(advertenties)
(advertentie)

Een studie uit Brazilië toonde dat tweemaal daags een CBD-product innemen resulteert in een aanzienlijke verbeteringen bij adolescenten met autismespectrumstoornis. Er komt dus steeds meer klinisch bewijs CBD bij autisme.

De symptomen van autisme zijn lastig te behandelen. Dat komt omdat elke situatie anders is dus standaardbehandelingen bestaan niet. Momenteel krijgen mensen met autismespectrumstoornis (ASS) aandachtstherapie, (cognitieve) gedragstherapie, groepsbehandelingen, fysiotherapie, logopedie en nog veel meer. Vaak worden diverse behandelingen gecombineerd.

Door cannabidiol (CBD) aan een behandelplan toe te voegen ervaren veel patiënten enorme voordelen. Ze kunnen beter omgaan met prikkels, hebben minder last van woede-uitbarstingen en tics, ervaren meer rust en zijn minder in zichzelf gekeerd.

Er wordt momenteel in toenemende mate onderzocht hoe CBD bij autisme werkt. Helaas is klinisch onderzoek schaars, maar ook daar komt verandering is. Dit mede dankzij een team Braziliaanse onderzoekers, dat recent de impact van CBD-rijke extracten onderzocht bij een groep patiënten.

93% ervoer verbeteringen

Tijdens de studie werd een CBD-rijk extract met een 75:1 CBD:THC-ratio gebruikt. Deze verhouding werd toegediend aan een groep van 15 patiënten tussen de 6 en 17 jaar met autisme. De studie duurde 6 maanden en in die periode kregen ze elke dag een dosis tussen de 50 en 100 mg CBD.

“Veertien van de vijftien patiënten (93%) vertoonden verbeteringen gelijk aan of hoger dan 30 procent in ten minste één symptoomcategorie. De meeste patiënten die zich aan de behandeling hielden, hadden verbeteringen in meer dan één symptoomcategorie. Zeven patiënten (47%) hadden verbeteringen gelijk aan of hoger dan 30 procent in vier of meer symptoomcategorieën. Twee patiënten (13%) presenteerden verbeteringen gelijk aan of hoger dan 30 procent in twee symptoomcategorieën, en vijf patiënten (33 procent) presenteerden verbeteringen gelijk aan of hoger dan 30 procent in één symptoomcategorie”, aldus de auteurs.

“De meeste patiënten in deze studie hadden verbeterde symptomen”

Op basis van hun studie concludeert het team als volgt: “De gepresenteerde bevindingen samengenomen geven aan dat CBD-verrijkte CE [cannabisextracten] positieve effecten hebben bij meerdere autistische symptomen, zonder de typische bijwerkingen die worden gevonden bij reguliere behandelingen. De meeste patiënten in deze studie hadden verbeterde symptomen, zelfs na het onder toezicht gebruiken van andere neuropsychiatrische geneesmiddelen. “


LEES OOK:


Andere studies naar CBD bij autisme

Autisme is een ingewikkelde aandoening met vele vormen. Dat maakt de behandeling niet makkelijker. [Foto: shutterstock/ShutterstockProfessional]

Eerder dit jaar onthulde een ander onderzoek uit Israël vergelijkbare bevindingen. Dit zijn slechts enkele van de meest recente gegevens waaruit blijkt hoe veilig en effectief CBD is voor de behandeling van autisme bij zowel kinderen als volwassenen.

Andere Israëlische onderzoekers deden een vergelijkbare studie bij 53 autismepatiënten met een mediane leeftijd van 11 jaar. Een grotere onderzoeksgroep, dus iets betrouwbaardere resultaten. De extracten die zij een maand lang toedienden hadden een 1:20 CBD:THC-verhouding. De patiënten gebruikten nooit eerder cannabinoïden. Ze ontdekten dat 75 procent van de patiënten “algehele verbeteringen” ervoer. Vooral als het ging om slapen, angstvermindering en zelfverwonding.

“Kinderen met ASS hebben vaak comorbide symptomen zoals agressie, hyperactiviteit en angst. Er is een toename van het gebruik van cannabidiol bij kinderen met ASS. Op basis van rapporten van ouders suggereren onze bevindingen dat cannabidiol effectief kan zijn bij het verbeteren van comorbide symptomen van ASS”, concludeerden ze.

Tijdens een nog groter onderzoek, eveneens uit Israël, werden 188 patiënten met autisme onderzocht. Ook zij concludeerden dan op CBD gebaseerde extracten goed worden verdragen bij patiënten met autisme. De onderzoekers analyseerden zowel de veiligheid als de werkzaamheid van de extracten die 1,5 procent THC en 30 procent CBD bevatten.

Ze ervoeren onder meer verbeteringen bij het aantal epileptische aanvallen, woedeaanvallen en rusteloosheid

Van alle patiënten die deze behandeling 6 maanden volgden, gaf 90 procent aan dat zij verbeteringen ervoeren bij verschillende ASS-symptomen. Zij ervoeren onder meer verbeteringen bij het aantal epileptische aanvallen, woedeaanvallen en rusteloosheid. Ondertussen kon ongeveer een derde de inname van farmaceutische medicijnen verminderen.

Veiligheid is cruciaal

Het aantal onderzoeken naar CBD bij autisme neemt gelukkig toe. Het eerste onderzoek dat wij noemden gebruikte een kleine onderzoeksgroep van 15 deelnemers. Maar de resultaten sluiten naadloos aan bij eerdere klinische onderzoeken met meer respondenten.

Er is helaas nog geen kant-en-klaar behandelplan beschikbaar voor CBD bij autisme. Aangezien CBD geen noemenswaardige bijwerkingen heeft, is dit vooral belangrijk dat patiënten rekening houden met CBD in combinatie met andere medicijnen. Een verkeerde combinatie kan namelijk wel ongewenste bijwerkingen geven en zelfs slecht zijn voor de gezondheid.


MEER LEZEN: