(advertenties)
(advertentie)

Iedereen heeft een mening over medicinale cannabis. Het is een feit is dat we nog steeds niet veel weten over de effecten van cannabis op bioprocessen. Toch blijkt uit onderzoek dat mediwiet bij zeer veel aandoeningen een gunstige uitwerking heeft. Zo is cannabis ook in staat om pathologische tremor, die ontstaan door stervormige cellen in de wervelkolom, te verminderen. 

Trillen door motorische storing of ziekte 

Deze studie (2021) werpt licht op hoe cannabinoïden – verbindingen die in cannabis en ook in ons centrale zenuwstelsel worden aangetroffen – inwerken op een specifiek type stervormige ondersteunende cellen in het ruggenmerg. Deze cellen, spinale astrocyten genaamd, die cannabinoïden-receptoren op hun oppervlak laten zien, helpen bij het verminderen van pathologische tremoren.

Ieder mens ervaart soms onvrijwillige bewegingen van lichaamsdelen, voor korte of langere tijd trilt bijvoorbeeld je ooglid, of er beweeg ongecontroleerd een vinger op en neer. Pathologische trillingen echter worden geassocieerd met motorische stoornissen, veroorzaakt door traumatische verwondingen aan het hoofd of de wervelkolom.

Ook komen deze tremors voor bij ziekten zoals multiple scleroseneurodegeneratieve ziekten en na een beroerte. De onderzoekers laten zien dat cannabinoïden de afgifte van purines bevorderen (metabolieten en bouwstenen die nucleïnezuren reguleren), die de transmissie van elektrische signalen bij synapsen reguleren.

Deense ontdekking van potentieel belang

Deze ontdekking is gepubliceerd in het Nature Neuroscience- artikel ‘Spinale astrogliale cannabinoïde receptoren beheersen pathologische tremor’, uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Neurowetenschappen van de Faculteit voor Gezondheid en Medische Wetenschappen van de Universiteit van Kopenhagen. De ontdekking kan van vitaal belang zijn voor toekomstig onderzoek naar mechanismen van de cannabinoïdewerking en het therapeutische potentieel van medicinale cannabis.

Het team van wetenschappers gebruikte een muismodel om aan te tonen dat een specifieke synthetische cannabinoïde (cannabinoïde WIN55,212-2) essentiële tremor kan verminderen. Deze vorm van tremor is een veel voorkomende neurologische aandoening, die ritmisch oncontroleerbaar schudden van het hoofd en de ledematen veroorzaakt. De aandoening treft alleen al in de VS jaarlijks meer dan 200.000 personen.

De onderzoekers laten zien dat WIN55,212-2 de spinale astrocyten activeert. Eerder onderzoek naar medicinale cannabis was gericht op de zenuwcellen of neuronen, terwijl astrocyten een soort gliacellen zijn. Deze leveren voedingsstoffen aan ons zenuwweefsel, ze regelen de ionenbalans en spelen een rol bij de herstelprocessen na infectie en/of traumatische verwondingen.

Meerdere gunstige effecten in het verschiet

Jean-François Perrier, arts en universitair hoofddocent bij de afdeling Neurowetenschappen, die het onderzoeksproject heeft geleid: “We hebben ons gericht op de ziekte essentiële tremor. Het veroorzaakt onvrijwillig schudden, iets wat extreem remmend kan zijn en de kwaliteit van leven van de patiënt ernstig kan verminderen. De cannabinoïde kan echter ook een gunstig effect hebben op bijvoorbeeld sclerose en ruggenmergletsel, die ook onvrijwillig schudden veroorzaken.”

De onderzoekers ontdekten dat een injectie met de cannabinoïde WIN55,212-2 in het ruggenmerg de astrocyten in het ruggenmerg aanzet om de stof adenosine af te geven, wat vervolgens de zenuwactiviteit vermindert en daarmee de ongewenste trillingen”/bewegingen. Deze bevindingen kunnen leiden tot de ontwikkeling van een gerichte behandeling met weinig of geen bijwerkingen. 

‘Nieuwe benadering van medicinale cannabis’

Bij het onderzoeken van astrocyten om de biologische effecten van cannabis te begrijpen, kozen de onderzoekers voor een nieuwe benadering, aangezien eerdere studies zich voornamelijk op neuronen hebben gericht.

“Je zou het als een nieuwe benadering van medicinale cannabis kunnen zien om tremor te behandelen. Een waarbij tijdens de ontwikkeling van op cannabis gebaseerde medicinale producten, de behandeling zich richt op het ruggenmerg of de astrocyten of in het beste geval op de astrocyten van het ruggenmerg.” Zegt postdoctoraal onderzoeker Eva Carlsen, die de meeste experimenten deed.

Door gebruik te maken van deze aanpak wordt voorkomen dat de neuronen in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor ons geheugen en cognitieve vaardigheden, worden aangetast. Zo zouden ze patiënten die lijden aan tremor, een effectieve behandeling kunnen bieden zonder hen bloot te stellen aan eventuele bijwerkingen van medicinale cannabis. Hoewel de kans klein is dat mensen bijwerkingen ervaren van cannabis, worden er heel soms toch enkele gevallen gemeld. Voor deze mensen zou dit de oplossing kunnen zijn.

Wat gaat er nu nog meer gebeuren?

Tijdens de studie keken de onderzoekers naar de afwisselende bewegingen van de ledematen, te beginnen ter hoogte van het ruggenmerg. Vrijwillige en spontane bewegingen worden geactiveerd wanneer de motorneuronen van het ruggenmerg worden geactiveerd. De motorneuronen verbinden het ruggenmerg met onze spieren. Elke keer dat een motorneuron elektrische impulsen naar de spieren stuurt, leidt dit tot spiercontractie en beweging.

Oncontroleerbaar trillen of bewegen treedt op wanneer de motorneuronen in het ruggenmerg tegelijkertijd en tegenstrijdige signalen uitzenden. In toekomstige studies zal het team klinische tests uitgaan voeren bij patiënten die aan essentiële tremor lijden. Deze zullen specifiek gericht zijn op de motorneuronen. 

[openingsbeeld: sruilk/Shutterstock, illustratie ‘cannabinoïdenpil: Fabio Berti/Shutterstock]