(advertenties)
(advertentie)

Het gebruik van medicinale cannabis wordt in verband gebracht met aanzienlijke verbeteringen in de kwaliteit van leven van mensen met aandoeningen zoals chronische pijn en slapeloosheid. De effecten houden in de loop van de tijd ook nog eens grotendeels aan, zo meldt een studie die gepubliceerd is door de American Medical Association (AMA).

Voordelen op alle fronten

Onderzoekers voeren een ‘retrospectieve case-serie-analyse uit’ waarbij 3.148 mensen in Australië betrokken zijn. Ze krijgen medicinale cannabis voorgeschreven voor de behandeling van bepaalde (in aanmerking komende ofwel door de overheid erkende) aandoeningen.

Voor alle acht welzijnsindicatoren die worden getest, lijkt cannabis te helpen. De mogelijke nadelige bijwerkingen zijn zelden ernstig, aldus de studie. De studie is in juni gepubliceerd in The Journal of the American Medical Association (JAMA) Health Policy.

Opzet van de studie

Patiënten werd gevraagd om hun welzijn te beoordelen in acht categorieën, op een schaal van 0-100 in verschillende stadia van de behandeling. Die categorieën zijn:

  • Algemene gezondheid
  • Lichamelijke pijn
  • Fysiek functioneren
  • Fysieke rolbeperkingen
  • Mentale gezondheid
  • Emotionele rolbeperkingen
  • Sociaal functioneren 
  • Vitaliteit

Tijdens het afnemen van het onderzoek kregen de patiënten gedurende 45 dagen in totaal 15 follow-ups. De deelnemers die cannabis gebruiken, rapporteren gemiddelde verbeteringen van 6,6-18,31 punten op een schaal van 100, afhankelijk van de categorie.

“Patiënten die medicinale cannabis gebruiken, melden verbeteringen in de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven. Deze verbeteringen houden meestal in de loop van de tijd aan”, stellen de onderzoekers. Met andere woorden; mediwiet is een blijvertje!

Op alle gebieden verbetert het gebruik van cannabis de kwaliteit van leven, aldus de duizenden patiënten zelf… [illustratie: Talaj/Shutterstock]

‘Gunstig verband tussen behandeling met medicinale cannabis en kwaliteit van leven’

De meest voorkomende aandoeningen waarvoor cannabis wordt voorgeschreven, zijn niet-kankergerelateerde chronische pijn (68,6 procent), aan kanker gerelateerde pijn (6,0 procent), slapeloosheid (4,8 procent) en angst (4,2 procent).

De studie meldt: “Het gebruik van cannabis als medicijn komt steeds vaker voor. Gezien het brede scala aan aandoeningen die met medicinale cannabis worden behandeld – evenals het brede scala aan beschikbare producten en vormen van dosering – kan klinisch bewijs met door patiënten gerapporteerde resultaten, helpen bij het bepalen van de veiligheid en werkzaamheid.”

De doses, consumptiemethoden en cannabinoïdenprofielen van cannabisproducten die patiënten gebruiken, varieert aanzienlijk. Toch zijn de geschatte behandelingseffecten aardig vergelijkbaar.

De onderzoekers zeggen eerlijk dat de retrospectieve case-serie-analyse wordt beperkt door het feit dat er geen controlegroep is, waardoor het moeilijker wordt om de resultaten te generaliseren.

“Deze studie suggereert een gunstig verband tussen behandeling met medicinale cannabis en kwaliteit van leven bij patiënten met uiteenlopende aandoeningen. Klinisch bewijs voor de werkzaamheid van cannabinoïden blijft echter beperkt en er zijn verdere onderzoeken van hoge kwaliteit nodig.”

Eerdere studies bevestigen werkzaamheid cannabis

Uit een andere recente studie van de Universiteit van Colorado blijkt bijvoorbeeld dat consistent cannabisgebruik wordt geassocieerd met een verbeterde cognitie en verminderde pijn bij kankerpatiënten en mensen die om andere redenen chemotherapie krijgen.

Uit een andere AMA-studie die eerder dit jaar gepubliceerd is, blijkt dat patiënten met chronische pijn die langer dan een maand medicinale cannabis toegediend krijgen significant minder voorgeschreven opioïden gebruiken.

AMA publiceert eind vorig jaar ook onderzoek dat de legalisering van cannabis in verband brengt met het verminderen van het voorschrijven van opioïden aan bepaalde kankerpatiënten. Talrijke studies hebben cannabislegalisering en zelf gerapporteerd cannabisgebruik in verband gebracht met het minder voorschrijven van opioïden en sterfgevallen door een overdoses.

De legalisatie van cannabis op staatsniveau in de VS wordt ook in verband gebracht met opmerkelijke verminderingen in het voorschrijven van de specifieke opioïde codeïne. Dit blijkt uit een ander recent onderzoek dat gebruik maakt van gegevens van de federale Drug Enforcement Administration (DEA).

[openingsbeeld: lassedesignen/Shutterstock]