(advertenties)
(advertentie)
Uit onderzoek blijkt het gebruik van cannabis vóór het starten van een nachtdienst een positief effect te hebben op de prestaties van werknemers. Dit in tegenstelling tot de populaire gedachte dat het werken onder invloed van (medi-)wiet negatieve effecten zou hebben op het werk en de algemene prestatie van de gebruiker.

Wisseldiensten

Naast de bekende banen in de zorg en dienstverlening, eist de moderne maatschappij in steeds meer vakgebieden wisseldiensten met dag- en nachtshifts. Omdat er echter alertheid en energie wordt vereist als de biologische klok het tegenovergestelde vraagt, hebben deze banen vaak een enorme impact op de fysieke en mentale gezondheid van werknemers.

In steeds meer branches (zoals klantenservice) wordt 24/7 gewerkt. [Afbeelding: shutterstock/Kimaya]

Mensen met wisseldiensten presteren dan ook vaak minder goed en lopen een verhoogd risico op werkgerelateerd letsel vergeleken met werknemers met ‘normale’ werktijden. Deze problemen kunnen bovendien nog eens verergeren door het gebruik van middelen die het geheugen, de motoriek en concentratie aantasten.

Wiet op het werk

Gezien wiet een van de meest gebruikte middelen is op de werkvloer – 1,6 procent van de Amerikaanse arbeiders geeft aan weleens met wiet op te hebben gewerkt en 50 procent van de positieve urinetests op drugs in de VS betreffen cannabis – besloten onderzoekers van de Columbia University te bekijken wat nu de risico’s zijn van het werken onder invloed van (medicinale) wiet.

Immers wordt cannabis ook steeds vaker voorgeschreven als medicijn, voornamelijk in Israel en staten van de VS waar medicinale cannabis legaal is. Bij wetenschappers en werkgevers rijst daarom de vraag of het werken onder invloed van cannabis negatieve gevolgen heeft op de prestaties van werknemers. Maar uit onderzoek blijkt dat bij nacht- en wisseldiensten het tegenovergestelde weleens waar zou kunnen zijn.

Cannabis is een van de meest gebruikte middelen op de werkvloer. [Foto: shutterstock/hidesy]

Onderzoek

Onder leiding van Dr. Carl Hart nodigden wetenschappers van de Columbia universiteit tien ervaren cannabis-gebruikers uit voor een 23 dagen durende studie. Het doel van dit onderzoek was het vaststellen van het effect van gerookte wiet op prestaties, stemming en slaap tijdens een levensechte wisseldiensten-simulatie.

Van de participanten werd gevraagd om elke ochtend een uur nadat ze wakker werden één enkele cannabissigaret te roken, met variërende concentraties – 0, 1,9 en 3,56 procent – delta-tetrahydrocannabinol (THC).

Dit gebeurde voor drie achtereenvolgende dagen met twee wisselende diensten, dag- en nachtdienst, waarin de deelnemers taken kregen om een kantoorbaan te simuleren en hun prestaties getoetst werden. Na drie dagen wisselde de dienst (bijvoorbeeld van dag naar nacht) met een vrije dag ertussen. Gedurende de hele onderzoeksperiode verzamelden wetenschappers data over de slaapkwaliteit, algehele welzijn en cognitieve prestaties (middels de uitgevoerde taken) van de deelnemers.

Placebo verslechtert prestatie

De placebo-sigaret bleek hieruit een negatievere invloed te hebben op de nachtdienst-prestaties dan op de dagdienst. Zo presteerden werknemers na een placebo ’s nachts slechter op lange- en korte termijn geheugentests, concentratietaken en impuls-beheersing – vergeleken met de dagdienst.

Na de placebo waren deelnemers vooral moe en miserabel tijdens de nachtdienst. [Foto: shutterstock/lOvE lOvE]

Deelnemers in deze onderzoekssituatie gaven ook aan zich minder zelfverzekerd te voelen en vermoeider te zijn. Over het algemeen voelden zij zich belabberd, was de strekking. De slaap van deze participanten werd ook aanzienlijk slechter, bleek uit hun eigen beoordeling en de verzamelde data over de slaap.

Cannabis goed tijdens nachtdienst

In tegenstelling tot de verwachting van de wetenschappers bleek cannabis geen negatief maar juist een positief effect te hebben op de prestaties, vooral tijdens de nachtdienst. De participanten waren zelfverzekerder, meer gestimuleerd en minder moe en miserabel na het roken van een joint voor het werk. De hogere dosis THC (3,56 procent) bleek bovendien al vanaf de eerste van de drie nachtdiensten de slaap aanzienlijk te verbeteren.

Bijzonder genoeg was dit effect hoofdzakelijk bij de nachtdienst merkbaar. Tijdens de dagdienst verminderden de prestaties van de participanten namelijk licht na een dosis cannabis. In deze dagdienst-periode had de wiet ook nauwelijks effect op de slaapkwaliteit. Hierdoor ontstond bij de onderzoekers de hypothese dat het effect van cannabis op de prestaties tijdens nachtdiensten indirect zijn toe te kennen aan de verbeterde slaap en niet zo zeer het acute effect van de cannabis.

[Openingsfoto: shutterstock/Elnur]