(advertenties)
(advertentie)

Er vindt steeds meer onderzoek plaats naar de werking van medicinale cannabis en meestal blijkt dan dat het potentieel van mediwiet enorm is. Wetenschappers lopen echter ook tegen flinke barrières aan, die voortkomen uit het stigma rondom wiet en de terughoudendheid van de medische wereld. Mediwietsite zet de stand van zaken op een rijtje en blikt alvast in een – hopelijk – betere toekomst.

 

Artsen zijn nog te voorzichtig en mogelijk ook bevooroordeeld, als het gaat om het inzetten van wiet als medicijn. Daarnaast speelt natuurlijk de overheid een enorme rol in het verhaal; zolang die niet volledig groen licht geeft (lees; legaliseert) zal de wetenschap problemen houden met het ontdekken en ontwikkelen van cannabis-producten die patiënten verder kunnen helpen. 

Cannabis zorgt voor discussie

Natuurlijk is discussie goed als het gaat om mediwiet. Dit betekent immers dat er aandacht voor is. De discussie over cannabis komt steeds vaker voor in de medische wereld, aangezien het recreatief en vooral het medicinaal gebruik wereldwijd snel toenemen. Recente onderzoeken naar het gebruik van medicinale cannabis leveren divers bewijs op. Voordelen worden afgewogen tegen eventuele risico’s en er wordt nauwkeurig gekeken naar hoe én bij welke aandoening cannabis ingezet kan worden als medicijn.  

Aan de Universiteit van Wisconsin onderzoeken experts de geschiedenis, mogelijke voordelen en mogelijke nadelen van het gebruik van cannabis als behandeling bij verschillende patiënten. Een van hun programma’s voor permanente educatie richt zich op apothekers. Ze behandelen de cannabinoïden die benoemd worden als medicijn. De klas wordt geleid door Natalie Schmitz; de faculteitsdirecteur van het Carbone Cancer Center en Barry Gidal, professor farmacie en neurologie.

Cursus om kenniskloof te dichten

De cursus van Schmitz en Gidal is gericht op het opheffen van de kenniskloof onder de medici als het gaat om het implementeren van medicinale cannabis als een optie voor patiënten. Dit terwijl studenten van de experts een combinatie van perspectieven voorgeschoteld krijgen op het gebied van psychiatrie, oncologie en farmacie.

Vriend en zelfs vijand zijn het er wel over eens dat er snel meer wetenschappelijke studies naar de potentie van cannabis en cannabinoïden moet komen…

Schmitz geeft aan hoe belangrijk de klas is, gezien de samensmelting van het toenemende gebruik van mediwiet en een slecht tot niet cannabis-geschoolde sector van medische experts. Dit laatste blijkt uit een recentelijk uitgevoerd onderzoek onder apothekers uit Wisconsin, maar komt sowieso steeds vaker naar voor tijdens gericht patiëntenonderzoek.

“Met het toenemende cannabisgebruik onder patiënten is het erg belangrijk dat zorgverleners, apothekers, artsen, verpleegkundigen – eigenlijk het volledige zorgteam – goed is opgeleid over dit onderwerp. Er bestaan verschillende uitkomsten als het gaat om het toepassen van cannabis, de potentiële risico’s en de interactie tussen mediwiet en conventionele geneesmiddelen. Ook hebben zorgverleners te weinig kennis over hoe je de juiste dosering kunt bepalen”, zegt Schmitz.

Cannabis is nog steeds een verboden drug 

En buiten dat het onterecht is, werkt dat ook ontzettend beperkend. Schedule-I substanties – en daartoe behoort in de VS dus ook cannabis – worden aangemerkt als ‘weinig medicinaal en met een hoog potentieel om misbruikt te worden’. Doodzonde dat cannabis nog steeds op deze drugslijst staat. Het ondermijnt natuurlijk ook de therapeutische werking van de plant.

Volgens de Alcohol and Drug Foundation variëren – afhankelijk van de gerichte toepassing en de specifieke cannabinoïden – de voordelen van medicinale cannabis zeer sterk. Ondanks dat er minimaal 120 verschillende cannabinoïden voorkomen in de cannabisplant, wordt er het meest gekeken naar (en gebruik gemaakt van) delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD).

Schmitz zegt dat CBD domineert als behandeling bij verschillende vormen van epilepsie. Dit komt door het door de FDA goedgekeurde medicijn Epidiolex. De therapeutische toepassingen van THC richten zich veelal op pijn en verlichting. Daarnaast bestaat er ook een door de FDA goedgekeurde gesynthetiseerde versie van THC (Syndros), welke gericht is op de symptoombestrijding van chronisch klachten bij patiënten met hiv of kanker.

Meer onderzoek naar specifieke cannabinoïden

Volgens Schmitz is er wetenschappelijk gezien nog steeds veel onbekend als het gaat om de verschillende cannabinoïden en hun individuele werking. Kijkt men naar het anekdotisch bewijs, dan is dit aanzienlijk en ook kleinere onderzoeken bevestigen de voordelen.

Schmitz: “Veel cannabinoïden zijn nog niet grondig bestudeerd en dat is dus een van de dingen waar we echt naar moeten kijken. We moeten beter de rol van elke cannabinoïde bij verschillende therapeutische indicaties gaan begrijpen. En ook hoe en óf ze samenwerken in deze therapeutische indicaties.”

Wanneer overheden, bedrijven en onderzoekers beter samenwerken kan de potentie van mediwiet ook veel beter ontsloten worden…

Lucas Richert, universitair professor in de farmacie, staat wel achter de classificatie van cannabis binnen de Drug Enforcement Administration als Schedule-I middel; medicijnen zonder medische waarde en met een hoog potentieel voor misbruik. Hij zegt dat ondanks de veranderingen die de afgelopen tien jaar op staats- en (inter)nationaal niveau zijn aangebracht, cannabis nog steeds in de meest beperkende categorie valt. “Ik denk dat het debat van vandaag tussen de apothekers of artsen erover gaat of cannabis geschikt is als behandeling bij bepaalde aandoeningen. Echter; hoe geschikt is het middel voor een bepaalde aandoening bij afwezigheid van gerandomiseerde controleproeven?” vraagt Richert zich af.

Eerdere studies naar potentie medicinale cannabis

Onderzoek dat in 2017 gedaan werd naar de effecten van medicinale cannabis op landelijk niveau, had als doel dit soort vragen te beantwoorden. Met behulp van al het beschikbare en actuele onderzoek op dat moment, heeft een commissie een consensus-onderzoeksrapport samengesteld binnen The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, om te concluderen op welke gebieden het toepassen van medicinale cannabis veelbelovend is.

Volgens het rapport is er substantieel bewijs dat cannabinoïden effectief zijn als behandeling bij: 

  • Chronische pijn bij volwassenen
  • Misselijkheid veroorzaakt door chemotherapie
  • Door de patiënt gerapporteerde symptomen van multiple sclerose

Verder wees de studie niét op een statistisch verband tussen het roken (of andere vormen van gebruik) van cannabis en de incidentie van longkanker, hoofdkanker en nekkanker. Dit zijn wel allemaal veelvoorkomende zorgen die zich voordoen in discussies over het gebruik van cannabinoïden.

Schmitz is het eens met de bevindingen van het Consensus Study Report 2017 als het gaat om de mogelijke correlatie tussen kanker en het gebruik van cannabinoïden. “Misschien toont onderzoek in de toekomst iets anders aan, maar in principe staat kanker niet op de voorgrond als het gaat om mijn zorgen met betrekking tot het gebruik van medicinale cannabis. De grootste zorg is vooral de geestelijke gezondheid van een patiënt. Wanneer deze een voorgeschiedenis heeft, of een huidige onstabiele geestesziekte heeft, of als er een familiale voorgeschiedenis van schizofrenie bestaat, dan zijn dat mogelijk contra-indicaties voor het gebruik van sommige vormen van cannabis”, denktSchmitz.

De wetenschappelijke toekomst van medicinale cannabis

Volgens Richert hangt de toekomst van medicinale cannabis (en de daartoe behorende verschillende cannabinoïden) af van een combinatie van factoren die spelen binnen de medische gemeenschap, deelstaatregeringen en particuliere industrieën.

Enkele andere factoren die van groot belang zijn, zijn onder meer of medicinale cannabis al dan niet wordt vergoed door een ziektekostenverzekering, of de staat en lokale overheden van plan zijn licenties te verlenen aan medicinale cannabisbedrijven en of er een gerichte (reclame)campagne kan en mag plaatsvinden.

“Ik denk dat de mainstreaming van medicinale cannabis sterk zal afhangen van de overheid, van het vermogen van de industrie op staatsniveau om producten te ontwikkelen die aansluiten bij de gezondheidsbehoeften van de klant, en ook of bedrijven al dan niet in staat zijn om met de overheid samen te werken om verdere toegang mogelijk te maken”, besluit Richert.

[foto’s:  Flapas/Shutterstock]