(advertenties)
(advertentie)
Chronische migraine is een pijnlijke aandoening waar liefst 5 procent van de mensen aan lijdt. Het mechanisme erachter is nog steeds niet doorgrond, maar het is bekend dat het samenhangt met de signaalfunctie van serotonine. Cannabis beïnvloedt het serotonine-systeem en vermindert de symptomen van migraine. Wij zetten de 6 belangrijkste voordelen op een rijtje.

1. Pijnstillend

bnbnHet meest direct zichtbare voordeel van cannabis voor een patiënt met migraine is dat het pijn kan verminderen, die voor veel patiënten intens en zelfs verlammend kan zijn. Men denkt dat de endogene cannabinoïden van het lichaam zelf, zoals anandamide, de pijn van migraine verminderen door met de CB₁-receptoren de toegang van pijnsignalen tot de hersenen te reguleren.

In een artikel in The Journal of Neuroscience uit 2013 werd aangetoond dat mensen met chronische migraine pijn voelen doordat de trigeminovasculaire nociceptieve routes (de routes van de voor pijn gevoelige trigeminovasculaire zenuwen in de schedel) gevoelig worden. Het is bekend dat cannabinoïden de pijnreactie van de trigeminovasculaire zenuwen remmen en dit is één van de manieren waarop cannabis migrainepijn kan verminderen.

Naast de hersenzenuwen antagoniseren endocannabinoïden ook de CB₁-receptoren in de zenuwcellen rond de hersenstam. De overdracht van pijnprikkels van de hersenstam naar andere delen van de hersenen wordt zo geremd, wat uiteindelijk dubbel voordelig is voor iemand met migraine.

2. Serotonine-remmend

Het is al enige tijd bekend dat er een verband bestaat tussen het serotonine-signaleringssysteem en het voorkomen van migraine. Meteen voorafgaand aan een aanval neemt de hoeveelheid serotonine enorm toe, waarna deze na de aanval tot een lagere waarde dan normaal daalt.

nhytIn 1985 werd een onderzoek gepubliceerd waarin het effect werd onderzocht van Δ⁹-THC en CBD op de afgifte van serotonine uit bloedplaatjes die waren gekweekt uit plasma van patiënten die een migraineaanval hadden. Men kwam tot de conclusie dat Δ⁹-THC in verschillende concentraties een statistisch significant remmend effect heeft op de serotonine die uit de bloedplaatjes vrijkomt.

Plasma verkregen van een patiënt tijdens een aanvalsvrije periode vertoonde daarentegen geen remmend effect op de afgifte van serotonine, ondanks behandeling met dezelfde concentraties Δ⁹-THC. Bovendien vertoonde CBD geen significant remmend effect op zowel plasma uit een aanvalsvrije periode als uit een periode met een aanval.

Uit dit onderzoek en uit verschillende vergelijkbare onderzoeken die daarna zijn uitgevoerd, blijkt dat Δ⁹-THC uit cannabis wel de serotonine-afgifte tijdens een migraineaanval remt, maar niet die tijdens een migrainevrije periode en dat CBD in beide situaties een verwaarloosbaar effect heeft.

medical-marijuana-symbol

3. Vaatvernauwend

Men denkt dat de pijn van migraine deels wordt veroorzaakt door een ingewikkeld proces van wijder en nauwer wordende bloedvaten in de schedel. Wanneer het bloed door een wijder deel van het bloedvat stroomt en vervolgens bij een nauwer stuk komt, veroorzaakt de druk van het bloed dat door de plots nauwere doorgang probeert te stromen, intense pijngolven. Er wordt vermoed dat de serotonine-afgifte over het algemeen de grotere aderen en slagaderen vernauwt, terwijl de kleinere perifere aderen zich verwijden.

Om deze reden worden bij de (preventieve) behandeling van migraine vaak vaatvernauwende medicijnen gebruikt, omdat de kans op pijn kleiner wordt als de verwijding niet optreedt. Van cannabis is bekend dat het een vaatvernauwend effect heeft en men denkt dat de werkzaamheid ervan bij het verminderen van migrainepijn deels aan dit effect te danken is.

4. Preventie

medical-marijuana-signIn de periode meteen voorafgaand aan een migraineaanval neemt de serotonine-afgifte toe. Dit is op zichzelf niet per se merkbaar voor de patiënt, maar er kunnen zich verschillende merkbare tekenen voordoen waaruit een patiënt kan opmaken dat een aanval ophanden is, zoals aura’s of een andere visuele verstoring. Cannabis verbetert niet alleen de symptomen van iemand die de pijn van een aanval in alle hevigheid te verduren krijgt, maar wanneer het meteen wordt ingenomen wanneer de eerste symptomen worden opgemerkt, kan een migraineaanval zelfs volledig voorkomen worden.

Zoals eerder al opgemerkt wordt het begin van een migraineaanval in verband gebracht met een serotoninegehalte dat uit balans is. Men heeft op allerlei manieren aangetoond dat er een verband bestaat tussen het endocannabinoïde-systeem en het serotonine-signaleringssysteem en dat gebruik van cannabinoïden tot een vermindering van het serotoninegehalte kan leiden. Aangezien de serotonin-eafgifte meteen voorafgaand aan een migraineaanval toeneemt, kan de abnormale toename geremd worden door op dat moment cannabinoïden te gebruiken en kunnen zo de daaruit voortvloeiende processen die tot migraine leiden, voorkomen worden.

5. Trillingsremmend

Een patiënt met chronische migraine loopt kans een veel voorkomende bewegingsstoornis met de naam essentiële tremor (ET) te ontwikkelen. ET wordt gekenmerkt door ongecontroleerd trillen, meestal van de handen en armen, maar soms worden het hoofd of de stembanden aangetast. Vaak wordt het trillen erger als wordt geprobeerd om het aangetaste lichaamsdeel te gebruiken, bijvoorbeeld om te schrijven of te praten.

rrfHoewel er geen onderzoeken zijn gedaan waarin specifiek de relatie tussen door migraine veroorzaakte essentiële tremor en cannabisgebruik wordt onderzocht, bestaan er enkele anekdotische meldingen van mensen met migraine die na het gebruik van cannabis subjectieve verlichting van tremor ervoeren. Er bestaan ook veel onderzoeken naar het vermogen van cannabis om trillingen bij een groot aantal andere aandoeningen te verbeteren. Bij meerdere van deze aandoeningen, zoals Parkinson, worden de trillingen mogelijk veroorzaakt door biologische mechanismen die vergelijkbaar zijn met die bij migraine.

Het lijkt er wederom op dat het serotonine-signaleringssysteem een wezenlijke rol speelt bij de openbaring van trilsymptomen, zowel bij Parkinson en verwante aandoeningen als bij chronische migraine. Met name een laag serotonine-gehalte lijkt vaak een verband met trillingen te hebben. Hoewel cannabis bij migrainegevallen de serotonineafgifte door de bloedplaatjes remt, is in andere onderzoeken ook aangetoond dat het synthese van serotonine opwekt. Mogelijk speelt cannabis dus een rol bij het verhogen van het serotonine-gehalte tot een normaal niveau bij mensen die een verminderde hoeveelheid hebben.

6. Misselijkheidsremmend

hfgtMisselijkheid is een veel voorkomende bijwerking van migraine en men vermoedt dat dit ook verband houdt met het verlaagde serotoninegehalte meteen na de migraineaanval. Cannabis is bij verschillende ernstige aandoeningen een bewezen effectief middel tegen misselijkheid. Daarnaast vermindert het ook de misselijkheid die optreedt als bijwerking van chemotherapie.

Hoewel het vermogen van cannabis om door migraine veroorzaakte misselijkheid onder controle te houden niet specifiek is onderzocht, bestaan er tientallen anekdotische meldingen over patiënten die cannabis voor zelfmedicatie gebruiken en subjectieve verlichting ervaren. Er bestaan ook verschillende andere aandoeningen waarbij een overvloed aan serotonine misselijkheid kan veroorzaken, die met cannabis onder de duim gehouden kan worden. Een voorbeeld is een kankerpatiënt die chemotherapie krijgt en misselijk wordt door een teveel aan serotonine dat het maagdarmkanaal irriteert.

Dit artikel is geschreven door Seshata en verscheen eerder op het weblog van Sensi Seeds