(advertenties)
(advertentie)

Volgens de resultaten van deze studie kan een dagelijkse dosis THC positief zijn voor een langere overlevingstijd bij kankerpatiënten in de palliatieve zorg. Researchers die de effecten van THC bij kankerpatiënten in een vergevorderd stadium onderzoeken, zeggen dat het bovendien in verband kan worden gebracht met een verbeterde levenskwaliteit in die laatste dagen.

THC al voorgeschreven bij chemotherapie

THC wordt soms voorgeschreven om de symptomen van kanker en kankerbehandelingen zoals chemotherapie te beheersen. De gunstige effecten hiervan zijn het verminderen van pijn, angst en misselijkheid, terwijl de eetlust toeneemt. Het is echter nog niet bekend of de cannabinoïde enig effect heeft op de levensverwachting of mortaliteit bij deze patiëntengroep.

Onderzoek in Brandenburg

In deze nieuwe studie evalueerden onderzoekers de impact van THC-dosering in een cohort van 9.419 gevorderde kankerpatiënten die deelnamen aan gespecialiseerde palliatieve ambulante zorg. Deze biedt thuiszorg voor patiënten met gevorderde en progressieve ziekten waarvan de levensverwachting beperkt is tot dagen, weken of maanden.

Gegevens van vijf ambulante palliatieve zorgteams in het Duitse Brandenburg werden in de analyse betrokken. Onderzoekers berekenden de overlevingstijd voor drie groepen patiënten. De ene groep kreeg geen THC, de tweede groep kreeg een lage dosis THC (minder dan 4,7 mg per dag) en de derde kreeg een dagelijkse dosis THC hoger dan 4,7 mg.

Weken extra leven en dat ook met een betere levenskwaliteit, het kan met THC.

4,7 mg THC is een minimum

Na analyse van de resultaten ontdekten ze dat de overlevingstijd ‘significant verlengd werd door THC’, maar alleen als de dagelijkse THC-dosis hoger was dan 4,7 mg. De onderzoekers stellen: “De gegevens van het onderzoek laten een significante impact zien van THC op de overleving bij ambulante palliatieve zorgpatiënten die het voorschrift minstens zeven dagen overleven en meer dan 4,7 mg/dag gebruiken.

Ze keken hierbij naar de mediane overlevingstijd. Dit is het percentage dat aangeeft hoeveel procent van de mensen nog in leven zijn in verhouding tot de mensen die (in datzelfde jaar) de diagnose kregen.

“De mediane overlevingstijd werd met 15 dagen verlengd in wat waarschijnlijk de meest geschikte patiëntengroep is (cohort 2). Dit ging van een overlevingstijd van 25 dagen zonder THC-therapie tot 40 dagen met een dagelijkse dosis THC hoger dan 4,7 mg per dag. Deze verlenging met ruim twee weken kan als substantieel worden beschouwd.”

Toename levenskwaliteit

Naast de langere overlevingstijd vertoonden patiënten ook een verbeterde levenskwaliteit en verhoogde activiteit. De onderzoekers stellen: “Naast louter overleven, worden patiënten met THC mentaal en fysiek actiever. Dit is in overeenstemming is met de farmacologische effecten van THC en andere cannabinoïden. De toegenomen activiteit en de verbeterde levenskwaliteit zouden de patiënten in staat kunnen stellen het sociale contact met familieleden en vrienden te hernieuwen en essentiële zaken te regelen voordat ze sterven.”

Meer onderzoek nodig

De auteurs benadrukken echter een aantal beperkingen van het onderzoek, waaronder het retrospectieve ontwerp, het vertrouwen op gegevens uit de praktijk, de verschillen tussen de patiëntengroepen en de manier waarop THC door elk behandelcentrum werd gebruikt. Ze bevelen aan om rigoureuzer onderzoek uit te voeren om dit te onderzoeken.

Ook waarschuwen ze ervoor dat de resultaten niet mogen worden besproken in verband met mogelijke anti-kankereffecten van THC. “We willen expliciet geen antikankereffecten van respectievelijk THC en CBM bespreken”, benadrukken ze. “THC werd gebruikt in de terminale fase met korte overlevingstijden waarin de anti-kankereffecten waarschijnlijk niet effectief zullen zijn.”

Lees op Mediwietsite ook:

https://www.mediwietsite.nl/klinische-studie-cannabis-effectief-tegen-bijwerkingen-chemotherapie/

https://www.mediwietsite.nl/onderzoek-kan-cannabis-het-lijden-van-terminale-patienten-verlichten/

[beeld: Shutterstock]