(advertenties)
(advertentie)

Gebruik van medicinale cannabis geeft directe, maar kortstondig verlichting van symptomen van depressie. Dat blijkt uit een nieuw studie van onderzoekers van de Universiteit van New Mexico en het bedrijf Releaf App, gepubliceerd in de Yale Journal of Biology and Medicine. Voor de studie zijn de gegevens van ruim 1.800 patiënten, bijgehouden met de Releaf App, geanalyseerd.

Gemiddelde verbetering van 40%

Gemiddeld rapporteerden de patiënten een verbetering van vier punten op een schaal van nul tot tien, direct na het consumeren van ‘hele, gedroogde, natuurlijke cannabis bloemen’. Dat directe effect is een groot verschil met de pillen die doorgaans worden voorgeschreven bij depressie; het kan weken duren voordat deze middelen positieve effecten opleveren.

De studie, ‘The effectiveness of cannabis flower for immediate relief from symptoms of depression’, werd geleid door de oprichters van het Marijuana Research Fund van de universiteit van New Mexico: Jacob Vigil en Sarah See Stith.

Wiet kan belangrijke leemte vullen

‘Een van de meest relevante uitkomsten uit deze studie was de algemeen ervaren verlichting van depressie binnen twee uur of minder’, schrijven de onderzoekers. ‘Omdat traditionele antidepressiva pas na weken werken, kan kortdurend cannabisgebruik een oplossing zijn voor deze vertraging in de behandeling of kan het worden gebruikt om acute episodes te behandelen die verband houden met suïcidaal gedrag en andere vormen van geweld. Zulke behandelingsbenaderingen voor korte of acute episodes zouden een belangrijke leemte kunnen vullen in de bestaande klinische methoden, terwijl de risico’s van verslaving en afhankelijkheid van langdurig cannabisgebruik worden vermeden.’

Het is met name de cannabinoïde THC en in veel mindere mate CBD die een rol speelt in de directe verlichting van depressieve gevoelens… [foto: 271 EAK MOTO/Shutterstock]

Meer THC is meer verbetering symptomen

De analyse van de in totaal 5.876 resultaten van 1.819 individuele patiënten leverde interessante informatie op. Zo blijken de mate van verlichting van symptomen en het ervaren van negatieve bijwerkingen af te hangen van de eigenschappen van de gebruikte cannabis cultivar (wietsoort).

Kort samengevat: hoe hoger het THC-gehalte, hoe groter de kans op verbetering van symptomen. Opmerkelijk: soorten die als Indica worden aangeduid scoren lager qua verlichting van symptomen dan soorten die als kruising (hybrid) worden aangeduid.

KIJK OOK:    Video – Het verschil tussen indica, sativa en hybride-wietsoorten

Positieve en negatieve effecten

Ongeveer twintig procent van de patiënten die cannabis met een hoog THC-gehalte gebruiken gaf aan daar ook negatieve effecten door te ervaren, zoals ‘ongemotiveerd voelen’. Daar staat tegenover dat individuele deelnemers aan de studie drie keer zoveel kans hadden om positieve effecten als blijdschap, optimisme, vredigheid en ontspanning te ervaren door het gebruik van cannabis.

Over de rol van THC schrijven de onderzoekers: ‘We ontdekten dat cannabisbloemen met een relatief hoog THC-gehalte naar voren kwamen als de sterkste onafhankelijke voorspeller van symptoomverlichting en ervaren bijwerkingen, maar dat het voordeel van hogere THC tot op zekere hoogte lijkt te dalen. Producten met een THC-gehalte tussen 10 en 19% bieden meer verlichting dan producten met minder dan 10% THC, maar een verhoging naar 20 tot 35% THC levert geen extra voordelen voor wat de verlichting van symptomen betreft.’

CBD speelt beperkte rol bij bestrijden depressie

Een hoog CBD-gehalte geeft aanzienlijk minder kans op verlichting van symptomen en kan zelfs verslechterend werken, concluderen de onderzoekers: ‘Cannabis bloemen met een CBD-gehalte van meer dan 1,0% waren daarentegen over het algemeen niet voorspellend voor verbetering van depressieve symptomen en kunnen zelfs de verlichting verminderen van symptomen die binnen korte behandelingsperioden, bijvoorbeeld minder dan twee uur tot einde effect, worden gemeld.’

[Bron: ‘The Effectiveness of Cannabis Flower for Immediate Relief from Symptoms of Depression‘. Xiaoxue Li, Jegason P. Diviant, Sarah S. Stith, Franco Brockelman, Keenan Keeling, Branden Hall and Jacob M. Vigil. Yale Journal of Biology and Medicine, June 2020, online gepubliceerd op 29 juni 2020]
[openingsbeeld: Lightspring/Shutterstock]