracht met een verbeterd fysiek en sociaal functioneren en de algehele kwaliteit van leven”, zegt de studie, verwijzend naar onderzoek uit 2016, 2017 en 2022.

“Dit eerdere onderzoek ondersteunt dus de hypothese dat medicinale cannabis zijn therapeutische effect op pijn kan uitoefenen door de pijnervaring op een meer holistische manier te veranderen dan traditionele pijnstillers”, zegt de Finse studie.

“Dat wil zeggen dat medicinale cannabis niet alleen een antinociceptief effect heeft, maar ook de pijnervaring breder kan beïnvloeden en factoren kan beïnvloeden zoals stemming en emotie, pijntolerantie, functionaliteit en algeheel welzijn.” Ter verduidelijking: antinociceptief betekent dat het de pijn wegneemt of de intensiteit ervan vermindert.

De auteurs zeggen met name dat de resultaten in eerdere onderzoeken positiever leken te zijn voor patiënten die hele cannabistoppen consumeerden dan synthetische THC of geïsoleerde cannabinoïden. Kijkend naar literatuuroverzichten uit 2021 en 2022 merken zij bijvoorbeeld op dat “slechts zes van de twintig onderzoeken die in het overzicht waren opgenomen, betrekking hadden op volledig plantaardige producten, die allemaal superieur waren aan placebo.

In beide onderzoeken waren de resultaten met betrekking tot geïsoleerde en synthetische cannabinoïden daarentegen gemengd.” “Dus,” concluderen ze, “dragen de huidige resultaten bij aan het cumulatieve bewijs dat cannabistoppen van hele planten een effectief pijnstillend middel kunnen zijn.”

Het entourage-effect speelt ook hier een rol

Uit een afzonderlijke studie is onlangs gebleken dat het zogenoemde ‘entourage-effect’ van cannabis uit de hele plant een sterker en langduriger psychoactief effect produceert dan pure THC. 

Het Finse team erkent bovendien dat de beperkte beschikbaarheid van cannabis in het land een obstakel voor het onderzoek vormde. “Een centrale beperking van het huidige enquêteonderzoek heeft betrekking op de speciale status van medicinale cannabis in Finland. Hoewel het in principe legaal is, is het voorschrijven van medische cannabis zeer moeilijk te bewerkstelligen”, legt de studie uit.

Hierbij wordt recent onderzoek aangehaald dat de trend illustreert: “Het aantal recepten voor medicinale cannabis is in Finland gedaald van ongeveer 370 in 2017 naar 240 in 2020 en naar ongeveer 160 in 2021.”

De nieuwe studie, “De holistische effecten van medicinale cannabis vergeleken met opioïden op pijnervaring bij Finse patiënten met chronische pijn”, volgt de trend waarin meer studies de mogelijkheid onderzoeken om cannabis, of specifieke derivaten van de plant, in sommige settings te gebruiken als veiliger alternatieven voor opioïden.

Pure CBD zou bij tandpijn helpen

Uit een ander onderzoek dat onlangs in het Journal of Dental Research werd gepubliceerd, blijkt bijvoorbeeld dat pure CBD acute tandpijn net zo goed zou kunnen verlichten als een opioïde formule die vaak in de tandheelkunde wordt gebruikt.

“Onze resultaten geven aan dat een enkele dosis CBD net zo krachtig is als de huidige pijnstillende regimes en spoedeisende tandpijn effectief kan behandelen”, schrijven de auteurs in dat onderzoek. Ze voegen eraan toe dat hun werk “de eerste gerandomiseerde klinische proef lijkt te zijn waarin CBD wordt getest op het behandelen van noodtandpijn”.

Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot goedkeuring door de Amerikaanse voedsel- en medicijnen waakhond FDA van CBD voor tandpijn.

Uit een afzonderlijk onderzoek van november blijkt dat het legaal kopen van CBD door mensen het aantal opioïdenrecepten aanzienlijk verminderde, wat leidde tot 6,6% tot 8,1% minder opioïdenrecepten.

Een ander onderzoek, deze zomer gepubliceerd in het tijdschrift Cannabis, koppelt medisch cannabisgebruik aan lagere pijnniveaus en verminderde afhankelijkheid van opioïden en andere voorgeschreven medicijnen. Deelnemers rapporteerden verminderde pijn en angst, verbeterd fysiek en mentaal functioneren, betere slaapkwaliteit en humeur en minder afhankelijkheid van voorgeschreven medicijnen, waaronder opioïden en benzodiazepinen.

LEES OP MEDIWIETSITE OOK:

https://www.mediwietsite.nl/opioiden-en-cannabis-zijn-wellicht-geen-goede-combinatie/

https://www.mediwietsite.nl/onderzoek-minder-fatale-overdoses-opioiden-door-medicinale-wiet/

[foto’s: Shutterstock]