(advertenties)
(advertentie)

Op maandag 2 september begonnen we een nieuwe poll. Onze vraag: Zou jij een kant-en-klare voorbeeldbrief versturen naar je gemeente, om die te stimuleren de kweek van medicinale wiet te gedogen? Een ruime meerderheid zei ‘ja’. We voegden de daad bij het woord en schreven de voorbeeldbrief, die je hieronder kan downloaden.

De laatste tijd worstelen steeds meer gemeentes met de vraag of zij een uitzondering moeten maken op het gedoogbeleid voor patiënten die medicinale wiet kweken. Dit zou betekenen dat deze patiënten enkele wietplanten mogen kweken, zonder risico op inbeslagname.

De laatste weken is dit onderwerp enorm actueel. Met name het verhaal over Jan en Jannie deed veel stof opwaaien. Veel mensen, maar ook politici, vragen zich af welk doel het dient om mensen die een paar wietplanten kweken te criminaliseren. Als er geen gevaarzetting is, geen kwaad in de zin en iemand slechts zijn of haar gezondheid wil verbeteren, moet een gemeente dan blindelings wetten opvolgen omdat het nu eenmaal wetten zijn?

Alle aandacht lijkt voorzichtig wat vruchten af te werpen. Zowel in de lokale als landelijke politiek worden vragen gesteld en nemen politici steeds vaker een standpunt in, in het voordeel van kwekende patiënten.

Er is momentum. En daarom leek het Mediwietsite een goed idee om daar een schepje bovenop te doen. Het plan: een brief sturen naar jouw gemeente om de burgemeester te motiveren om ook een standpunt in te nemen, in het voordeel van kwekende patiënten.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

De uitkomst van de laatste poll is duidelijk: onze lezers zien ons idee wel zitten. Download daarom hier onze voorbeeldbrief. Vul hem aan met de gegevens van jouw gemeente, jouw naam en handtekening en stuur hem op. Je kan de tekst hieronder ook kopiëren en plakken in je tekstverwerkingsprogramma. Wil je nog meer doen, bekijk dan ook dit stappenplan.

Hopelijk zetten we hiermee aan tot gemeentelijke ongehoorzaamheid. In de Verenigde Staten hebben 34 staten medicinale wiet gelegaliseerd, wat indruist tegen de federale wetgeving aldaar. Wie weet bereiken we hier langzaam maar zeker hetzelfde.


Naam gemeente
T.a.v. [naam burgemeester] Adres of postbusnummer
Postcode en plaats

Betreft: verruiming gedoogregels wiet voor patiënten

Geachte heer [naam burgemeester],

Ik schrijf u naar aanleiding van enkele recente gebeurtenissen in ons land. Hierbij werden patiënten die een paar wietplanten kweekten voor persoonlijk medicinaal gebruik weggezet als criminelen. Het verhaal over de heer en mevrouw Van Raalte uit Hasselt bijvoorbeeld, raakte mij enorm. Dit bejaarde echtpaar kweekte twee wietplanten omdat mevrouw lijdt aan psoriasis.

Met deze brief hoop ik u te motiveren een standpunt in te nemen, in het voordeel van patiënten uit onze gemeente die mogelijk hetzelfde risico lopen.

In een reactie van de politie op het verhaal van Jan en Jannie, las ik dat zij zich beroepen op het handhaven van het gedoogbeleid. Dit beleid ontstond ruim veertig jaar geleden. Doel: de politie meer tijd geven om serieuze problemen (heroïne toentertijd) aan te pakken. Het beleid is sindsdien nauwelijks veranderd. Onze kennis over wiet wel.

Nu steeds meer Amerikaanse staten en zelfs landen (Canada en Uruguay) medicinale wiet legaliseren, neemt het aantal wetenschappelijke onderzoeken gestaagd toe. Dagelijks leren onderzoekers nieuwe dingen over een recent ontdekt, lichaamseigen mechanisme dat het endocannabinoïden-systeem heet. Dit systeem werkt enorm goed samen met alle werkzame bestanddelen in wiet, wat leidt tot allerlei heilzame effecten. Denk aan verlichting bij epilepsie, multiple sclerose, pijn, inflammatoire darmziekten, kanker, de ziekte van Parkinson, angst, depressie, artritis en psoriasis, zoals bij mevrouw Van Raalte het geval is. Websites als mediwietsite.nl schrijven er dagelijks over.

We kunnen stellen dat de therapeutische eigenschappen van wiet worden herontdekt, dus willen steeds meer patiënten het proberen. Dat gebeurt overigens in de meeste gevallen nadat iemand alle stappen in het reguliere zorgstelsel heeft doorlopen. Pas als niets anders (voldoende) werkt, probeert iemand medicinale wiet. Niet zelden zonder succes, getuige vele getuigenissen en onderzoeksresultaten.

Velen doen logischerwijs een beroep op het medicinale wietstelsel van Nederland. Dit stelsel biedt enkele wietsoorten aan via de apotheek. Echter, schiet dit aanbod enorm tekort. Bovendien wordt wiet uit de apotheek niet vergoed. Het is dus veel goedkoper om thuis enkele wietplanten te kweken. Zo bespaart iemand geld én kan men de wietsoort kweken die het beste werkt bij zijn of haar klachten. Kortom, zorgdragen voor je eigen gezondheid; een mensenrecht.

Zo ook de heer en mevrouw Van Raalte. Zij lichtten zelfs de buurt in. Toch werden ze, dankzij een anonieme passant, de dupe van een beleid dat juist bedoeld is voor de aanpak van serieuze drugsproblemetiek. Ik vraag mij het volgende af:

Als er geen gevaarzetting is, geen kwaad in de zin en iemand slechts zijn of haar gezondheid wil verbeteren, moet een gemeente dan blindelings wetten opvolgen omdat het nu eenmaal wetten zijn?

De praktijk leert dat dit niet nodig is. In onder meer Tilburg en Schagen wijkt de gemeente af van het gedoogbeleid. Zij willen hun zieke burgers die medicinale wiet kweken niet wegzetten als criminelen, maar hen juist beschermen. Steeds meer gemeentes volgen dit voorbeeld.

Waar kiest u voor? De gezondheid van uw burgers beschermen of die juist dwarsbomen met de letter van de wet? Ik hoop dat u kiest voor het eerste en het voorbeeld van andere gemeentes volgt.

Hoogachtend,

[Naam & handtekening]

 

[Openingsbeeld: Shutterstock/Arthimedes, bewerkt door MWS]