(advertenties)
(advertentie)

Wanneer je lijdt aan diabetes type 2 bestaat er een gezondheidstoestand waarbij er een probleem is met de manier waarop het menselijk lichaam suiker/glucose als brandstof reguleert en gebruikt. Uit nieuw onderzoek uit Iran blijkt dat CBD/THC nuttig kan zijn bij het reguleren van de suikerspiegel.

Wat is diabetes type 2?

Diabetes type 2 verschilt van diabetes type 1 in de zin dat het laatste een genetische aandoening is die meestal vroeg in het leven wordt ontdekt. Type 2 wordt beschouwd als een levensstijl gerelateerde aandoening, die zich in de loop van de tijd ontwikkelt.

In 2020 werden naar schatting meer dan 462 miljoen mensen getroffen door diabetes type 2, wat overeenkomt met 6,28% van de wereldbevolking. Alleen al in Nederland lijden ongeveer 1,2 miljoen mensen aan deze aandoening: 1 op de 14 personen.

Veelvoorkomende behandelingen en strategieën om diabetes type 2 te bestrijden, zijn onder meer:

  • Gezonder eten
  • Sporten
  • Afvallen
  • Insulinetherapie
  • Bloedsuikercontrole

Het Iraanse onderzoek

Wetenschappers in Iran voerden een onderzoek uit met een spray voor sublinguaal gebruik. De spray bevatte zowel CBD en THC. Het doel was te ontdekken wat de effecten zijn bij patiënten met diabetes type 2.

De diabetespatiënten krijgen een sublinguale spray met CBD en THC toegediend en vertonen verbeteringen in hun bloedsuikerspiegel en cholesterolgehalte. Dit blijkt uit placebo gecontroleerde gegevens, die gepubliceerd zijn in de Iranian Journal of Pharmaceutical Research.

Een team van Iraanse onderzoekers evalueert de werkzaamheid van een gepatenteerde formulering van de van cannabisplanten afkomstige CBD/THC. Dit wordt vergeleken met een placebo in een cohort van 50 patiënten met diabetes type 2.

Patiënten gebruiken de spray tweemaal daags gedurende acht weken. De formulering voor sublinguaal gebruik bevat een CBD/THC-verhouding van 10:1.

Een mondspray met een 10:1 verhouding CBD en THC blijkt een positief effect te hebben op de gezondheid van diabetes type 2 patiënten. Dat verbaast niet echt gezien deze al bekende medische voordelen van beide cannabinoïden… [beeld: WuttikitStudio/Shutterstock]

Conclusies

In vergelijking met de mensen die een placebo nemen, gaat de cannabinoïde-therapie gepaard met een statistisch significante verlaging van de volgende bloedwaardes: 

Deze uitslagen zijn bekend aan het einde van de 8 weken durende behandeling. Er zijn geen statistisch significante verschillen in de gemelde bijwerkingen tussen de twee groepen.

De onderzoekers concluderen het volgende:  “In de huidige studie hebben we aangetoond dat sublinguale toediening van een CBD/THC-spray – tweemaal daags gedurende een behandelingsperiode van acht weken – het lipidenprofiel en de glucosetolerantie van de patiënt effectief kan verbeteren. Op basis van deze waarnemingen zou de combinatie van een CBD/Δ9-THC-regime een nieuwe therapeutisch behandeling kunnen zijn om bij patiënten met diabetes type 2 het lipidenprofiel en de glykemische toestand te beheersen.”

Eerder wetenschappelijk onderzoek

Gegevens uit klinisch onderzoek hebben eerder aangetoond dat de toediening van de cannabinoïde THCV (tetrahydrocannabivarin) nuchtere glucosespiegels verlaagt bij type 2 diabetici.

LEES OP MEDIWIETSITE OOKWordt cannabinoïde THCV de redding voor diabetes patiënten?

Populatie-studies melden dat cannabisgebruikers doorgaans een lager BMI (en andere gunstige indicatoren) hebben, die verband houden met het voorkomen van diabetes. 

Observationele studies tonen aan dat het gebruik van cannabis in het verleden geassocieerd wordt met een kleinere kans op diabetes bij volwassenen.

[openingsbeeld: Bukhta Yurii/Shutterstock]