(advertenties)
(advertentie)

De ziekte van Huntington is een ongeneeslijke, genetische aandoening die de zenuwcellen in het brein aantast. De ziekte breekt een patiënt fysiek en mentaal af door ongecontroleerde bewegingen, spraakgebreken, geheugenverlies en persoonlijkheidsveranderingen. De ziekte is volgens de huidige wetenschap niet te genezen. Maar recente studies beloven grote potentie voor cannabis om symptomen te verzachten en de voortgang van de ziekte te vertragen.

THC activeert ECS

Patiënten met Huntingtons hebben minder CB1-receptoren in het meest door de ziekte aangetaste deel van het brein, dat het striatum heet. Als onderdeel van ons endocannabinoïden-systeem (ECS) kunnen deze receptoren, na activering door cannabinoïden uit de wietplant zoals THC en CBD, zenuwcellen helpen beschermen. Een in Brain: A Journal of Neurology gepubliceerd onderzoek zag een daling in de ernst van symptomen en een vertraagde progressie van de ziekte wanneer THC aan de CB1-receptoren bindt.

THC vermindert chorea

Door het activeren van de CB receptoren in het brein worden de symptomen van de ziekte van Huntington minder en vertraagt de progressie van de ziekte. [Foto: shutterstock/Santi0103]

Chorea is een van de sleutelsymptomen van de ziekte. De onvrijwillige trekjes en bewegingen worden nu al vaak behandeld met nabilone, een synthetische cannabinoïde die lijkt op THC. In Movement Disorders is een studie gepubliceerd die toont dat patiënten die nabilone gebruikten, minder last kregen van chorea. Maar ze merkten ook verbetering in hun cognitieve functies en gedrag.

Beschermen neuronen

Van cannabidiol (CBD) is ook bekend dat het een neuroprotectief effect heeft. Volgens een onderzoek uit Journal of Neuroscience Research vermindert een 1:1 ratio CBD en THC ontstekingen en beschermt het neuronen tegen beschadiging.

Activeren receptoren

Net als de CB1-receptoren zijn CB2-receptoren gelinkt aan de voortgang en ernst van de ziekte van Huntington. In de Journal of Neuroscience werd een studie gepubliceerd waarin staat dat het activeren van CB2-receptoren met cannabinoïden de levensverwachting verlengd en defecten aan de motoriek onderdrukt.

Anti-oxidant

De ziekte van Huntington breekt zenuwcellen af door microglia aan te vallen, de belangrijkste immuuncellen in het brein. Volgens een in Journal of British Pharmacology gepubliceerde studie helpt het activeren van CB-receptoren het controleren van de anti-oxidante verdediging van het brein. Het beperkt zo de giftigheid van microgliale cellen.

Kortom, wiet kan op verschillende niveau’s bijdragen aan een behandeling bij Huntington.

[Openingsfoto: shutterstock/Blablo101]