(advertenties)
(advertentie)

Hoewel veel mensen zweren bij de effectiviteit en werking van cannabidiol, is het aantal klinische onderzoeken naar CBD dat alle gezondheidsclaims bevestigt beperkt. Gelukkig zijn er wel degelijk geloofwaardige onderzoeken beschikbaar, met een aantal belangrijke conclusies over CBD. Wij zochten ze op en presenteren er alvast zeven hier.

In dit artikel vind je enkele belangrijke klinische studies over het medicinale gebruik van CBD. Klinische onderzoeken zijn uitgevoerd met menselijke proefpersonen en daarom zeggen de resultaten over het algemeen veel meer dan studies met proefdieren. We behandelen 7 ziekten of aandoeningen in willekeurige volgorde.

CBD olie voor artritis 

 CBD-olie heeft een pijnstillende werking, zonder dat het de gebruiker high maakt. Dit is een belangrijk verschil met de pijnstillende werking vanTHC. Bovendien heeft CBD ontstekingsremmende eigenschappen, waardoor het een ideale behandeling is bij pijn veroorzaakt door artritis.

Er zijn nog niet veel onderzoeken uitgevoerd naar CBD bij artritis, maar anekdotisch bewijs is er genoeg; een groot aantal patiënten met artritis stelt vast  dat CBD-olie een effectieve behandeling is.

De wetenschap bevestigt dit. Een studie die CBD-olie gebruikte om ratten met artritis te behandelen, toonde aan dat CBD-gel de zwelling in de ontstoken gewrichten aanzienlijk vermindert. Bovendien werd het gedrag bij ratten niet beïnvloedt, wat suggereert dat CBD hersenfuncties niet verandert. Als gevolg hiervan concludeerde de studie dat lokale CBD-toepassing artritis-pijn aanzienlijk verlicht zonder duidelijke mentale bijwerkingen. Lees hier meer over het onderzoek.

CBD-crème tegen pijn wordt overigens vaker toegepast. Vooral mensen die lijden aan multiple sclerose (zie verderop), gewichtsaandoeningen of mensen die vaak pijnlijke of ontstoken spieren hebben, zeggen veel baat te hebben bij uitwendig gebruik van CBD.

CBD olie voor epilepsie

Van CBD olie is bewezen dat het de hoeveelheid aanvallen vermindert bij personen die lijden aan het Dravet-syndroom. Dit is een medicijnresistente epilepsiestoornis bij kinderen met een hoge incidentie van aanvallen. Dravet is dodelijk; volgens medisch tijdschrift Epilepsy & Behaviour sterft 73 procent van de patiënten met het syndroom vóór de leeftijd van tien jaar.

Drie universiteiten uit New York, Londen en Melbourne deden samen met een groot aantal andere deelnemende onderzoeksinstituten een studie naar CBD en andere geneesmiddelen bij het Dravet-syndroom.

Zij trokken de volgende conclusie:

“De frequentie van alle soorten aanvallen werd aanzienlijk verminderd met cannabidiol (CBD). […] Het percentage patiënten dat epilepsie-vrij werd, was 5 procent met cannabidiol (CBD) en 0% met een placebo. Bevindingen: CBD olie vermindert de ernst en frequentie van aanvallen.

Ondanks deze veelbelovende resultaten had de CBD-groep meer kans op nadelige (maar milde) bijwerkingen van de behandeling, dan de placebogroep. Zij rapporteerden symptomen zoals braken en vermoeidheid. De hele studie vind je hier.

De wetenschap bewijst wat veel patiënten allang weten; wiet en CBD werken bij MS. [Shutterstock/bubutu]

CBD olie voor multiple sclerose

Er zijn veel onderzoeken uitgevoerd om te beoordelen of en hoe CBD-olie spasticiteit verlicht. Spasmes komen voort uit een onbalans van signalen van het centrale zenuwstelsel naar spieren, wat resulteert in een pijnlijk trekgevoel. Spasticiteit is een veel voorkomende aandoening bij patiënten met multiple sclerose.

Er zijn talloze onderzoeken uitgevoerd naar cannabis als middel om spasticiteit bij mensen met multiple sclerose te verminderen. De resultaten zijn wisselend. In onderzoeken waar cannabis werd gerookt, meldden patiënten vaak dat spasticiteit vermindert. Maar sommige patiënten merkten ook negatieve bijwerkingen op; met name een verminderd cognitief vermogen. Het ging hier dan om het roken van een THC-houdende wietsoort.

Er zijn uiteraard ook klinische proeven gedaan voor Sativex, een spray die THC en CBD bevat. Als gevolg hiervan wordt Savitex nu in meer dan vijftien landen verkocht als medicijn tegen MS-klachten.

Lees hier een diepgaand artikel over studies naar cannabis en cannabisderivaten bij multiple sclerose. Het gebruik van pure CBD-olie of CBD-geconcentreerde olie is nog onvoldoende onderzocht, om wetenschappelijk te onderbouwen dat het werkt. Anekdotisch bewijs is er echter genoeg.

CBD olie voor psychose

Het CBD-bestanddeel uit cannabis kan fungeren als een natuurlijke preventie of vroege behandeling van beginnende psychose. Al dan niet getriggerd door THC.

 Er is veel te doen om de mogelijke link tussen psychose en wiet. Er is nog veel onderzoek nodig om te achterhalen in welke gevallen wiet een psychose kan triggeren. De hypothese is dat mensen die een psychose krijgen door wiet waarschijnlijk al gevoelig zijn voor psychische aandoeningen. De overgrote meerderheid van cannabisrokers heeft overigens geen last van negatieve mentale symptomen na het gebruiken van wiet.

Hoewel er dus aanwijzingen zijn voor een link tussen THC en psychoses, zijn er ook klinische resultaten die suggereren dat CBD juist beschermende eigenschappen heeft die negatieve mentale effecten van THC voorkomen. CBD bindt zich namelijk aan cannabinoïden-receptoren in de hersenen, waardoor neuronen worden beschermd tegen de mogelijk negatieve effecten van THC. Maar ook bij mensen die gevoelig zijn voor psychoses en géén wiet gebruiken lijkt CBD heilzaam.

Laboratoriumtests laten veelbelovende bevindingen zien. Ook zijn er diverse kleine klinische studies gedaan. Momenteel loopt een klinische studie van in het UMC Utrecht.

CBD olie voor chronische pijn

Een van de meest voorkomende redenen waarom mensen CBD-olie gebruiken, is het verlichten van pijn. We kwamen deze interessante studie tegen, waarin een THC-extract werd vergeleken met een extract dat zowel CBD als THC bevat en een placebo. De groepsstudie werd uitgevoerd met 177 kankerpatiënten in een vergevorderd stadium, die veel pijn ondervonden ondanks frequente inname van diverse opioïden.

De studie wees uit dat de groep patiënten die het pure THC-extract gebruikten, een “niet-significante verandering” rapporteerden. Dit betekent dat patiënten slechts een kleine verbetering in hun pijn ervoeren. De reactie van de patiëntengroep die de THC/CBD-combinatie gebruikte, suggereerde dat dit wel degelijk een effectieve behandeling kan zijn voor chronische pijn. De gemiddelde pijnbeoordeling schaalscore was statistisch significant positiever wanneer er naast CBD ook THC werd gebruikt. Enkel CBD kon vergeleken worden met een placebo.

Ook in dit ervaringsverhaal wordt duidelijk dat het de combinatie van CBD en THC is, die maakt dat de pijnstillende werking bij bijvoorbeeld kanker optimaal is. 

Er komt in toenemende mate onderzoek naar CBD bij allerlei psychische aandoeningen. Binnenkort start er zelfs een klinische studie op Nederlandse bodem. [Shutterstock/HQuality]

CBD-olie voor psychische aandoeningen

We hadden het net al over psychose, maar er zijn meer psychische aandoeningen waarbij CBD uitkomst biedt. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat CBD antipsychotische, anxiolytische en antidepressieve eigenschappen heeft. De resultaten van een aantal verschillende onderzoeken en proeven suggereren dat CBD kan worden gebruikt bij de behandeling van een breed scala aan verschillende psychische aandoeningen. Bij sommigen studies werd overigens pure CBD gebruikt, terwijl andere extracten gebruiken die CBD en THC in verschillende verhoudingen bevatten.

Deze theoretische studie bevatte onderzoeken en literatuuroverzichten over het gebruik van cannabinoïden in de psychiatrie. En dan in het bijzonder cannabidiol (CBD). Uit de gemeenschappelijke bevindingen tijdens meerdere studies, concluderen onderzoekers dat CBD inderdaad antipsychotische, anxiolytische en antidepressieve eigenschappen heeft.

Dit betekent bijna zeker dat – met natuurlijk de noodzaak voor meer onderzoek – CBD kan worden gebruikt om psychische stoornissen, evenals mentale en sociale angststoornissen te behandelen. Ook zou het een goede vervanger kunnen zijn voor de conventionele antidepressiva.

CBD-olie bij tumoren

Veel studies suggereren dat CBD de groei van bepaalde soorten tumoren zou kunnen remmen. Hierbij moeten we benadrukken dat dit nog steeds veel meer onderzoek vereist. De optimale dosering en vooral het type tumoren waarbij CBD de groei kan vertragen of remmen, is nog niet helemaal duidelijk. Wel zijn er over een aantal vormen van kanker zeer positieve ontwikkelingen bekend! (Vier studies: 1, 2, 3, 4)

Een andere studie analyseerde de anti-tumor rol van CBD-olie bij triple-negatieve borstkanker en ontdekte dat het de epidermale groeifactor van borstkankercellen aanzienlijk kan remmen. Dit zijn veelbelovende bevindingen, maar toch slechts een eerste stap als het gaat om het ontdekken van de anti-kanker eigenschappen van CBD olie. 

Meer onderzoek is nodig

Overal ter wereld vallen politici en artsen over het feit dat er weinig klinisch bewijs is over de medicinale werking van wiet. Dat klopt, maar de anekdotische bewijzen liegen er ook niet om. Het zou van groot belang kunnen zijn als die eens wat beter onder de loep worden genomen.

En zoals je hierboven hebt gezien is het níet zo dat er totaal geen klinisch bewijs is. In tegendeel; het bewijs neemt dagelijks toe. En dat is maar goed ook. Hopelijk is het snel afgelopen met alle rare regels omtrent medicinale wiet en kan iedereen profiteren van deze heilzame plant.

[Openingsfoto: Shutterstock/HQuality]