(advertenties)
(advertentie)

Hoewel onderzoek heeft aangetoond dat cannabinoïden een gunstige invloed hebben op diverse symptomen van multiple sclerose (MS), zijn de gegevens met betrekking tot de voorkomende blaasproblemen nog beperkt. Tijdens een verkennend onderzoek, waarbij gekeken werd naar de huidige trends in het gebruik van cannabisproducten onder mensen met MS, werd duidelijk dat deze patiënten ook baat hebben bij cannabinoïden als het gaat om die veel voorkomende blaasproblematiek. 

MS en blaasproblemen

Het cross-sectioneel onderzoek naar mediwiet bij MS, uitgevoerd door de MS Clinic in Calgary in Canada, toonde aan dat MS-patiënten een verbetering bemerkten van de blaasfunctie na het gebruik van cannabis. Mensen met MS hebben geregeld blaasproblemen. Deze variëren van het niet kunnen plassen tot het juist ongewenst laten lopen van urine. Ook hebben zij geregeld te maken met blaasontstekingen, deze hebben al dan niet te maken met bijvoorbeeld katheterisatie. 

Opzet van het onderzoek

Er werden via email 2.899 MS-patiënten benaderd met de vraag of zij medicinale cannabis gebruiken. Maar liefst 775 van hen reageerden hierop met een positief antwoord. Van die 775 mensen gebruikten er 734 personen in de afgelopen drie maanden cannabis. Er waren 275 deelnemers (37,5%) die melding maakten van cannabisgebruik in de voorafgaande 3 maanden, en 73,8% van hen meldde minstens wekelijks cannabis te gebruiken. Van alle gebruikers meldde 78,1% een primaire medische of therapeutische indicatie te hebben voor het gebruik. 

De meest voorkomende vormen van cannabis consumptie waren edibles (69,0%) en roken (57,1%). Maar liefst 59,3% gebruikt mediwiet op meer dan één manier en 2,6% paste vijf verschillende manieren toe.

Uit een eerste pilotstudie naar blaasproblemen bij MS blijkt dat veruit de meeste patiënten positief oordelen over cannabis…

De meest voorkomende redenen voor cannabisgebruik waren:

Positief effect bij overgrote meerderheid patiënten

Van de negentien deelnemers die blaassymptomen als belangrijkste reden voor cannabisgebruik rapporteerden, meldde 89.5% dat de symptomen aan de blaas verbeterden. Diegenen die cannabis gebruikten in de afgelopen drie maanden, bemerkten tweemaal zo vaak een verbetering in de frequentie van urineren (een veelvuldig voorkomend probleem bij MS), konden regelmatiger naar het toilet en hadden minder last van incontinentie.

Conclusie

Deze pilotstudie biedt een eerste blik op het therapeutisch gebruik van cannabinoïden bij MS, met betrekking tot problemen met de blaas. Blaasklachten hebben namelijk een enorme impact op het dagelijks leven. Waar de een bijna ieder toiletbeurt een katheter in moet brengen om de blaas volledig te legen, is de ander in de weer met incontinentie materialen. Ook is het veelvuldig moeten urineren een vervelend symptoom van MS. 

Sommige patiënten ervaren een verstoorde plasprikkel vanuit de hersenen, waardoor zij soms wel twee keer in het uur denken dat ze naar de wc moeten of het juist niet voelen. Al deze symptomen brengen veel stress met zich mee, iets wat een MS-patiënt geen goed doet. Stress heeft namelijk een directe invloed op deze ziekte, het kan de aandoening verergeren.

Het is te hopen dat er meer onderzoek naar gedaan wordt naar blaasproblemen bij MS en de invloed die cannabis daarop kan hebben. Ook draagt het bij wanneer mensen met deze aandoening hun anekdotisch bewijs delen met lotgenoten.

[beeld: Shidlovski/Shutterstock]