(advertenties)
(advertentie)
Nu cannabis op steeds meer plekken legaal gebruikt wordt voor medicinale doeleinden, wordt het steeds makkelijker het daadwerkelijke medicinale effect ervan te monitoren. Zo blijkt dat patiënten uit Minnesota met – door farmaceutica – onbehandelbare pijn, wél pijnverlichting vinden in medicinale wiet.

Mediwiet tegen pijn

De Minnesota Department of Health – het ministerie van volksgezondheid in de Amerikaanse deelstaat Minnesota – heeft onlangs onderzoeksresultaten gepubliceerd over het effect van cannabis bij ‘onbehandelbare pijn’. Hiermee bedoelen ze ongeneeslijke pijn die niet te behandelen is tot een punt waar het draaglijk wordt. Constante, ondraaglijke pijn dus.

Alsof dat nog niet genoeg goed nieuws was, blijkt uit de studie dat een groot aantal patiënten dankzij mediwiet minder farmaceutische pijnstillers gebruikt.

Om tot dit resultaat te komen werden 2000 patiënten, die deelnamen aan Minnesota’s mediwiet-programma, gevolgd vanaf augustus 2016 tot het einde van dat jaar. Gedurende die periode werden de patiënten gevraagd hun pijnniveau aan te geven in een schaal van 0 tot 10. Ook werd gemeten in hoeverre de pijn ze beperkte in hun levenskwaliteit en dagelijks functioneren.

Aanzienlijke pijnverlichting

Op basis daarvan werd ontdekt dat cannabis een pijnvermindering van 30 procent (of meer) teweeg bracht bij 42 procent van de patiënten, die eerder middelmatige tot hoge pijnlevels ervoeren. Een belangrijke bevinding – gezien 30 procent in dergelijke studies naar pijnstilling hét getal is waarbij gesproken wordt van een ‘aanzienlijke verbetering’. Bovendien bereikte én behield maar liefst 22 procent van de patiënten uit deze studie de ‘aanzienlijke pijnvermindering’ na enkel vier maanden behandeling.

Pijn die met opiaten nauwelijks te behandelen is, blijkt met wiet beter te verlichten. [Foto: shutterstock/Soru Epotok]

Alsof dat nog niet genoeg goed nieuws was, blijkt uit de studie dat een groot aantal patiënten dankzij mediwiet minder farmaceutische pijnstillers gebruikt. Van de 350 patiënten die aangaven opiaten te gebruiken tegen de pijn voor ze mediwiet namen, verminderden (of stopten zelfs volledig) liefst 221 patiënten hun opiaten-gebruik.

Bijwerkingen

Naast dat de patiënten minder pijn ervoeren dankzij de wiet, gaven ze ook aan er beter door te slapen en minder angstig te zijn. Wat betreft de veiligheid zeggen de onderzoeksauteurs ‘so far so good’, er is immers niemand met heftige bijwerkingen opgenomen in het ziekenhuis of gestorven dankzij de wiet.

Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen bijwerkingen zijn gerapporteerd van het wietgebruik. Ongeveer 40 procent van de respondenten gaf aan ongewenste bijwerkingen te ervaren, veelal lichte bijwerkingen als een ‘droge mond’, ‘duizeligheid’ en een ‘wazig hoofd’. Niets onoverkomelijks dus.

Zo’n 55 patiënten gaven aan ernstiger bijwerkingen te ervaren, genoeg om hun dagelijks leven te verstoren. Bij deze gevallen is er echter geen patroon ontdekt betreffende hun leeftijd, oorzaak van de pijn of het gebruikte medicinale cannabisproduct. In veel gevallen blijken de ongewenste bijwerkingen van THC-rijke cannabis bovendien te verminderen met CBD.

Veel pijnpatiënten hebben baat bij cannabis, blijkt uit de enquête. [Foto: shutterstock/Africa Studio

Meer onderzoek

‘Deze enquêtes zijn een goed startpunt’, zegt Dr. Tom Anderson, onderzoeksmanager voor the office of medical cannabis. “We moeten meer onderzoek doen naar de mogelijke waarde van medicinale cannabis voor pijnbestrijding. Vooral gezien onze gemeenschappen geteisterd worden door de impact van opiaten en andere medicijnen die daar nu voor worden ingezet. Wij moedigen medische professionals aan het volledige rapport te lezen, zodat zij kunnen overwegen of cannabis een plek verdient in hun strategie om onhandelbare pijn te behandelen.’

[Openingsfoto: shutterstock/SageElyse]