(advertenties)
(advertentie)

Medicinale wiet heeft potentie de medische wereld te veroveren. Zolang wetenschappers zich niet laten weerhouden en doorgaan met het onderzoeken van alle bijzondere kwaliteiten, is deze verovering een kwestie van tijd. In dit artikel bekijkt we de kansen. En die zijn groter dan je misschien denkt.

Grote onderzoeksbureaus en universiteiten krijgen het steeds vaker voor elkaar om onderzoek te doen naar medicinale cannabis. Hierdoor wordt de groep tegenstanders kleiner en krijgt mediwiet meer kansen om zich te bewijzen binnen het reguliere wetenschappelijke circuit.

We kunnen stellen dat de wietindustrie op medicinaal vlak ‘volwassen’ wordt. Steeds meer artsen zien in dat de voordelen die de plant biedt eventuele risico’s overtreffen. En dat beperkt zich niet tot mensen. Ook dieren hebben baat bij mediwiet. In de praktijk blijkt dat dieren- en veeartsen steeds vaker kiezen voor een cannabisproduct om kwalen te bestrijden of te verlichten. Vooral in landen waar wiet inmiddels legaal is.


LEES OOK:


Publieke perceptie versus realiteit

Het gaat dus de goede kant. Maar er is ook nog altijd veel onwetendheid over medicinale wiet. Een deel komt voort uit de geschiedenis van cannabis. Als symbool van de zogenaamde hippiecultuur in de jaren zestig heeft wiet bij sommigen nog steeds het ‘stoner imago’.

Maar als je deze historische associatie weghaalt is cannabis gewoon een plant. Eentje met heilzame eigenschappen net als gember, Sint-janskruid en aloë-vera. Het is een fascinerende en multidimensionale plant, met een geneeskrachtige werking voor mens en dier.

Het imago van wiet roken heeft de perceptie van het publiek ook beïnvloed. Dit beeld vervaagt naarmate mensen zich bewust worden van de verschillende manieren waarop je wiet kan toedienen. Momenteel wordt ongeveer 70 procent van de verkochte cannabis gerookt, maar de verwachting is dat het percentage gestaag daalt. Mediwiet kan je namelijk veel beter toedienen middels wietolie, een verdamper of edibles.

Deze daling is met goede redenen; steeds meer mensen vinden het idee om iets te roken niet prettig.

Deze daling is met goede redenen; steeds meer mensen vinden het idee om iets te roken niet prettig. De meeste schade van roken komt echter niet van nicotine, maar van de teer die in je longen komt als je rookt. Zoals wetenschapper Michael Russell ooit heeft gezegd: “Mensen roken voor de nicotine, maar sterven aan de teer.”


LEES OOK: 


Recreatief versus medicinaal

THC is niet per se recreatief en CBD niet per se medicinaal. [Shutterstock/Infinity Time]

Een ander punt dat langzaam maar zeker verandert is de scherpe lijn tussen de cannabinoïden THC en CBD. THC wordt daarin vaak geassocieerd met recreatief en CBD aan medisch gebruik.

De scheiding tussen recreatief en medisch gebruik is ons opgedrongen en draagt bij aan een publiek misverstand. Een beter begrip van de belangrijkste elementen van de cannabisplant zijn een vereiste. Mensen – en dus ook artsen – moeten zich namelijk bewust worden van het belangrijkste onderscheid tussen geestverruimende en niet-geestverruimende bestanddelen. THC is geestverruimend, wat betekent dat het de perceptie en het denken verandert. CBD doet dat niet.

Het eenvoudig stellen dat THC alleen recreatief is of juist medicinaal,
is misleidend.

Maar THC levert óók een belangrijke medische bijdrage, vaak in combinatie met CBD. In veel medicinale omstandigheden brengt gezamenlijk toedienen van THC en CBD nog meer heilzame voordelen. Het eenvoudig stellen dat THC alleen recreatief of juist medicinaal is, misleidt.


LEES OOK:


Cannabis en de farmaceutische industrie

Bovengenoemde zaken verbeteren in rap tempo. Wiet brengt dan ook vernieuwing in de traditionele geneeskunde. Maar tegelijkertijd werken vernieuwing en toegang krijgen tot die vernieuwing elkaar altijd tegen. In grote lijnen; hoe innovatiever het middel, hoe meer het kost en hoe groter de toegangsbarrières.

Arme landen en armere mensen hebben meestal niet dezelfde toegang tot medicijnen zoals rijkere landen. Als je bedenkt dat de meeste farmaceutische producten niet-overdraagbare chronische ziekten zoals diabetes, artritis of kanker behandelen, laat het traditionele farma-model daarmee veel mensen buiten spel.

In Nederland hebben we het geluk dat iedereen recht heeft op een medische behandeling. Er zijn echter landen waar dit niet het geval is. Zonder geld, ben je daar nergens als je ziek wordt. Organisaties zoals de WHO besteden weliswaar veel tijd aan een creëren van evenwicht tussen innovatie en toegang tot zorg. Maar de oneerlijkheid qua verdeling van de medische beschikbaarheid blijft bestaan.

Dit kan de traditionele markt verstoren. Het is dan ook logisch dat er enige nervositeit heerst binnen de farmaceutische industrie. 

Cannabis is daarentegen vernieuwend en laagdrempelig. Het is eenvoudig beschikbaar voor alle lagen van de bevolking. Vergeleken met conventionele medicatie is cannabis ook erg betaalbaar; het is goedkoop te produceren. En het juiste beleid kan zorgen voor een brede toegang voor mensen in nood.

Dit kan de traditionele markt verstoren. Het is dan ook logisch dat er enige nervositeit heerst binnen de farmaceutische industrie. Het is ook heel normaal om nerveus te zijn als je bang bent dat verdiensten voor je neus worden weggekaapt. Tegelijkertijd erkent de industrie de kansen. In landen waar wiet legaal is zie je ook al dat farma meedoet. De vraag is alleen of dat wenselijk is.


LEES OOK:


Overeenkomst bewezen medicijnen en wiet

De wetenschappelijke bewijzen voor de heilzame werking van wiet stapelen zich de laatste jaren op [Shutterstock/HQuality]

De werking van alle synthetische medicijnen is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Anders gezegd; als het niet wetenschappelijk en klinisch is getest, is het geen medicijn. Als natuurlijk product kan medicinale cannabis niet hetzelfde proces doorlopen. Echter, om geaccepteerd te worden moet het worden onderzocht voor onderbouwing van gezondheidsclaims.

De soorten bewijs die het meest worden gerespecteerd in standaard farmaceutisch onderzoek zijn klinische, gerandomiseerde onderzoeken met controlegroepen en meta-analyses. Die zullen een steeds prominentere rol spelen in medicinaal cannabisonderzoek. Dergelijke studies zijn een krachtige manier om alle voordelen te bewijzen.

Het is belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan; het zorgt ervoor dat medici aan boord komen.

We kunnen stellen dat de wetenschap grote invloed heeft op de consument. Gelukkig staat de wetenschap steeds meer aan de kant van medicinale wiet. Ga maar na. Toen medicinale cannabis over de hele linie illegaal was, kwam onderzoek tot stilstand. Nu het klimaat verandert, maakt iedereen daar optimaal gebruik van. Daarom is het zo belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan; het zorgt ervoor dat medici aan boord komen.

De cannabisindustrie reguleren

Wat we ook nodig hebben in het proces om wiet helemaal geaccepteerd te krijgen, is een algemene aanpak. Op dit moment volgt ieder land, of iedere staat (zoals in de VS), zijn eigen route. Dit moet anders en effectiever.

De WHO heeft de mogelijkheid deel te nemen aan de ontwikkeling van een nieuwe wereldwijde geneesmiddelenindustrie. En om evenredige, op risico gebaseerde voorschriften en richtlijnen in te voeren. Deze moderne benadering van regelgeving is gericht op het beheersen van toegang op basis van de eventuele risico’s, in plaats van te proberen alle mogelijke gevaren uit te sluiten.

De schade van cannabis versus die van alcohol; die van alcohol is vele malen erger.

Een voorbeeld. Jongeren en psychiatrische patiënten vormen mogelijk een kwetsbare groep voor cannabis. Dus zouden er eventueel strengere voorschriften voor hen moeten komen. Om de zaken nog gecompliceerder te maken, moeten we niet alleen rekening houden met de risico’s voor het individu, maar ook voor gezinnen en de hele samenlevingen. Bovendien is het belangrijk om de relatieve schade te overwegen – bijvoorbeeld, de schade van cannabis versus die van alcohol. Die van alcohol is vele malen erger.

Ten slotte zullen toezichthouders zoals bijvoorbeeld de WHO, de FDA, EFSA en het CBG moeten instemmen met normen en vereisten voor verschillende categorieën cannabisproducten. Net zoals we dat nu hebben voor cosmetica, voedingssupplementen, zelfzorggeneesmiddelen en medicijnen op recept.

Als we zover zijn, is het zaak dat medicinale wietproducten een etiket krijgen. THC en CBD moeten daarop als twee afzonderlijke cijfers worden vermeld. Eigenlijk zouden alle belangrijke cannabinoïden erop moeten staan. Idealiter zou etikettering ook moeten aangeven of het product voldoende THC bevat om geestverruimende effecten te hebben.

Cannabisproducten kan je ook belasten in verhouding tot hun risico-batenprofiel. Het zou niet logisch zijn om cannabisgeneesmiddelen net zo hoog te belasten als bijvoorbeeld sigaretten. Hoge accijns wordt namelijk ingezet als afschrikmiddel. Bij cannabisproducten kan dat een financiële barrière vormen voor mensen met beperkte middelen. Alleen met 9 procent BTW belasten dus, net als andere geneesmiddelen.

Medicinale cannabis in de toekomst

De toekomst van medicinale wiet ziet er rooskleurig en zonnig uit. [Shutterstock/PRO Stock Professional]

Nu cannabis verlost is van de context ‘war on drugs’, is de verwachting dat de sector exponentieel groeit. Dat doet het zelfs al in sommige landen. Het is heel goed mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat producten op basis van cannabis net zo effectief de markt binnentreden als verschillende andere gezondheids- en welzijnsproducten in het verleden deden.

Terwijl onderzoekers de plant blijven bestuderen, zullen ze toepassingen vinden waar we eerder nog niet aan dachten. Cannabisonderzoek wordt alleen maar interessanter!

Toekomstige consumenten worden onderscheidend. Ze zullen meer details over ingrediënten en effecten willen weten. De verwachting is dat consumenten steeds minder cannabis roken en steeds meer gaan kiezen voor wietolie, inclusief oliën die je kunt verdampen en inhaleren. Als parallel voorbeeld; het gebruik van tabak neemt steeds meer af, omdat mensen kiezen voor een verdamper.


LEES OOK:


Consumententests zullen een belangrijke rol spelen in dit verhaal. Consumenten laten namelijk maar al te graag weten wat werkt en wat niet. Deze informatie kan verkregen worden middels enquêtes, maar ook observatie van koopgedrag is veelzeggend. Innovators moeten bij elke stap die ze zetten in de wereld van cannabis, naar consumenten luisteren. Op dit gebied kan anekdotisch bewijs goud waard zijn.

Het recht op thuisteelt is van essentieel belang om de medische eigenschappen van wiet in ‘eigen’ beheer te houden.

Hierin hebben we de wetenschap nodig. De farmaceutische industrie zal klaarstaan om te participeren. Daarin moeten we heel waakzaam zijn. Het recht op thuisteelt is bijvoorbeeld van essentieel belang om de medische eigenschappen van wiet in ‘eigen’ beheer te houden.

Dat is gelukkig het grote voordeel van wiet: het werkt alleen als je de plantaardige elementen gebruikt. De gesynthetiseerde bestanddelen werken lang niet zo goed. Dat is mooi, want een plant is niet zo makkelijk te patenteren. En daarmee sluiten we af met nog een mooie reden waarom wiet de farmaceutisch industrie zal verslaan.

[Openingsfoto: shutterstock/Ben Harding]