(advertenties)
(advertentie)

Over de werking van cannabis bij volwassenen wordt steeds meer bekend, maar het gebruik van cannabinoïden in de pediatrie is nog maar weinig onderzocht. Wetenschappers analyseerden daarom diverse studies om de werking en eventuele risico’s van medicinaal cannabisgebruik door kinderen te evalueren.

Cannabis voor kinderen

Volgens recent onderzoek kunnen cannabinoïden, de werkzame stoffen uit cannabis, nuttig zijn voor kinderen die chemotherapie ondergaan of epilepsie hebben. De auteurs van deze studie benadrukken echter wel de noodzaak om de risico’s en voordelen van het middel te overwegen bij individuele gevallen; en meer onderzoek te doen naar het gebruik van cannabis in de kindergeneeskunde.

‘In de huidige context missen kinderartsen, families, patiënten en beleidsmakers essentiële informatie om een goede beslissing te maken over het gebruik van medicinale cannabinoïden in kinderen en jongvolwassenen’, schrijven de auteurs van de betreffende studie: ‘Medical Cannabinoids in Children and Adolescents: A Systematic Review.’

Kanker en epilepsie

Maar liefst 22 onderzoeken naar de effectiviteit en risico’s van medicinale cannabis werden aan een analyse onderworpen [Foto: Youtube]

Het gebruik van cannabinoïden als behandeling van diverse kwalen bij kinderen is geanalyseerd middels een systematische review van bestaande onderzoeksliteratuur. Hiervoor werden door de wetenschappers 21 artikelen over 22 studies beoordeeld, met in totaal 795 participanten.

Uit vier geanalyseerde gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep (RCT’s), bleken cannabinoïden door chemotherapie veroorzaakte misselijkheid en overgeven te verminderen. De plantaardige stoffen zijn hierin zelfs effectiever dan veel voorgeschreven prochloperazine, metoclopramide en domperidon.

Een andere RCT bewees een aanzienlijke vermindering in stuiptrekkingen en epileptische aanvallen bij het gebruik van cannabinoïden uit wiet. Helaas waren andere studies naar chemo-misselijkheid, epilepsie, spastische tics, post-traumatische stress en zenuwpijn ‘niet ontworpen om de statistische uitkomst te evalueren.’ Bewijs voor de werking van cannabis tegen andere kwalen was uit deze studies daarom niet te concluderen.

Bijwerkingen beperken

Onderzoek naar de lange termijn effecten van medicinaal cannabisgebruik door jonge kinderen is er amper, dus keken wetenschappers naar de risico’s van recreatief gebruik. Hierbij geven ze wel aan dat er verschillen bestaan in frequentie van gebruik, dosering en potentie van de gebruikte cannabis.

Gebleken is dat de impact van cannabis op het lichaam, met name het brein, samenhangt met de leeftijd van de gebruiker. Waar het oudere brein er baat bij heeft en door wiet kan verjongen, kunnen jonge hersenen een ontwikkelingsachterstand oplopen door chronisch gebruik van THC-rijke cannabis. Deze ongewenste gevolgen van wiet kunnen echter grotendeels worden afgewend middels het gebruik van de niet-psychoactieve cannabinoïde cannabidiol (CBD).

Over de effectiviteit van cannabis tegen diverse ziekten bij kinderen is genoeg anekdotisch bewijs te vinden. [Foto: blacklistednews]

Risco’s en voordelen verder onderzoeken

‘Groter aanvullend onderzoek is nodig om een beter beeld te krijgen van de medische toepassingen van cannabinoïden in de pediatrie’, schrijven de auteurs. ‘Dit bewijs bevat belangrijke implicaties voor het identificeren van de risico’s en voordelen van medicinale cannabinoïden in kinderen en jongvolwassenen. Specifiek in de context van ongewenste psychiatrische en neurocognitieve bijwerkingen die gevonden zijn in studies naar recreatief gebruik door kinderen.’

Dr. Raphael Mechoulam, cannabis-onderzoeker en ontdekker van de meest bekende cannabinoïde delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), pleit al langer voor het gebruik van cannabis bij kinderen die chemotherapie ondergaan. Hij is van mening dat de nadelen niet opwegen tegen de voordelen die de kinderen van cannabis ondervinden. Dit is het geval bij veel ernstige aandoeningen waarbij andere medicijnen meer schade aanrichten dan goed doen, blijkt als we kijken naar hoeveel kinderen nu al bij cannabis gebaat zijn.

[Openingsfoto: cannabishealth.co.za]