(advertenties)
(advertentie)

Dat Hidde Siers van alle markten thuis is blijkt maar weer uit dit verhaal. Daarin vertelt Hidde dat hij sinds kort ook betrokken is bij een nieuwe training voor coffeeshops om daar (nog) betere cannabis apotheken van te maken. Een mooie ontwikkeling, waar je hieronder alles over leest. En hoe tevreden ben je over jouw coffeeshop? We horen het graag.

Uit de Grasspoel Enquête werd duidelijk dat circa 48% van de patiënten die cannabis voor medicinale doeleinden gebruikt, het verkrijgt via een coffeeshop. Uit deze cijfers kunnen we concluderen dat de coffeeshop een belangrijk informatiekanaal is voor medicinale gebruikers.

Dat de vraag naar (of kennis over) medicinale cannabis nog steeds groeiende is, blijkt uit het feit dat ik inmiddels meerdere malen per week berichten ontvang van coffeeshops met het verzoek of ik bij hen een seminar kan geven omtrent het thema ‘medicinale cannabis’.

Kennis over cannabis

De afgelopen 40 jaar lijkt er soms weinig veranderd in de Nederlandse coffeeshop. In het buitenland ging de kennis over de werking van terpenen en cannabinoïden met grote sprongen vooruit. De zogeheten ‘budtenders’ in Amerika en Canada kunnen je tot in detail vertellen welke stoffen er in een bepaald cannabisproduct zitten en wat de uitwerking hiervan zal zijn.

Ook kunnen zij vertellen welke voeding is gebruikt en of de cannabis gekweekt is op steenwol, of bijvoorbeeld in aarde. Op deze manier kan de koper van cannabisproducten een weloverwogen beslissing nemen. Ook kan de verkoper aan de hand van het gekochte product een goed advies geven over hoe men dit dient te gebruiken.

Het kunnen verkrijgen, verstrekken en interpreteren van deze informatie komt de volksgezondheid ten goede. Bij goede controle en etikettering zal vervuilde cannabis onverkoopbaar worden. En een consument die cannabis voor het eerst krijgt zal beter geïnformeerd zijn, en dus veiliger zijn eerste ervaring met cannabis opdoen.

In Nederland blijft deze kennis vrijwel volledig ongebruikt.

Dit lijkt voor een groot deel ingegeven door het repressieve beleid dat vanuit politie en justitie gevoerd wordt ten aanzien van de coffeeshop-branche. Om die reden is het voor coffeeshops nog steeds niet mogelijk om het door hun verkochte product te testen op inhoudsstoffen en vervuilingen. Doordat dit juridisch onmogelijk is, heeft de coffeeshop weinig tot geen handvatten om gedegen advies te geven bij de door hen verkochte producten.

Het stemt mij dan ook zeer positief dat de coffeeshop-branche zich, ondanks de tegenslagen van de afgelopen decennia, toch  weer begint te ontwikkelen. Zowel binnen de coffeeshop-branche als de overheid groeit namelijk het besef dat het belangrijk is om betrouwbare informatie te geven bij de verkoop van cannabis. Een goede zaak!

Trainingen van SVCK

De training van SVCK moet ervoor zorgen dat ook patiënten (nog) beter worden bediend.

In samenwerking met de Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) heb ik daarom een training ontwikkeld specifiek voor coffeeshop-personeel. Door het volgen van de training ‘productkennis’ krijgen zij een beter beeld van de werking van (medicinale) cannabis.

Tijdens de training geef ik onder andere uitleg over de werking van verschillende cannabinoïden en terpenen. Vervolgens geven we inzicht hoe deze stoffen invloed hebben op de indica- en sativa-effecten die mensen ervaren na het gebruik van een specifieke soort. Nadat we deze onderwerpen hebben behandeld, bekijken we samen hoe je deze kennis, als coffeeshop-medewerker, in kan zetten tijdens het werk.

Inmiddels heb ik twee van deze trainingen mogen geven en ben ik positief verrast door het enthousiasme van alle medewerkers die erbij aanwezig waren. Op dit moment is het onderwerp ‘productkennis’ onderdeel van de training ‘Goed verkoperschap’ van het SVCK. In de nabije toekomst zullen we deze module ook als apart seminar gaan aanbieden.

Ik kijk in ieder geval uit naar de aanstaande trainingen. Het is juist deze verbinding die nodig is om serieus te worden genomen als cannabis-branche. Door de krachten te bundelen kunnen we een sterker en eenduidiger geluid laten horen richting de politiek en de maatschappij.

Wat is jouw ervaring?

Ben jij patiënt en haal je jouw wiet het liefst in de coffeeshop? Deel dan je ervaringen onder dit bericht. Je hoeft de naam van de shop niet te noemen, maar we zijn benieuwd of je tevreden bent met de informatie die je krijgt. En is jouw favoriete wiet altijd van constante kwaliteit en staat die altijd op de menukaart?

En denk je dat jouw coffeeshop wel een training kan gebruiken? Maak ze dan attent op dit bericht.

[Openingsfoto: Shutterstock/Novikov Aleksey]