(advertenties)
(advertentie)

Medicinale cannabis kan tal van mentale en fysieke aandoeningen en symptomen verlichten. Denk aan pijn en spierspasmen als gevolg van ziekte en letsel of het verlies van eetlust. Dit Israëlische onderzoek bevestigt dat mediwiet ook bij autisme wonderen kan verrichten.

Cannabis bij autisme

Het onderzoek is afkomstig uit Israël; een van ’s werelds meest toonaangevende landen op het gebied van onderzoek naar medicinale cannabis.

Lihi Bar-Lev Schleider (promovendus aan het Clinical Research Institute), Raphael Mechoulam (professor aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem), Na’ama Saban (onderzoeker van Tikkun Olam Ltd.) en collega’s publiceerden hun bevindingen gepubliceerd in het tijdschrift Nature Scientific Reports. Het onderzoek toont aan dat mediwiet de symptomen van autisme effectief kan verlichten.

“Het aantal kinderen met de diagnose ‘autismespectrumstoornissen’ (ASS), neemt wereldwijd dramatisch toe. Gelukkig is er dus al anekdotisch bewijs verkregen van de mogelijke therapeutische effecten van cannabis. Het doel van deze studie, waarbij dit bewijs verkregen werd, was de epidemiologie van ASS-patiënten die een medicinale cannabisbehandeling kregen, te karakteriseren en de veiligheid en werkzaamheid ervan te beschrijven”, aldus de onderzoekers.

Het verloop van het onderzoek

Ze analyseerden gegevens die steekproefsgewijs werden verzameld als onderdeel van een behandelingsprogramma bij 188 ASS-patiënten. Al deze patiënten waren rond de leeftijd van 18 jaar en werden tussen 2015 en 2017 met medicinale cannabis behandeld. Ze ontdekten dat medicinale cannabis een goed, veilig en effectief middel is om de symptomen van autisme te verlichten. Aanvallen, tics, depressie, rusteloosheid en driftbuien verminderden sterk.

Over het algemeen meldde meer dan 80 procent van de betrokken ouders een aanzienlijke of bescheiden verbetering bij hun kind(eren).

Autisme is vandaag de dag een van de minst begrepen ziektes. [Foto: shutterstock/ESB Professional]

Hoe ‘werkt’ autisme?

ASS is een ontwikkelingsstoornis die de communicatie en het gedrag beïnvloedt. Hoewel autisme op elke leeftijd kan worden gediagnosticeerd, wordt er gezegd dat het een ontwikkelingsstoornis is, omdat de symptomen zich over het algemeen gedurende de eerste twee levensjaren openbaren.

De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ( DSM-5 ), is een handleiding gemaakt door de American Psychiatric Association. Deze zogenaamde handleiding wordt gebruikt om psychische stoornissen te diagnosticeren. Volgens de DSM-5 hebben ASS-patiënten moeite met communicatie en interactie met andere mensen. Mensen met ASS hebben beperkte interesses en vertonen repetitief gedrag (het dwangmatig herhalen van handelingen en geluiden). Ook zijn er symptomen die belemmerend werken om goed te functioneren op school, op het werk en op bijvoorbeeld relationeel gebied.

Omdat er een grote variatie is in het soort en de ernst van de symptomen, staat autisme bekend als een ‘spectrum’ -stoornis. ASS komt voor in alle etnische en economische groepen en is ras-onafhankelijk. Hoewel ASS een leven lang kan duren, kunnen bepaalde behandelingen (medicinaal en therapeutisch) iemands symptomen verbeteren. En daarmee verbetert ook het vermogen om te functioneren.

CBD en THC

Dr. Gal Meiri van het Centrum voor Autisme in de Negev vertelde het volgende over de studie: “De behandeling van de meeste patiënten was gebaseerd op cannabisolie die 30% CBD (cannabidiol) en 1,5% THC (de psychoactieve stof) bevatte. We gebruikten gestructureerde vragenlijsten voor de patiënten en hun ouders en onderzochten op die wijze de symptomen, de algehele beoordeling en de eventuele bijwerkingen tijdens het gebruik van medicinale cannabis.

“In een poging om zowel de symptomen als de kwaliteit van leven te verbeteren bij de autistische patiënten, zijn wij van mening dat dubbelblinde studies waarbij één groep een placebo krijgt, essentieel zijn voor het beter begrijpen van het effect van cannabis op ASS-patiënten”, zo voegde Novack er aan toe.

Meiri en Novack zijn leden van The Negev Autism Centre, dit is een overkoepeling van de samenwerking tussen The Ben-Gurion University en The Soroka University Hospital. Er is een database aanwezig waarin alle kinderen geregistreerd staan, die sinds 2015 de diagnose van autisme hebben gekregen in The Negev.

De behandeling maakte gebruik van cannabisolie die 30% CBD (cannabidiol) en 1,5% THC bevatte. [Shutterstock Tatevosian Yana]

Eerste resultaten

Na zes maanden behandelen met mediwiet rapporteerde 30 procent van de patiënten een significante verbetering, 53,7 procent rapporteerde een milde verbetering en slechts 15 procent rapporteerde een milde of helemaal geen verbetering. De kwaliteit van leven, gemoedstoestand en het vermogen om routine-activiteiten uit te voeren, werden voor en na de behandeling onderzocht.

Voor het starten met medicinale cannabis, meldde 31,3 procent van de patiënten een goede kwaliteit van leven te hebben. Een half jaar na de start van het onderzoek was dit verdubbeld tot 66,8 procent. Voor de behandeling meldde 42 procent van de ouders dat hun kind een positieve stemming had. Zes maanden later was het percentage opgelopen tot maar liefst 63,5 procent.

Ook het vermogen om zelfstandig aan te kleden en te douchen verbeterde aanzienlijk. Voorafgaand aan de behandeling had 26,4 procent geen problemen met deze activiteiten. Na behandeling steeg dit percentage met 42,9 procent. Medicijnen op basis van cannabis verbeterden ook de slaap en het verhoogde ’t concentratieniveau.

Hoe staat Nederland ervoor?

Nederland loopt helaas achter in de wereld van medicinale cannabis. Het lijkt soms zelfs alsof er een ontmoedigingsbeleid is voor elke vorm van medicinale cannabis. Gelukkig is internet de redding en valt er genoeg te lezen over wat cannabis kan betekenen bij diverse aandoeningen, waaronder autisme.

[Openingsbeeld: Shutterstock/NightTampa7597]