(advertenties)
(advertentie)

Een casus waarbij de longtumor van een 80-jarige roker gekrompen was na langdurig CBD-gebruik, rechtvaardigt verder onderzoek naar cannabidiol (CBD) als alternatieve kankertherapie. En aangezien er van een reguliere kankerbehandeling voor de vrouw geen sprake was, kon dit zeker geen invloed hebben uitgeoefend op de tumor. 

Mogelijk verband CBD-olie en slinkende tumor

De patiënte had gedurende een periode van 2,5 jaar meerdere keren per dag CBD-olie genomen en tijdens dat gebruik kromp het kankergezwel in haar long tot een kwart van de oorspronkelijke grootte. Hoewel niet met zekerheid kan worden gesteld dat de verbetering van deze patiënt daadwerkelijk te danken is aan het gebruik van CBD-olie, zeggen de onderzoekers dat het wel mogelijk is dát er een verband bestaat. Dit rechtvaardigt verder onderzoek naar de eventuele effecten van CBD-olie op kankertumoren.

Tumor slinkt met 76 procent

De intrigerende case study werd gepubliceerd in BMJ Case Reports. In de studie werd de ziekteprogressie van een 80-jarige – regelmatig rokende – vrouw besproken bij wie longkanker was vastgesteld. Op het moment van diagnose kreeg de patiënte verschillende conventionele behandelingen aangeboden om de tumor aan te pakken.

Deze weigerde zij echter en ze besloot af te wachten. Er vanuitgaande dat haar toestand ongewijzigd zou blijven, werd ze gecontroleerd door medische professionals om eventuele significante veranderingen in de gaten te houden.

Zonder het medisch team dat haar begeleidde op de hoogte te brengen, besloot de vrouw twee tot drie keer per dag CBD-olie te gebruiken. Dit deed zij na een aanbeveling van een familielid. Het is dan ook op zijn zachtst gezegd bijzonder te noemen dat de tumor ondanks het afwijzen van medische zorg – en het door blijven roken – gedurende die 2,5 jaar, progressief kromp van 41 millimeter in juni 2018 tot 10 millimeter in februari 2021. Dat komt neer op een totale reductie van 76%.

Apart geval

Tijdens  de zogenaamde behandelingstijd ondervond de patiënt geen significante bijwerkingen/symptomen, behalve een licht verlies van de eetlust, wat al dan niet het gevolg was van het gebruik van de CBD-olie.

Onder andere CBD (cannabidiol) en THC (Tetrahydrocannabinol) zijn twee ingrediënten die in cannabis worden aangetroffen. Deze zijn respectievelijk niet-psychoactief en wel psychoactief (je wordt er stoned/high van met andere woorden). Volgens de leverancier van de CBD-olie die deze patiënt gebruikte, was het actieve ingrediënt steeds ongeveer in gelijke hoeveelheden aanwezig, maar de onderzoekers konden dit niet bevestigen. De patiënt meldde daarnaast dat ze inconsistente doseringen nam, waardoor de exacte behandeling met de olie achteraf moeilijk te bepalen was.

Overzicht van de nu al bekende gezondheidsvoordelen van CBD-olie. Kanker staat er tussen, maar nog niet dat het ook de tumor zelf aanpakt… daarvoor is klinisch onderzoek nodig naast bestaand anekdotische bewijs. [illustratie: WuttikitStudio/Shutterstock]

Er is meer onderzoek nodig

Wat betreft het bewijs dat de olie een belangrijke rol speelde bij de radicale krimp van de tumor, is het onderzoek niet erg helder. Lange tijd deden wetenschappers alleen onderzoek met zelfgekweekte cellen en/of dieren. Hierdoor werd de uiteindelijke toepasbaarheid van de bevindingen in het lab beperkt.

In 2021 veranderde dit; toen werd er aangekondigd dat een op cannabis gebaseerde mondspray zou worden getest als een mogelijke behandeling voor glioblastoma-hersentumoren. Dit was de allereerste grote proef bij echte mensen waarbij medicinale cannabis als serieuze kankertherapie werd gebruikt.

Zonder een aanzienlijke hoeveelheid klinisch onderzoek, zou het onnauwkeurig en onverstandig zijn om ingrijpende conclusies te trekken uit individuele casusrapporten zoals deze. Echter – zoals de onderzoekers uitleggen – is het gezien de bekende en ernstige bijwerkingen van conventionele interventies zoals chemotherapie, radiotherapie en chirurgie, zeer de moeite waard om de alternatieven te onderzoeken. Die alternatieven – zoals bijvoorbeeld mediwiet – zouden een minder slopend behandelplan kunnen vormen in de strijd tegen (bijvoorbeeld) kanker.

Potentie van cannabinoïden

Het behandelend team van de mevrouw in kwestie, zei het volgende: “Bestaande kankerbehandelingen kunnen ernstige bijwerkingen hebben, zowel fysiek als mentaal. Daarom koos onze patiënt voor niet-conventionele zelfbehandeling. Het beperkte aantal casusrapporten lijkt aan te tonen dat CBD-olie positieve effecten kan hebben op de afname van tumorgroei. Er is meer onderzoek nodig om het echte werkingsmechanisme, de manier van toedienen, veilige doseringen, de effecten op verschillende soorten kanker én eventuele nadelige bijwerkingen bij het gebruik van cannabinoïden te identificeren. Het potentieel voor cannabinoïden om te worden gebruikt als een alternatief voor conventionele primaire kankerbehandelingen, of om deze aan te vullen, rechtvaardigt zeker verder onderzoek.”

[openingsbeeld:  24K-Production/Shutterstock]