(advertenties)
(advertentie)

Een team Israëlische onderzoekers heeft onderzoek gedaan naar het aantal wetenschappelijke studies naar cannabis. Hieruit blijkt dat het aantal onderzoeken naar mediwiet de afgelopen 17 jaar met maar liefst 90 procent is toegenomen.

Terwijl de Nederlandse overheid en organisaties zoals het Nederlandse Huisartsengenootschap beweren dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat de werking van medicinale cannabis onderbouwt, heeft een onderzoek aangetoond dat er tegenwoordig duizenden studies per jaar worden gedaan naar cannabis. Nu zal misschien niet iedere studie de loftrompet steken over mediwiet, maar aan wetenschappelijk onderzoek is totaal geen gebrek.

9 keer meer onderzoek naar mediwiet

Dit en meer blijkt uit een onderzoek dat een Israëlisch onderzoeksteam heeft uitgevoerd. Zij wilden in kaart brengen hoe de wetenschappelijke gemeenschap op wereldwijde cannabis hervormingen heeft gereageerd. Hiervoor heeft het team onderzoeksdatabases zoals PubMed en Web of Science bekeken, om een beeld te schetsen van de aan cannabis gerelateerde studies die tussen 2000 en 2017 zijn uitgevoerd.

Het was geen verrassing dat zij zagen dat onderzoek naar cannabis de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Maar opvallend was wel dat de groei veel groter is dan de groei van alle wetenschappelijke onderzoeken tezamen.

Terwijl het totale aantal wetenschappelijke publicaties in PubMed de afgelopen jaren 2,5 keer steeg, steeg het aantal publicaties dat cannabis onderzocht bijna vier keer; van 620 naar 2.388. Het aantal onderzoeken specifiek gericht op medicinale cannabis nam in dezelfde periode negen keer toe, van 82 in 2000 tot 742 in 2017. Een toename van bijna 90 procent.

“De resultaten van dit onderzoek laten een voortdurende toename zien van het aantal publicaties met betrekking tot cannabis in het algemeen en medicinale cannabis in het bijzonder”, aldus de onderzoekers. “De piek in medische publicaties over medicinale cannabis die in 2013 is begonnen, is indrukwekkend en bemoedigend.”

Onderzoeksgebieden

Het team heeft ook verder gekeken, door het categoriseren van elk onderzoek per medisch gebied. Uit deze analyse blijkt dat cannabisstudies die in het neurologische domein vallen het vaakst voorkomen. Deze studies kenden ook de grootste groeicijfers. Onder deze studies valt onderzoek naar hoe cannabinoïden aandoeningen zoals epilepsie beïnvloeden. Op de tweede plaats staan oncologische studies over cannabis en kanker, gevolgd door studies cannabis en psychiatrische aandoeningen.

Herkomst van de studies

Onderzoek naar mediwiet vindt vooral in de VS en Cannabis plaats. [Beeld: ElRoi/Shutterstock]

Grappig genoeg komt 66 procent van alle onderzoeken naar cannabis die tussen 2000 en 2017 plaatsvonden uit de Verenigde Staten. Dat is opvallend, want op federaal niveau is de plant nog steeds verboden. Daarna volgt Canada, dat 7,5 procent van alle onderzoeken in dit verband produceerde.

De auteurs van het onderzoek bevestigen bovendien dat cannabisonderzoek achterbleef tijdens alle jaren dat de plant nog streng was verboden in alle Amerikaanse staten. De recente opleving met legalisatie-inspanningen op staatsniveau lijkt overeen te komen met het toenemende aantal onderzoeken.

“De afwezigheid van een toename van publicaties over cannabis tot de afgelopen jaren lijkt verband te houden met de Single Conventie van de Verenigde Naties die het gebruik van cannabis voor recreatieve doeleinden verbood en brede steun had in de meeste ontwikkelde landen”, schrijven de onderzoekers.

“Het is opmerkelijk dat de aanzienlijke groei van het aantal publicaties over medicinale cannabis sinds 2013 parallel loopt aan de wetgeving, die het gebruik van recreatieve cannabis in de staten Washington en Colorado in 2012 en in Alaska en Oregon in 2014 legaliseerde, waarna veel andere landen rond de wereld volgden.”

Het team was ten slotte enthousiast over het toenemende onderzoek naar cannabis, met als argument dat deze groei “gegevens, ondersteuning en vertrouwen moet bieden en nieuwe perspectieven moet openen voor de behandeling van patiënten.”

Ook stelt het team dat hun onderzoek “onderzoekers en beleidsmakers kan helpen om gebieden te vinden waar gegevens schaars of helemaal niet beschikbaar zijn”.

Laten we hopen dat Nederlandse beleidsmakers dit onderzoek ook onder ogen krijgen, zodat ze inzien dat wetenschappelijke onderzoeken voor het oprapen liggen.

[Openingsbeeld: Shutterstock/ElRoi]