(advertenties)
(advertentie)
Ondanks de geneeskracht van delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) kan het langdurig gebruik van de stof – vooral bij jongeren – zorgen voor negatieve veranderingen in het brein, blijkt uit onderzoek. In combinatie met cannabidiol (CBD) echter, blijken deze bijwerkingen minder of helemaal niet aanwezig.

De studie

Een groep wetenschappers van de Indiana University Bloomington, onderzocht het effect van langdurig cannabisgebruik op mannelijke muizen. Het doel van deze studie was te bepalen in hoeverre het gebruik van cannabidiol (CBD) door tetrahydrocannabinol (THC) veroorzaakte cognitieve problemen bij tieners en volwassenen beïnvloedt.

Vier groepen muizen werden gevormd, waarvan één controlegroep die niets kreeg. De andere drie groepen kregen dagelijkse injecties van 3mg THC per kilogram lichaamsgewicht, 3mg CBD per kilogram lichaamsgewicht of eenzelfde hoeveelheid per kg THC en CBD gecombineerd.

De muizen kregen respectievelijk THC, CBD of een combinatie van deze stoffen toegediend. [Foto: shutterstock/Mitch M]

Een deel van de muizen ontving de injecties gedurende de tienerperiode, welke bij de knaagdieren valt tussen de 28 en 48 dagen na de geboorte. Een andere groep kreeg de spuitjes pas in de vroege volwassenheid, tussen de 69 en 89 dagen na de geboorte.

Vervolgens werden de knaagdieren aan een reeks tests onderworpen. De eerste tests werden een dag na de cannabis-behandeling uitgevoerd en de muizen kregen 42 dagen na de behandeling een tweede reeks onderzoeken. Deze oefeningen, waaronder een novel object recognition-test en een aantal geheugen- en gedragstests, dienden om te bepalen welk effect deze stoffen uit wiet (al dan niet in combinatie) daadwerkelijk op de dieren hebben op de lange termijn.

Heftiger gevolgen tieners

De muizen die dagelijkse THC-injecties kregen gedurende de tienertijd vertoonden zowel op de korte als lange termijn beperkingen op de novel object recognition-test. Een duidelijk teken van een verslechterd geheugen volgens het onderzoek.

Bij de dieren die enkel tijdens de volwassenheid THC-injecties kregen bleef het verslechterde geheugen beperkt tot de korte termijn. Beide groepen bewezen tijdens een doolhof-test echter verlaagde stress- en angst-gehalten te hebben. Een positieve uitkomst, gezien de problematiek die chronische stress met zich meebrengt.

De beesten die enkel THC toegediend kregen bleken de meeste bijwerkingen te ervaren. [Foto: shutterstock/Mitch M]

Dagelijkse THC-injecties gedurende de tienerperiode, had tot gevolg dat muizen meer compulsief en herhalend gedrag lieten zien tijdens bijvoorbeeld de Nestlet shredding test. Muizen uit de THC/CBD-combinatiegroep hadden echter geen last van deze bijwerkingen, waardoor wordt geconcludeerd dat CBD deze bijwerkingen voorkomt. De muizen die enkel CBD toegediend kregen werden op geen enkele wijze beïnvloedt.

CBD voorkomt bijwerkingen THC

Uit de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat chronische blootstelling aan grote hoeveelheden THC, slecht is voor tieners. De data ondersteunt volgens de wetenschappers de hypothese dat chronisch THC-gebruik het risico op abnormaal gedrag verhoogt.

Deze door THC-veroorzaakte bijwerkingen zijn echter wel te voorkomen door ook CBD te gebruiken, blijkt uit de studie. En hoewel al duidelijk was dat cannabis-gebruik niet leidt tot een verlaagd IQ bij tieners, is nu wel duidelijk hoe andere cognitieve- en gedragsproblemen als gevolg van chronisch wietgebruik (onder jongeren) kunnen worden voorkomen.