(advertenties)
(advertentie)

Recent verscheen de zesde editie van het European Cannabis Report, samengesteld door het Britse bedrijf Prohibition Partners. Het rapport bevat interessante gegevens over de Europese medicinale cannabispatiënten. Ook in Nederland wordt, sinds 1 maart, eindelijk onderzoek gedaan onder mediwiet patiënten.

Vergeleken met de situatie in Canada en de 35 Amerikaanse staten waar medicinale cannabis inmiddels legaal is, is Europa een lappendeken van verschillende wetten en regels. De verkrijgbaarheid en toegankelijkheid van medicinale cannabis is over het algemeen genomen slecht in Europa, zelfs in de landen waar mediwiet legaal is, zoals Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Project Twenty21

Een belangrijke bron van het European Cannabis Report is Project Twenty21, dat wordt gerund door Drug Science, een onafhankelijke denktank over drugsbeleid, geleid door de bekende Britse professor David Nutt. Doel van Project Twenty21 is het verzamelen van de grootste hoeveelheid bewijsmateriaal voor de effectiviteit van medicinale cannabis in het Verenigd Koninkrijk.

Anne Katrin Schlag, hoofd onderzoek bij Drug Science, vertelt in een interview op de website van Prohibition Partners over een aanstaande publicatie over Britse medicinale cannabispatiënten in het Journal of Psychopharmacology: ‘Onze patiëntenpopulatie omvat een enorme spreiding in leeftijd, van ongeveer achttien tot tachtig jaar oud. Hun constant hoge comorbiditeitscijfers en lage levenskwaliteit geven aan hoe ziek velen van hen zijn. Alle stereotypen van medicinale cannabisgebruikers als twintigjarige, gezonde recreatieve gebruikers die op zoek zijn naar een legale dealer, hebben dus niets met de realiteit te maken.’

Pijn- en angststoornissen

Het zal geen verbazing wekken dat pijn verreweg de meest genoemde reden voor artsen is om medicinale cannabis voor te schrijven. Dit sluit aan bij de data uit de VS en Canada. Over de Britse situatie zegt Anne Katrin Schlag: ‘Pijn- en angststoornissen waren de twee meest voorkomende aandoeningen bij zowel vrouwen als mannen; vrouwen rapporteerden vaker een primaire aandoening van chronische pijn (61,5 procent versus 51,0 procent), terwijl mannen vaker angststoornissen rapporteerden (38 procent versus 23,8 procent).’

De manier waarop patiënten cannabis gebruiken en de soort(en) die zij gebruiken zijn afhankelijk van de intensiteit van de pijn. Dit wordt weerspiegeld door de soorten medicinale cannabis die momenteel in Europa verkrijgbaar zijn, waarbij de meeste landen een breder scala aan medicijnen hebben met een hoog THC-gehalte en een uitgebalanceerde THC: CBD verhouding dan alleen met een hoog CBD-gehalte.

Gemiddelde leeftijd

De gemiddelde leeftijd van medicinale cannabispatiënten in Europa is vergelijkbaar met die van de Noord-Amerikaanse patiëntenpopulatie, zij het iets ouder. Op de grootste markt van Europa, Duitsland is de gemiddelde leeftijd van medicinale-cannabisgebruikers 54 jaar. Denemarken en Italië zijn opmerkelijk vanwege de gemiddelde populatie volwassen medicinale cannabispatiënten van respectievelijk 57 en 58 jaar oud. De eerste gegevens van Project Twenty21 geven aan dat de patiëntengroepen in het Verenigd Koninkrijk iets jonger zijn dan in andere Europese landen, met een gemiddelde leeftijd van rond de 39.

Gegevens uit onderzoek onder Duitse patiënten geven aan dat de gemiddelde leeftijd van medicinale cannabispatiënten die mediwiet (gedroogde bloemen) gebruiken 46 is, terwijl de gemiddelde leeftijd van patiënten die extracten gebruiken 57 is. De beschikbare data over het geslacht van medicinale cannabispatiënten in Europa laat een gelijkmatigere verhouding tussen mannen en vrouwen zien dan in Noord-Amerika, waar de patiëntenpopulatie voor het merendeel uit mannen bestaat. Met name in Nederland en Duitsland is de genderkloof niet groot. Denemarken en Italië vallen op omdat de meerderheid van de patiëntenpopulatie daar vrouwelijk is: 62 procent in Denemarken en 63 procent in Italië.

Non-binaire patiënten

De data van Project Twenty21 laten zien dat de Britse patiëntenpopulatie qua man-vrouw verhouding beter vergelijkbaar met die in Noord-Amerika: in april van dit jaar was 66 procent van het mannelijk geslacht. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn de enige landen waarvoor gegevens over non-binaire patiënten beschikbaar zijn; tot op heden identificeert respectievelijk 0,1 procent en 0,6 procent van de patiënten zich als zodanig in elk land.

Het geslacht van de patiënt speelt een rol bij de productkeuze. In Duitsland is bijvoorbeeld 68 procent van de patiënten die gedroogde bloemen gebruiken mannelijk, terwijl de gebruikers van dronabinol (58 procent), Sativex (54 procent) en extracten (54 procent) in meerderheid vrouwelijk zijn. Conor O’Brien van Prohibition Partners concludeert:

‘De hier gepresenteerde gegevens vertegenwoordigen veel van de beschikbare data over patiënten in Europa. Opgemerkt moet worden dat de gegevens maar een klein deel van de totale patiëntenpopulatie op het continent vertegenwoordigen; de miljoenen mensen die zichzelf medicinale cannabis voorschrijven ontbreken, net als grote groepen patiënten die niet in de gepubliceerde gegevens zijn opgenomen, zoals de bevolking in Zwitserland.’

Onderzoek BMC en Lareb

In eigen land zijn het Bureau Medicinale Cannabis en Bijwerkingencentrum Lareb op 1 maart een onderzoek onder cannabispatiënten gestart. ‘Bij dit onderzoek krijgen patiënten vier vragenlijsten over een periode van een jaar’, aldus de Lareb website. ‘De vragen gaan over ervaringen met medicinale cannabis, het optreden van mogelijke bijwerkingen en waarvoor medicinale cannabis gebruikt wordt. Met dit onderzoek willen wij meer inzicht krijgen in welke bijwerkingen optreden, hoe vaak ze optreden en wat het beloop is. Ook als u geen klachten heeft, kunt u meedoen.’

Wie deel wil nemen aan het onderzoek kan zich aanmelden via de website www.mijnmedcannabis.nl.

[Openingsfoto: H_Ko, Shutterstock. Bronnen: Who are the medical cannabis patients in Europe? Prohibition Partners website, 23 april 2021, Onderzoek ervaringen met medicinale cannabis, Lareb website, 2 maart 2021]