(advertenties)
(advertentie)

Een full-spectrum oplossing met CBD vermindert de angstniveaus aanzienlijk. Ook verbetert het bij verschillende metingen de cognitie, ofwel het vermogen om iets te leren. Dit vermogen bestaat ondermeer uit het kunnen denken, redeneren, combineren, onthouden, begrijpen. Dit blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek.

1 op de 10 mensen krijgt in zijn leven last van angst

Een full-spectrum olie met cannabidiol (CBD) vermindert niet alleen de angstniveaus, maar het lijkt ook de scores op verschillende cognitieve tests te verbeteren. Dit blijkt uit de resultaten van een klein, open-label onderzoek door Amerikaanse onderzoekers.

Uit een systematische review uit 2013 blijkt dat wereldwijd 7,3% van de bevolking getroffen wordt door angststoornissen, in Europese culturen kan dit zelfs oplopen tot 10,4%. Hoewel er verschillende effectieve anti-angst therapieën bestaan, reageert slechts 60% van de patiënten echt goed op die behandelingen en velen blijven last houden van restsymptomen. 

CBD helpt tegen angst én is goed voor cognitieve vaardigheden

Cannabidiol (CBD) is het meest voorkomende niet-psychoactieve bestanddeel uit de cannabisplant en krijgt steeds meer aandacht vanwege de anxiolytische en antidepressieve eigenschappen. Het is een veelbelovend middel bij de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen. CBD blijkt bijvoorbeeld effectief te zijn bij patiënten met een gegeneraliseerde sociale angststoornis, hoewel tot op heden slechts één gerandomiseerde studie is uitgevoerd. 

Tijdens het onderzoek krijgen tieners met een sociale angststoornis gedurende vier weken, elke dag cannabisolie met 300 mg CBD (of een placebo) en er wordt een significante vermindering van angst gezien. 

Hoewel het cognitief functioneren zelden is onderzocht met betrekking tot CBD, hebben sommige onderzoeken met mensen die mediwiet gebruiken, verbeteringen gevonden in de multi-source interferentietest (MSIT), die een maatstaf is voor de uitvoerende functie en cognitieve controle. Deze bevinding wijkt af van ander bewijs dat suggereert dat chronisch, zwaar recreatief gebruik van cannabis juist cognitieve achteruitgang veroorzaakt. 

Full-spectrum CBD-olie – ofwel met alles wat er aan terpenen, cannabinoïden en flavonoïden in de cannabisplant zit (op THC na) – blijkt effectief tegen angst… [beeld: Calin-H/Shutterstock]

Testen met full-spectrum CBD

Hoewel eerdere onderzoeken de anti-angst werking van CBD bestuderen, worden deze uitgevoerd met een sterk gezuiverde olie. In de huidige studie vragen de Amerikaanse onderzoekers zich het volgende af: wat is het anxiolytische effect van een product met een volledig spectrum?

De onderzoekers speculeren dat CBD in zijn natuurlijke vorm niet alleen angst zou verminderen, maar ook andere gerelateerde problemen zou kunnen beïnvloeden, zoals de stemming, slaap en kwaliteit van leven. Bovendien, gezien de suggestie dat het gebruik van medicinale cannabis de cognitie lijkt te verbeteren, wordt ook dit als secundaire uitkomst onderzocht. 

De angstniveaus worden beoordeeld met behulp van de Beck Anxiety Inventory (BAI), waarvoor waarden hoger dan 16 op zijn minst matige angst vertegenwoordigen. Er worden echter ook verschillende andere angstgerelateerde maatregelen opgenomen. De deelnemers moeten nieuw zijn in de cannabiswereld, of zich anders onthouden van regelmatig gebruik. Het cannabidiol-extract wordt gehomogeniseerd tot een oplossing en driemaal daags sublinguaal toegediend met een dosis van 1 ml (die 9,97 mg/ml CBD bevat). De cognitieve onderzoeken bestaan uit een reeks tests, om de uitvoerende functie en het geheugen te beoordelen.

Cannabidiol en de afname van angst

In totaal doen 14 deelnemers mee, met een gemiddelde leeftijd van 41,36 jaar (21,4% man). De gemiddelde BAI-score is 20,29 en deze neemt met 79,9% af tot een gemiddelde van 16,21 in week vier. Bovendien zijn er significante reducties in alle andere angstmetingen na vier weken behandeling. 

Ook de zelfgerapporteerde metingen van stemming, slaap en kwaliteit van leven zijn allemaal significant verbeterd in vergelijking met baseline (de nulmeting dus). Bovendien wordt het product goed verdragen, zonder dat er ernstige bijwerkingen worden gemeld.

Wat betreft de cognitie zijn er ook significante verbeteringen in verschillende van de beoordeelde maatregelen, met name de MSIT die aanzienlijk is verlaagd in vergelijking met de oorspronkelijke uitgangswaarde.

De auteurs concluderen uit de gegevens zowel de werkzaamheid als de verdraagbaarheid van een product met een hoog CBD-gehalte. Zo’n full-spectrum olie biedt ondersteuning bij angst en ze suggereren dat toekomstige klinische onderzoeken zich zouden moeten concentreren op de cognitieve impact van de formulering.

[openingsbeeld: Lucky Project/Shutterstock]