(advertenties)
(advertentie)

Doctoraatsonderzoekster en criminologe Frédérique Bawin heeft een onderzoek afgerond naar medicinaal wietgebruik in België. Dat levert een interessant beeld op van patiënten die, in een land met strenge anti-wietwetten, aan zelfmedicatie doen.

Frédérique Bawin werkte ruim twee jaar aan het in kaart brengen van medicinaal cannabisgebruik in België. Een uniek onderzoek omdat er nog geen gegevens waren over Belgen die aan zelfmedicatie doen. De overheid steekt vooral haar kop in het zand als het over medicinale wiet gaat. Maar gelukkig besloot de Universiteit van Gent dat het hoog tijd was om deze gegevens eens boven tafel te krijgen.

De situatie in Belgié

Namens de Universiteit Gent ging Frédérique Bawin aan de slag met het maken van een overzicht, bestaande uit verschillende gebruikersprofielen en -patronen. Hiermee bracht ze de afgelopen twee jaar de ervaringen van medicinale wietconsumenten in kaart.

Deelnemers aan de studie waren mensen met het predikaat ‘medicinale cannabisconsument alias gebruiker’ die wiet hun medicijn noemen. En – heel belangrijk – zonder dat zij daarbij hulp van een arts krijgen. En dat worden er steeds meer.

In België mogen namelijk alleen mensen die aan MS lijden en géén baat hebben bij reguliere medicijnen met een doktersrecept Sativex gebruiken. Dit is het hele Belgische medicinale wietbeleid in één zin. Er zijn weliswaar plannen om dit te verbeteren. Maar het gaat langzaam. Daarom doen mensen met allerlei gezondheidsklachten steeds vaker in stilte aan zelfmedicatie met cannabis.


LEES OOK:


Het onderzoek

De criminologe ondervroeg 381 mensen en deed 62 diepte-interviews. De mensen die deelnamen aan het onderzoek verkrijgen hun wiet meestal op illegale wijze. Er is dus geen controle en garantie op kwaliteit. Deze mensen doen zelf onderzoek naar de ideale dosering en gebruiksmogelijkheden.

Het onderzoek concludeert dat vooral mensen met pijn, depressieve klachten en die slecht slapen medicinale wiet consumeren. In totaal werden 55 aandoeningen genoemd waarbij mensen cannabis als alternatief medicijn nemen. Opvallend is dat 6 procent van alle deelnemers lijdt aan MS en in aanmerking kan komen voor Sativex. Toch  gebruiken zij liever mediwiet zonder doktersvoorschrift.

Drie kwart van de ondervraagden had trouwens ook ervaring met recreatief wietgebruik voordat zij het medicinaal gingen gebruiken. De patiënten die nog geen ervaring hadden met recreatieve cannabis waren vaker vrouw. Zij rookten de cannabis meestal niet maar gaven de voorkeur aan wietolie.

Verantwoord

Veel patiënten geven aan dat zij stoppen met reguliere medicijnen of die tot een minimum beperken dankzij wiet. [Shutterstock/Creativan]

Er zijn veel medicijnen op de markt die gevoelig zijn voor misbruik. Denk aan opioïden en kalmeringsmiddelen die snel leiden tot gewenning en zelfs afhankelijkheid. Jarenlang werd gezegd dat wiet ook heel gevoelig is voor misbruik. Bawins onderzoek laat zien dat dit niet zo is.

De deelnemers in het onderzoek gaan verantwoord om met doseren. De dosering blijft zelfs stabiel. Het gemiddelde gebruik ligt op 5 gram per week. Dat is niet gek, want medicinale wietconsumenten geven vaak aan dat het ze niet is te doen om de high. Zij willen slechts verlichting van hun klachten omdat reguliere medicijnen tekortschieten.

Bawin hoopt dat de overheid naar aanleiding van haar onderzoek ook meer verantwoordelijkheid neemt. Het huidige beleid zorgt er namelijk voor dat mensen die mediwiet gebruiken zich in de illegaliteit moeten begeven. Bawins onderzoek toont dat het de realiteit is dat mensen aan zelfmedicatie doen met wiet. Deze groep zou dat in samenwerking met een arts moeten doen, zodat er controle is. Controle op de invloed van wiet op andere medicijnen bijvoorbeeld.


LEES OOK:


Laat je stem horen

Frédérique Bawin is ook secretaris van burgerbeweging SMART on Drugs. SMART staat voor Slimmer, Menselijker, Ambitieuzer, Rechtvaardiger en Totaal drugbeleid. De beweging bestaat uit mensen die werken in de welzijnssector, (drug-)hulpverlening, uit (student-) criminologen, onderzoekers en professoren. SMART pleit voor een update van de drugswetgeving; een die meer in lijn is met wetenschappelijke feiten en onderzoek.

Iedereen kan een steentje bijdragen. Sluit je aan en onderteken het manifest voor een deskundig drugsbeleid.

[Openingsfoto: Shutterstock/ElRoi]