(advertenties)
(advertentie)

De afgelopen maanden zijn er steeds meer berichten over de legalisering van de kweek van medicinale cannabis. Ook onze eigen overheid blijkt er gesprekken over te houden met tuinders uit het Westland. Deze gesprekken gaan helaas niet over het beter beschikbaar maken van medicinale cannabis voor Nederlandse patiënten, maar over het kweken van medicinale cannabis voor de export. 

 

Legaliseren voor het buitenland

Als je je verdiept in het thema medicinale cannabis kom je er al snel achter dat dit geen ontwikkeling is die enkel in Nederland speelt. Steeds meer landen legaliseren de kweek van medicinale cannabis zonder hiervoor een (serieus) systeem op te zetten om hun eigen bevolking toegang te geven tot dit product.

Als een overheid het standpunt inneemt dat medicinale cannabis niet werkt voor haar eigen bevolking, is er naar mijn mening geen enkel argument te bedenken om dit product wel voor patiënten in andere landen beschikbaar te maken.

Dat is dan ook de reden dat ik zo’n moeite heb met het enkel legaliseren van het kweken van cannabis. Het gaat hen om het geld en niet om de patient.

Wereldwijd meer vraag naar medicinale cannabis

Wereldwijd is er een groeiende groep patiënten die baat ervaart bij het gebruik van cannabis. Helaas geldt voor steeds meer patiënten dat zij geen toegang hebben tot de legale cannabis die in hun eigen land gekweekt wordt.

Deze manier van omgaan met medicinale cannabis lijkt nu ook in Nederland voet aan de grond te krijgen. Van alle landen die legale toegang tot medicinale cannabis kennen heeft Nederland een van de slechtere systemen weten op te zetten.

Zo is er bijvoorbeeld maar een zeer beperkt aantal ziektebeelden waarvoor medicinale cannabis in Nederland mag worden voorgeschreven. Het helpt de Nederlandse patiënt ook niet dat het Nederlands Huisartsen Genootschap hun leden afraadt om cannabis voor te schrijven. Artsen die dit tóch overwegen geven in veel gevallen aan dat zij over te weinig kennis beschikken om op een verantwoorde wijze cannabis voor te schrijven aan een patiënt. Het verkrijgen van medicinale cannabis via de apotheek kent zodoende behoorlijk wat uitdagingen.

Als een patiënt dit dan toch voor elkaar krijgt blijkt de in Nederland beschikbare medicinale cannabis vaak niet voldoende effect te hebben. Patiënten geven al jaren aan dat het beperkte aantal soorten cannabis dat beschikbaar is niet toereikend is om verlichting van klachten te bereiken. Een klacht die door zowel apothekers als wetenschappers op het gebied van medicinale cannabis wordt onderschreven.

Nederlandse patiënt staat in de kou

Ondanks de breed gedragen klacht over het beperkt aantal beschikbare soorten in de apotheek worden er nu kamervragen gesteld over het uitgeven van extra vergunningen ten behoeve van de export.

De Nederlandse patiënt wordt hierin dus niet gehoord, laat staan serieus genomen. In plaats daarvan wordt er gevraagd om kweekvergunningen ten behoeve van patiënten in het buitenland. Het enige argument om dit te doen is het vergroten van de belastinginkomsten.

Op elke website met financieel nieuws wordt gesproken over de enorme belastinginkomsten die gepaard zouden gaan met cannabis. Of die belastinginkomsten zo hoog zullen zijn als vaak gesteld wordt, is echter maar de vraag.

Steeds meer goedkope wietproductie

Steeds meer landen kiezen ervoor om wel legaal te gaan kweken maar de consumptie streng verboden te houden. Hierdoor zal de legale cannabismarkt het komende jaar overspoeld worden met cannabis. Doordat er ook steeds meer lagelonenlanden kiezen voor legalisering van de kweek van cannabis – denk aan Zimbabwe, Thailand, Colombia en dergelijke –  zal dit de prijs behoorlijk doen dalen. Een logisch gevolg hiervan is dat de belastinginkomsten bij lange na niet zo hoog zal zijn als nu vaak gedacht wordt.

Uitsluitend legaliseren voor de export lijkt mij zodoende een weinig zinvolle stap. In plaats daarvan lijkt het me verstandig als de Nederlandse overheid de patiënt centraal gaat stellen in hun beslissingen omtrent medicinale cannabis. Door goed te zorgen voor je eigen patiënten heb je niet alleen het ‘voordeel’ van extra inkomsten, maar vooral het voordeel van de goede zorg die een patiënt verdient.

[foto’s: AlexLMX/Shutterstock]