(advertenties)
(advertentie)

Nieuwe onderzoeksresultaten leiden tot nieuwe financieringen zodat meer klinisch onderzoek kan plaatsvinden naar de werking van wiet bij MS en andere neurologische aandoeningen.

Multiple Sclerose (MS), de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Huntington zijn neurologische aandoeningen die het centrale zenuwstelsel aanvallen. Hoewel deze aandoeningen wereldwijd miljoenen mensen treffen, zijn er op dit moment helaas niet veel effectieve behandelingen beschikbaar.

Gelukkig zijn er wel verschillende klinische onderzoeken naar MS (en andere neurologische aandoeningen) onderweg. Bovendien beschouwen velen wiet als een mogelijke behandelingsoptie. En hoe beter wetenschappers de positieve relatie tussen wiet en MS kunnen tonen, hoe groter de kans op meer klinische studies.

Nieuwe onderzoek in Canada

Veel patiënten gebruiken al wiet om de symptomen die verband houden met bovengenoemde aandoeningen te behandelen. Verschillende data-analyses laten dit ook zien. Zoals deze via de Multiple Sclerosis Society of Canada waaruit blijkt dat negentig procent van de respondenten wiet probeert.

Klinische onderzoeken kijken momenteel naar wiet bij MS en Alzheimer. Deze studies zijn gedeeltelijk geïnspireerd door preklinisch werk en succesvolle casestudy’s. Onderzoek naar cannabis voor de ziekte van Huntington volgt vergelijkbare trends.

Met een dergelijke vraag naar klinische proeven, is een recente aankondiging van de Universiteit van Alberta enorm goed nieuws. De universiteit heeft een meerjarig onderzoek gepland naar de mogelijke toepassingen van cannabis onder neurologische omstandigheden.

De Universiteit van Alberta gaat in samenwerking met Atlas Biotechnologies cannabinoïden onderzoeken voor de behandeling van drie verschillende neurologische aandoeningen. Atlas is een Canadese producent die al medicinale cannabis kweekt in zijn grote faciliteit in Edmonton. Atlas begon onlangs ook een samenwerking met de Harvard Medical School. Er ontstaat dus een groot netwerk van toonaangevende universiteiten en onderzoekers die zich met dit onderwerp bezighouden.


LEES OOK:


Drie onderwerpen

Toonaangevende universiteiten werken wereldwijd samen opzoek naar antwoorden over medicinale wiet. [Tinnakorn jorruang]

Samen hebben Atlas en de Universiteit van Alberta hun nieuwe studie opgesplitst in drie afzonderlijke onderzoeken naar cannabis bij neurologische aandoeningen:

1. Cannabinoïden, waaronder cannabidiol (CBD) voor de behandeling van MS-gerelateerde pijn.

2. Cannabis als ontstekingsremmende en preventieve maatregel voor neurologische degeneratie geassocieerd met de ziekte van Huntington.

3. Verschillende cannabinoïden voor neuroprotectie in diermodellen van de ziekte van Alzheimer.

Helaas zijn dit nog geen klinische onderzoeken (op mensen dus) voor MS, Alzheimer of Huntington. Maar Altas maakt wel de weg vrij om mensen bij deze onderzoeken te betrekken. Om deel te nemen moeten ze een strikt en vaak langdurige proces volgen.

Wetenschappelijke argumenten voor wiet bij MS

Wat neurologische aandoeningen betreft, begrijpen onderzoekers de effecten van wiet bij MS het beste. Er zijn al verschillende klinische onderzoeken naar gedaan die leidden tot goedgekeurde farmaceutische medicijnen voor de behandeling van MS-gerelateerde spasticiteit. Denk aan Sativex.

In 2018 publiceerde de Neurology of Systemic Diseases een overzicht van alle beschikbare literatuur over dit onderwerp. Tot op heden blijft dit een van de beste samenvattingen. Het bevat bevindingen van elf systematische reviews, afkomstig uit tweeëndertig studies. Tien hiervan waren gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken; de heilige graal bij wetenschappelijk studies.

Op basis van het overzicht concluderen wetenschappers als volgt: “Actuele recensies van hoge kwaliteit vinden dat cannabinoïden bescheiden effecten hebben bij MS voor pijn of spasticiteit”. Het bewijs vermeldt slechts milde of matige bijwerkingen bij deelnemers aan het onderzoek.

Een van de beperkingen binnen de huidige literatuur is het ontbreken van secundaire uitkomsten. Hoewel de auteurs toegaven dat meer onderzoek nodig was, merkten ze tevens op dat er ook gunstige effecten waren op de blaasfunctie en slaap.

Wetenschap over wiet bij Alzheimer

Is wiet het missende puzzelstukje dat Alzheimer-patiënten helpt te dealen met deze ziekte? [Orawan Pattarawimonchai, bewerkt]

Een rapport uit 2019 van het Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health wilde twee vragen beantwoorden:

1. Wat is de klinische effectiviteit van medicinale cannabis voor de behandeling van dementie?

2. Wat zijn de bewezen richtlijnen in relatie tot medicinale cannabis voor de behandeling van dementie?

Wiet toonde een potentieel voor het verminderen van veelvoorkomende symptomen van dementie zoals boosheid en opwinding, prikkelbaarheid, gebrek aan remming en afwijkend motorisch gedrag. Een belangrijk voordeel was dat cannabinoïden nachtelijke gedragsstoornissen kunnen verhelpen en de cognitieve scores voor dementiepatiënten helpen verbeteren.

Hoewel hoofdonderzoekers Peprah en McCormack beperkte reikwijdte en kwaliteit van hun onderzoek benadrukken, concluderen ze: “medicinale wiet kan effectief zijn voor de behandeling van neuropsychiatrische symptomen die verband houden met dementie”.

Dit is lang niet het enige onderzoek. Studies naar het therapeutische potentieel van cannabis voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer en dementie vordert snel. Net zoals er een groeiende vraag is naar meer klinische onderzoeken naar MS en wiet, is er ook een groeiende vraag van patiënten naar klinische proeven, gericht op Alzheimer.


LEES OOK:


Onderzoek naar cannabis en ziekte van Huntington

In 1991 onderzochten wetenschappers cannabinoïden voor de behandeling van de ziekte van Huntington. Hoewel de resultaten van deze vroege studie, gepubliceerd in Pharmacology, Biochemistry and Behavior, niet doorslaggevend waren, is het onderzoek nog steeds gaande.

In de Journal of Huntington’s Disease (2018) keken Duitse onderzoekers hoe cannabinoïden een van de meest uitdagende symptomen van de ziekte kunnen beïnvloeden: dystonie. Dit is een toestand van plotselinge, onvrijwillige en oncontroleerbare spiercontracties. Het kan een enkele spier of het hele lichaam aantasten.

Volgens de bevindingen verbeterde een behandeling met cannabinoïden dystonie. Dit betekende ook verbeteringen in de fijne motoriek wat leidde tot de benodigde gewichtstoename omdat patiënten makkelijker konden eten. De auteurs“observeerden gedragsveranderingen met minder prikkelbaarheid en apathie, en in sommige gevallen ook minder hyper-speekselvloed”.

Hoewel de resultaten van dit onderzoek veelbelovend zijn, zijn sommige andere onderzoeken minder positief. De resultaten van een dubbelblinde, gerandomiseerde, cross-over, placebo-gecontroleerde pilotstudie met Sativex bij de ziekte van Huntington bijvoorbeeld. Die duidde niet op statistisch relevante veranderingen in symptomatische of functionele veranderingen.

Toekomst van wiet bij neurologische aandoeningen

Dankzij cannabis weer kunnen lopen is geen uitzondering. Wetenschappers willen dolgraag weten hoe dit precies werkt. [YAKOBCHUK VIACHESLAV]

Zullen de nieuwe onderzoeken van de Universiteit van Alberta leiden tot meer klinische proeven voor MS en andere neurologische aandoeningen met cannabis? Dat hangt natuurlijk grotendeels af van de bevindingen. Maar de kans lijkt groot.

Wel ervaren veel onderzoekers dat het een enorm frustrerende juridische en bureaucratische nachtmerrie is om cannabis klinisch te testen. Zoals psychiater Staci Gruber tegen The Scientist zei, is het werken met cannabis ‘niet voor bangeriken’. Onderzoekers moeten hun best doen om cannabinoïden in klinische proeven in mensen te krijgen.

Maar patiënten, artsen en clinici zijn hoopvol en vastberaden. Het nieuwe door Atlas gefinancierde onderzoek – gecombineerd met zinvol werk elders in de wereld – is veelbelovend. Daarom is er een groeiende mogelijkheid dat cannabis in de toekomst nog meer klinische proeven voor MS zal ondergaan.

[Openingsfoto: Shutterstock/H_Ko]