(advertenties)
(advertentie)

Hoe meer wetenschappers ontdekken over cannabis, hoe meer mogelijkheden er zijn om nog meer inzicht te krijgen over de rol die cannabis kan spelen binnen de gezondheidszorg. Nu is er ook  onderzoek verricht naar welke rol mediwiet zou kunnen spelen tijdens het verblijf in een hospice. En die rol is zeker niet gering…

Steeds meer aandacht voor de laatste levensfase

De wereldbevolking wordt gemiddeld steeds ouder. Naar aanleiding hiervan onderzoeken hospices in Amerika nieuwe manieren om rust en kalmte te brengen tijdens het sterfproces. Dit is vaak een langzaam en pijnlijk proces en dat is eigenlijk triest want een hospice is letterlijk het eindstation, waar men juist rust en vrede zou moeten kunnen vinden. In 2015 meldden de Centers for Disease Control and Prevention dat naar schatting alleen al 1,4 miljoen Amerikanen zich in een hospice bevonden.

Het aantal hospices is de afgelopen twintig jaar verviervoudigd en er wordt flink geïnvesteerd in het creëren van een patiëntgerichte behandeling. Dit moet ervoor zorgen dat de perceptie (van sommigen) dat hospices gevoelloze instellingen zijn verdwijnt. Een scala van zogenaamd alternatieve behandelingen wordt inmiddels aangeboden aan mensen die gaan sterven. Hierbij kun je denken aan massages, aromatherapie en het beluisteren van muziek.

Ook is inmiddels duidelijk dat de betrokkenheid van familie een zeer belangrijk onderdeel is van het hele (sterf)proces. Hoewel veel hospices gericht zijn op het bieden van een doordachte kwaliteit van zorg, pleiten sommige specialisten als het gaat om de zorg aan het levenseinde, ook voor het aanvullende  gebruik van medicinale cannabis.

Medicinale cannabis tijdens het sterfproces

Een studie van MorseLife Hospice en Palliatieve Zorg – gericht op vooruitgang in de hospicezorg – signaleerde veranderende attitudes met betrekking tot het gebruik medicinale cannabis bij ouderen. Onderzoekers wezen erop dat 87 procent van de Amerikanen het gebruik van medicinale cannabis als behandelingsoptie voor terminaal zieke patiënten ondersteunt. Maar liefst drie op de vijf Amerikanen (58 procent) is zelfs zeer stellig in hun overtuiging. 

De American Academy of Hospice and Palliative Medicine heeft onlangs een video gedeeld over hoe hospices mediwiet in de zorg kunnen integreren. Dit kan mogelijk zorgen voor nog meer acceptatie van cannabis als onderdeel van het zorgplan van een patiënt:

Pathways Home Health pleit voor het gebruik van medicinale cannabis in hospices:

“Cannabis wordt gebruikt in de hospice-zorgomgeving om spiritueel en existentieel lijden te verlichten, waarbij sommige onderzoeken een belangrijke therapeutische rol aantonen voor patiënten die worden geconfronteerd met de wanhoop van een terminale ziekte, evenals het functieverlies dat daarmee gepaard gaat. Een milde euforie of een gevoel van welzijn kan de geest, het lichaam en de ziel van een patiënt verlichten als hij/zij het einde nadert.”

Zorgverleners enthousiast over cannabis in hospices

Terwijl sommige hospice-programma’s in de VS medicinale cannabis reeds omarmen, worden anderen geconfronteerd met de onzekerheid over het al dan niet toestaan van mediwiet, zelfs als het legaal is in hun specifieke staat. Nu steeds meer meer staten cannabis medisch en recreatief toestaan of dit in overweging hebben genomen, kiezen hospices voor een wetenschappelijk onderbouwde, risicomanagement gerichte benadering om ervoor te zorgen dat ze niet alleen al alle eisen voldoen, maar dat het gebruik zowel legaal als ethisch is.

Het groeiend aantal wetenschappelijke studies stelt onderzoekers in staat meer inzicht en informatie te krijgen over de rol die cannabis (inclusief CBD) kan spelen in hospice- en palliatieve zorginstellingen.

Een studie – gepubliceerd in oktober 2019 in de Journal of Palliative Medicine – verzamelde de mening van meer dan driehonderd palliatieve zorgprofessionals uit meer dan 40 Amerikaanse staten over het gebruik van medicinale cannabis.

Tijdens de studie kwam naar voor dat er een overweldigende hoeveelheid professionals vóór het gebruik van medicinale cannabis in een hospice is. Ongeacht de juridische status, waren de personeelsleden van het hospice het er overwegend over eens dat medicinale cannabis geschikt is voor hospice-patiënten. De patiënten zouden ten alle tijden toegang tot cannabis moeten hebben en het dus kunnen gebruiken, concludeerden de onderzoekers.

Ondanks de belemmeringen zoals de juridische status van cannabis, de klinische veiligheid en de maatschappelijke invloed, suggereren de auteurs van de studie toch dat er mogelijkheden zijn om hospice-aanbieders en hun patiënten beter te ondersteunen. Dit zou mogelijk zijn middels onderwijs, meer onderzoek én het neerzetten van een (politiek)beleid dat het gebruik van medicinale cannabis mogelijk maakt.

Tot slot

Er komen overal op de wereld elke dag weer nieuwe patiënten binnen bij een hospice, daar aanbeland om op een zo rustig mogelijke manier te sterven. Tegenwoordig zijn er steeds meer artsen die naast de traditionele pijnstilling nieuwere behandelingen willen proberen. Cannabis is zo’n behandeling en daarom heeft onderzoek naar de effecten van mediwiet op mensen die in de laatste fase van hun leven zitten, een hoge prioriteit. 

Wanneer je zelf reeds wiet gebruikt – los van de reden waarom – zal je beter begrijpen dat cannabis écht een positieve invloed zou kunnen hebben op het sterfproces. In Nederland wordt cannabis gelukkig al steeds vaker ingezet tijdens de palliatieve fase, zowel thuis als in een hospice…

[openingsfoto: Aleksandar Malivuk/Shutterstock]