(advertenties)
(advertentie)

Een nieuwe studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke vakblad Frontiers in Psychiatry stelt dat CBD in staat is om gevoelens van angst en depressie te verminderen. Opmerkelijk is dat dit al plaatsvindt bij een dosis van slechts 60 milligram, terwijl men er tot dusver vanuit ging dat er minstens 400 tot 600 mg cannabidiol nodig was om ‘psychiatrische effecten’ te bewerkstelligen.

Er is helemaal niet zoveel CBD nodig als gedacht

Het Amerikaanse onderzoek is in september online gepubliceerd onder de titel ‘Antidepressant and Anxiolytic Effects of Medicinal Cannabis Use in an Observational Trial‘.  Het betreft dus een studie met echte mensen en niet eentje met proefdieren.

‘De grootste misvatting die dit onderzoek blootlegt is dat de CBD-dosis tussen de 400 en 600 mg moet zijn voordat er positieve psychische effecten bereikt kunnen worden’, zegt Dr. Nicolas Schlienz. Hij is research director bij non-profit organisatie Realm of Caring (ROC) die de studie uitvoerde. ROC focust in de VS op onderzoek naar behandeltherapieën met cannabinoïden, de werkzame stoffen in cannabis.

500 participanten gedurende 4 jaar

Meer dan 500 personen namen deel aan het onderzoek dat een periode van 4 jaar behelsde. De deelnemers vulden steeds online een enquête in met vragen over angst, nervositeit en depressieve symptomen, het gebruik van cannabis producten, slaap, levenskwaliteit en co-morbide chronische pijn (dat wil zeggen pijn in combinatie met psychische problemen).

Het merendeel van de participanten was vrouw (79%) en gemiddeld 46 jaar oud. Zij rapporteerden overwegend te lijden aan co-morbide angst en depressie (51%), gevolgd door angst alleen (34%) en depressie alleen (15%). Het meest werd een tegelijk voorkomende chronische pijn gerapporteerd (69%).

LEES OOK:    Wat is CBD (cannabidiol) nu eigenlijk?

CBD blijkt volgens deze Amerikaanse studie ook al effectief tegen depressieve en angstgevoelens bij een lage dosering… [foto: r.classen/Shutterstock]

Cannabis vermindert depressie, angst en nervositeit

De deelnemers aan de studie complementeerden eerst een zogeheten baseline survey (zeg maar een basistest) en herhaalden de enquête iedere drie maanden opnieuw. Op het startpunt werd medicinale cannabis geassocieerd met lagere zelf-gemelde depressie, maar niet bij angst/nervositeit. Verder rapporteerden de cannabis consumenten ‘betere slaap, levenskwaliteit en gemiddeld  minder pijn’.

Wanneer patiënten met cannabisgebruik begonnen gedurende de follow-up periode van de studie, werd dat geassocieerd met ‘significant afgenomen gevoelens van angst en depressiviteit’. Zo’n zelfde effect werd niet vastgesteld bij een controlegroep die geen cannabis gebruikte.

Op weg naar de beste behandeling met cannabis

Vanzelfsprekend zijn de onderzoekers niet klaar. Zij suggereren dat toekomstige placebo-gecontroleerde studies noodzakelijk zijn om de resultaten opnieuw te repliceren, en om ‘de route te bepalen van toediening, dosering en productformules om klinische resultaten te optimaliseren’.

Wordt vervolgd dus, met een positief startpunt alvast…

[openingsbeeld:  Panchenko Vladimir/Shutterstock]