(advertenties)
(advertentie)

Wil je thuis mediwiet kweken, maar ben je bang voor mogelijke conflicten met de gemeente, politie en woningbouw? Plantarium, thuisbasis van cannabis-expert Hidde Siers, werkt aan een oplossing. Dit is een stappenplan dat patiënten moet gaan helpen om toestemming te krijgen van de gemeente, zodat zij thuis medicinale cannabis mogen kweken. Ben je geïnteresseerd? Lees dan snel verder.

Doe jij mee?

De afgelopen periode hoor je steeds vaker dat mensen toestemming van hun gemeente krijgen om thuis hun eigen medicinale cannabis te kweken. Dit is een ontwikkeling die we bij Plantarium toejuichen en, waar we kunnen, graag in ondersteunen.

Wij vinden namelijk dat patiënten het recht hebben om ongestoord, op veilige en verantwoorde wijze, hun eigen cannabis te kweken. Om deze reden zijn wij momenteel druk bezig hiervoor een stappenplan op te stellen. Aan de hand van dit stappenplan kan iedereen, die dat wenst, proberen om binnen zijn/haar gemeente toestemming te vragen voor het kweken van je eigen medicinale cannabis.

Inmiddels is de ontwikkeling van dit stappenplan in een vergevorderd stadium. Door middel van dit artikel willen we graag een inventarisatie maken van patiënten die bereid zijn zich hiervoor in te zetten. Uiteraard ondersteunen we de patiënten die dit traject aan willen gaan, geheel kosteloos, gedurende het gehele stappenplan.

Een aantal stappen die zeker onderdeel gaan zijn van het stappenplan, zullen we in dit artikel vast uiteenzetten. Je kan dan alvast een beeld vormen van het proces dat je eventueel gaat doorlopen. Het stappenplan is nog geen vaststaand plan. Aan de hand van onze ervaringen kan dit worden aangepast op specifieke wensen van de patiënt of de gemeente.

Stap 1: de Huisarts

Het is voor de gemeente van groot belang dat de arts achter het gebruik van medicinale cannabis staat. [Foto: shutterstock/fotoinfot]

De eerste stap om toestemming te kunnen krijgen van je gemeente is de stap naar je huisarts. Het is voor de gemeente van groot belang dat de arts achter het gebruik van medicinale cannabis staat. Als je in het bezit bent van een recept van de dokter, kan er door middel van dit document benadrukt worden waarom er urgentie is voor het zelf kweken van cannabis.

Als je een recept hebt van de huisarts is het zaak om op zoek te gaan naar een geschikte cannabissoort die de verlichting geeft die je zoekt in het gebruik van medicinale cannabis. Het is hierbij belangrijk dat het uiteindelijke product niet afkomstig is van een apotheek. Op het moment dat je de gewenste soort via de apotheek kan verkrijgen vervalt in de ogen van de gemeente de noodzaak van het kweken voor eigen consumptie.

Zodra je een geschikte soort en toedieningsvorm hebt gevonden kunnen we verder met de volgende stap.

Stap 2: Inspraak bij gemeente

Als je een recept én goed werkend cannabisproduct hebt gevonden kan er een eerste afspraak gemaakt worden bij de gemeente. In eerste instantie maken we een afspraak met een wethouder of gemeenteraadslid.

Het doel van dit gesprek is om het onderwerp op de gemeentelijke agenda te krijgen. Als dit eerste gesprek een positief resultaat heeft, kunnen we vervolgens op korte termijn gebruikmaken van het inspreekrecht in de gemeente waar je woonachtig bent. Dit houdt in dat je tijdens een raadsvergadering betoogt waarom er noodzaak is voor het kweken van je eigen medicinale cannabis.

In de voorbereiding op dit inspraakmoment zullen we je ondersteunen. Ook tijdens de inspraakavond zullen we met verschillende experts aanwezig zijn om, waar gewenst, vragen vanuit de raad te kunnen beantwoorden.

Stap 3: Een veilige kweekset

Een goede kweekkast met goedgekeurde onderdelen moet gemeentes en woningbouwverenigingen geruststellen.

De ervaring leert dat gemeentes en woningbouwverenigingen terughoudend zijn in het geven van toestemming. Het grootste argument dat hiervoor wordt aangedragen is brandveiligheid. Om een kans te maken op toestemming van je gemeente, is het dus van groot belang dat je aan kunt tonen dat de producten die je gebruikt tijdens de kweek helemaal veilig zijn.

Om hier aan te kunnen voldoen zijn er bij Plantarium in Nijmegen verschillende complete kweeksets die een volledige CE-keuring hebben op de elektronische onderdelen. Door dit keurmerk kunnen de gemeente en woningbouwverenigingen er vanuit gaan dat de set, op elektronisch gebied, volledig voldoet aan alle in Nederland geldende veiligheidseisen. Op deze manier kunnen we eventuele zorgen op het gebied van brandveiligheid direct wegnemen bij de gemeente en betrokken ambtenaren.

Op internet lees je zo nu en dan dat er NEN-keuringen plaatsvinden. Een NEN-keuring kun je helaas niet verkrijgen op een kweektent of –kast. Dat vindt altijd plaats op de plek waar de kweekruimte is geïnstalleerd.  Dat is ook mogelijk en wordt altijd gedaan door een erkend installateur.

Een inventarisatie

Dit artikel is bedoeld ter oriëntatie om voor onszelf een goed beeld te krijgen hoeveel vraag er vanuit de Nederlandse (medicinale) cannabisgebruiker is om deel te nemen aan dit traject.

Als je interesse hebt om hier meer over te weten, neem dan contact op via het contactformulier op de website van het Informatiecentrum Medicinale Cannabis. We nemen dan binnenkort contact met je op voor een eerste oriëntatie.

Nadat we in kaart hebben gebracht hoeveel animo er is voor dit traject, zullen we een eerste informatieavond organiseren om het volledige stappenplan te presenteren.

[Openingsbeeld: Dr. Groen]