(advertenties)
(advertentie)

Bij vrouwelijke eitjes die worden blootgesteld aan THC neemt het vermogen om levensvatbare embryo’s te maken af. Bovendien hebben deze vrouwen significant minder kans op een levensvatbare zwangerschap. Dat suggereert een studie uit Canada. Hoe waardevol is deze conclusie?

Begrijpen welke rol wiet speelt bij conceptie en de zwangerschap is niet zo eenvoudig en goed gedocumenteerd als je zou hopen. Zelfs wetenschappelijke onderzoeken leiden vaak tot tegenstrijdige conclusies.

Een onderzoek uit 2018 toonde bijvoorbeeld dat regelmatig cannabisgebruik de hoeveelheid sperma bij mannen verlaagt en vertraagt. Een onderzoek uit 2019 beweert het tegenovergestelde; regelmatig gebruik leidt juist tot een hoger aantal zaadcellen in vergelijking tot mannen die nooit cannabis consumeren.

Bij studies naar de vrouwelijke voortplanting is dat niet anders.


LEES OOK:


Invloed THC op eitjes

Laten we eerst het nieuwe onderzoek bekijken. Dat is afkomstig van The Endocrine Society en werd uitgevoerd door een Canadees onderzoeksteam onder leiding van Megan Misner. Met behulp van proefdieren ontdekte het team dat vrouwelijke eieren die werden blootgesteld aan THC, minder levensvatbare embryo’s opleverden. Ook werd de zwangerschap afgeremd. Hoe hoger het THC-gehalte, hoe meer het de vrouwelijke eieren aantastte, rapporteerden onderzoekers.

Om de relatie te begrijpen, ontvingen vrouwelijke eitjes verschillende THC-concentraties met zowel therapeutische en recreatieve doses. Onderzoekers registreerden vervolgens enkele kritieke punten in de embryonale ontwikkelingen en analyseerden hoe THC de rijping beïnvloedde. Hieruit concludeerden zij dat verhogingen van het THC-gehalte resulteert in een lagere kans op een zwangerschap en embryo’s van mindere kwaliteit.

“Momenteel krijgen patiënten die een vruchtbaarheidsbehandeling willen het advies om geen cannabis te gebruiken. Maar wetenschappelijke bewijs dat deze bewering ondersteunt, is zwak”, aldus Misner in een verklaring. “Dit maakt het voor artsen moeilijk om patiënten die in-vitrofertilisatie (IVF) ondergaan goed te adviseren”.

Megan Misner hoopt dat haar studie leidt tot meer onderzoek en uiteindelijk een goed onderbouwd advies aan moeders in spe.

Tegenstrijdige conclusies

De resultaten zouden eind maart gepresenteerd worden op ENDO 2020; de jaarlijkse bijeenkomst van de Endocrine Society. Dit evenement gaat niet door vanwege de coronacrisis. Wel komt de studie in het Journal of the Endocrine Society.

Een publicatie in een wetenschappelijk vakblad is heel waardevol. Het betekent dat onderzoeksresultaten serieus worden genomen. Toch heerst er nog steeds veel onduidelijkheid over de precieze invloed van cannabis op de voortplantingsorganen bij vrouwen.

Er zijn studies die bovenstaande conclusie onderstrepen. Andere komen met een tegenovergesteld resultaat, zoals een studie van de Boston University. Die bekeek maar liefst 4.000 vrouwen die zwanger wilden worden. Deze groep verklaarde een stabiele relatie te hebben en geen vruchtbaarheidsbehandeling te ondergaan.

Volgens de resultaten had cannabisgebruik weinig tot geen invloed op de kansen om zwanger te worden. Dit gold voor zowel vrouwen als mannen, aangezien duizend partners ook meededen aan het onderzoek.

Loop geen risico

Eigenlijk weten we nog niet wat de échte invloed van cannabis op de zwangerschap is.

 

Zoals we in het begin van dit artikel aanstipten zijn onderzoeken naar de invloed van cannabis op voortplanting schaars en primitief. Grootschalige klinische onderzoeken ontbreken.

Aan bovengenoemde studie deden weliswaar een paar duizend mensen mee, maar die vulden slechts vragenlijsten in. Dat is geen gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie; de heilige graal in onderzoeksland.

Dit maakt ook dat de studies lastig met elkaar zijn te vergelijken. Kijk maar naar alle studies in dit artikel. De ene maakte gebruik van proefdieren, de andere van data verkregen uit een groep mensen.

In hoeverre gelden uitkomsten uit dierproeven ook voor mensen? Gebruikten alle deelnemers in de onderzoeksgroep op dezelfde manier cannabis? Misschien dat sommigen het rookten terwijl anderen wietolie namen. Dergelijke verschillen beïnvloeden de uitkomst.

Tot we sluitend bewijs hebben is ’t beste advies misschien wel dat je geen risico moet lopen als je zwanger wil worden. Vooral als jij en je partner merken dat het minder makkelijk gaat dan gehoopt.

[Openingsfoto: Shutterstock/Ksenia Martianova]