(advertenties)
(advertentie)

Donderdag was de dag des oordeels voor Suver Nuver, de medical cannabis social club die meer dan 15.000 Nederlanders van cannabis voorziet, en dan met name wietolie met THC. Een verboden product volgens de Opiumwet en bovendien mag je cannabis(olie) ook niet als een geneesmiddel aan de man brengen. Op die punten werd voorman Rinus Beintema (54) dan ook schuldig bevonden, maar hij krijgt géén straf opgelegd omdat hij volgens de rechtbank Overijssel altijd transparant is geweest en met ‘goede intenties’ handelde. Een overwinning voor Rinus & Co dus, maar toch eentje met een bijsmaak aangezien die 15.000 donateurs het voortaan wel zónder de producten van Suver Nuver moeten zien te rooien.

Dossier Edelhert komt tot een climax

Rinus Beintema wilde zelf niets liever dan voor de rechter verschijnen, omdat hij graag een uitspraak wilde over het verstrekken van cannabisolie met THC erin en andere producten via de Suver Nuver-clubs. Mensen zijn daar donateur-lid van voor een tientje per maand, en kunnen via de site olie bestellen tegen kostprijs.

Uiteindelijk is het ook van een rechtszaak gekomen – die Rinus steevast omschrijft als ‘Dossier Edelhert’ – en donderdag kwam het langverwachte vonnis. Om niets van deze toch wel baanbrekende uitspraak verloren te laten gaan, publiceren we de volledige tekst van de uitspraak zoals die op de website Rechtspraak.nl staat.

 

De uitspraak van de rechter in de zaak Suver Nuver

‘Geen straf voor verkoop illegale wietolie’

Zwolle, 18 november 2021

De rechtbank Overijssel veroordeelt stichting Suver Nuver en haar 54-jarige bestuurder voor het overtreden van de Opium- en Geneesmiddelenwet, maar legt hen geen straf op. Jarenlang leverde de stichting via de post (medicinale) wietolie aan duizenden mensen. De wietolie werd door de stichting zelf geproduceerd van hennepafval dat zij (anoniem) van hennepkwekerijen kreeg en de werkzame stof THC bevatte.

Overtreden Opium- en Geneesmiddelenwet

Hoewel de rechtbank geen reden heeft om te betwijfelen dat de stichting dit deed met de juiste intenties en dat veel mensen baat hebben gehad bij de wietolie, kan de rechtbank niet anders dan tot het oordeel komen dat de stichting hiermee wel de Opiumwet en de Geneesmiddelenwet heeft overtreden. Wietolie is door de wijze waarop het door de stichting aan het publiek is gepresenteerd een geneesmiddel in de zin van de wet, waarbij de wet volgens de EU-richtlijnen moet worden uitgelegd. De stichting moet zich dus houden aan de Geneesmiddelenwet en dat heeft zij niet gedaan. De stichting beschikt niet over de vereiste vergunningen en kan de kwaliteit van de producten niet verzekeren, zodat het hoge beschermingsniveau van volksgezondheid gewaarborgd is.

Maatschappelijke behoefte

De rechtbank ziet wel in dat de stichting heeft geprobeerd het mogelijke te doen om bij te dragen aan de maatschappelijke behoefte en dat zij heeft geprobeerd zorgvuldig te handelen. Zo probeerde de bestuurder wel de handel in en het gebruik van wietolie gedoogd te krijgen en ook wilde hij (uitvoeriger) onderzoek laten doen naar de samenstelling van het product. Hij stuitte daarbij steeds op een muur. Het is echter aan de wetgever en niet aan de rechter om daarin de benodigde politieke keuzes te maken.

Geen straf

De rechtbank is van oordeel dat een straf in dit verband niets toevoegt. Volstaan kan worden met de constatering en signalering in de richting van het maatschappelijk debat en de politieke besluitvorming, dat de stichting de Opiumwet en de Geneesmiddelenwet heeft overtreden en daarvoor strafbaar is. Daarnaast is ook niet gebleken dat de stichting wietolie verkocht om winst te maken. De stichting heeft veel donateurs en een donateur betaalt een bepaald bedrag per jaar. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de draagkracht van die donateur. Daarnaast wordt de stichting draaiende gehouden door trouwe vrijwilligers die voorlichting geven en de klantenadministratie bijhouden.

[einde tekst op Rechtspraak.nl]

De rechtbank nam ook nog de moeite om een persrechter op video tekst en uitleg over de zaak en het vonnis te geven en dat laten we natuurlijk ook zien:

Gedroomde uitspraak met een bijsmaak

In De Volkskrant reageert Tim Vis, de advocaat van Rinus en Suver Nuver, opgetogen. Hij noemt het vonnis van donderdag zelfs ‘de gedroomde uitspraak’. Vis: “Het was vanaf het begin het doel van de stichting om de rechter een uitspraak te ontlokken. De rechter zegt nu dat de maatschappij niet de ogen kan sluiten voor de grote behoefte aan dit middel. Het allerbelangrijkste is dan ook dat de duizenden afnemers nu niet in de kou komen te staan.”

Tja, enerzijds heeft de advocaat gelijk; het is fijn dat de rechter vindt dat Rinus integer en bevlogen gewerkt heeft en daarom geen straf verdient en dat de politiek in Den Haag zich verder maar moet bezighouden met het veranderen van de wet om Suver Nuver-achtige dingen wél mogelijk te maken in Nederland. Daar valt geen speld tussen te krijgen.

Maar we weten allemaal ook wel hoe die politieke vlag er wat cannabis betreft bijhangt in Den Haag: slapper dan slap. En de ‘duizenden afnemers’ waarover Vis het heeft, die staan de facto wel degelijk en per direct in de kou.

Suver Nuver-voorman Rinus bij een indrukwekkend wietolie-apparaat, dat voorlopig echter werkeloos zal moeten blijven…

Rinus Beintema gaat voortaan lobbyen in Den Haag

Suver Nuver zal zich na deze uitspraak voortaan namelijk aan de wet houden – zowel de Opiumwet als de Geneesmiddelenwet op basis waarvan ze donderdag zijn veroordeeld (zonder strafoplegging) – en dat betekent simpelweg dat er geen druppel wietolie met THC meer verstuurd gaat worden naar de 15.000 donateurs-leden. En dat voelt ondanks de vreugde over het vonnis zonder straf toch behoorlijk koud aan dat vooruitzicht.

In De Volkskrant lezen we dat Rinus Beintema had gehoopt dat de zaak niet-ontvankelijk verklaard zou worden. “Dat was de ultieme uitspraak geweest. Dan hadden we door kunnen gaan met het verstrekken van de olie in een vergunde setting. Nu hebben we the next best thing. Vanochtend hebben we de stekker uit alle illegale activiteiten getrokken en de labs opgeruimd. Ik ga vanaf nu lobbyen in Den Haag.”

Toekomst van de Suver Nuver clubs

Het laatste woord is zoals het hoort aan Rinus. Die postte eerder deze week op Facebook al een toekomstbeeld van de vanaf vandaag olieloze Suver Nuver clubs: