(advertenties)
(advertentie)
Boston University School of Medicine onderzocht de invloeden van cannabis op de vruchtbaarheid. Bijna iedereen is er wel van op de hoogte: blowen, vapen (verdampen) of bijvoorbeeld de inname van THC olie heeft een negatieve invloed op zwanger worden. Het zaad van de man wordt er slechter van en de eitjes van de vrouw zijn ook niet zo best meer. Jammer! Of toch niet, en berusten de adviezen helemaal niet op de feiten?

Goed nieuws

We wisten het al, cannabis bleek toch geen negatieve invloed te hebben op de kwaliteit van het zaad van de man. CBD-cannabis heeft zelfs een hele gunstige uitwerking. Wat betreft de vruchtbaarheid van de vrouw op dit gebied, bleef het redelijk stil. Daar brengt een onderzoek wat uitgevoerd is door de Boston University School of Public Health, verandering in.

Ongeveer 15 procent van de paren in Amerika  heeft te maken met onvruchtbaarheid. Onvruchtbaarheid kost de Amerikaanse gezondheidszorg meer dan 5 miljard dollar per jaar. Het in kaart brengen van eventuele risicofactoren die onvruchtbaarheid in de hand kunnen werken, is van belang voor de algehele volksgezondheid. Uiteraard wordt hierbij ook gekeken naar recreatief drugsgebruik.

Nieuw onderzoek

Deze studie was de eerste die zich richtte op de kansberekening op zwangerschap gedurende één cyclus, het moment van conceptie en het gebruik van cannabis bij zowel de man als de vrouw. Eerdere studies hebben de effecten van cannabisgebruik op hormonen en spermakwaliteit onderzocht en hieruit kwamen tegenstrijdige resultaten.

“Gezien de toename van het aantal staten die recreatief cannabis gebruik over het land legaliseren, vonden we het een goed moment om het verband tussen het gebruik en vruchtbaarheid te onderzoeken”, zegt hoofdauteur Lauren Wise, hoogleraar epidemiologie.

Cannabisgebruik blijkt na uitvoerig onderzoek geen invloed te hebben op de vruchtbaarheid van zowel vrouwen als mannen… [illustratie: Sangoiri/Shutterstock]

Online onderzoek

Er werd gebruik gemaakt van PRESTO, een online onderzoeksmethode die werd uitgevoerd met behulp van Noord-Amerikaanse paren. De wetenschappers onderzochten maar liefst 4194 vrouwen in de leeftijdscategorie van 21 tot 45 jaar oud. Deze vrouwen kwamen zowel uit de Verenigde Staten als uit Canada. De vrouwen die meededen, moesten aan een aantal eisen voldoen:

  • Ze hadden een stabiele relatie
  • Gebruikten geen anticonceptie
  • Ondergingen geen vruchtbaarheidsbehandelingen
    De vrouwen mochten hun partners ook uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek: 1125 mannen besloten dit te doen.

De uitkomst

In de periode van 2013 tot 2017 werd duidelijk dat ongeveer 12 procent van de vrouwen en 14 procent van de mannen cannabis gebruikte tijdens het onderzoek. Bij de vrouwen (en mannen) die meewerkte aan dit onderzoek, bleek na een onderzoeksperiode van 12 cycli, dat er geen verschillen waren gevonden qua vruchtbaarheid ten opzichte van de testpersonen die géén cannabis gebruikte. De conceptiekansen waren dus gelijk!

“Marijuana use — by either men or women — does not appear to lower a couple’s chances of getting pregnant, according to a new study”

Dus: het gebruik van cannabis – door mannen of vrouwen – lijkt de kansen om zwanger te worden niet te verlagen, volgens deze nieuwe studie onder leiding van onderzoekers van de Boston University School of Public Health (BUSPH).

Wordt vervolgd

De onderzoekers benadrukken wel dat er nog steeds vragen zijn over de effecten van het gebruik van cannabis, maar voor nu ziet het er gunstig uit. Het is bijvoorbeeld een hele uitdaging om mensen correct in te delen op de hoeveelheid gebruikte cannabis, de onderzoekers moeten hierin namelijk op zelf gerapporteerde gegevens vertrouwen.

“Future studies with day-specific data on marijuana use might better be able to distinguish acute from chronic effects of marijuana use, and evaluate whether effects depend on other factors”, concludeert de studie. Er komt dus meer onderzoek naar dit belangrijke onderwerp!

[Bron: ScienceDaily, openingsfoto:  Algirdas Gelazius/Shutterstock]