(advertenties)
(advertentie)

In Canada start binnenkort de eerste, nationale studie naar symptoombestrijding bij kanker door middel van cannabis. Het betreft een klinisch onderzoek met 150 patiënten om te onderzoeken of cannabis aan kanker gerelateerde symptomen zoals pijn, slaapstoornissen, angst en misselijkheid vermindert.

Het Canadese bedrijf B.C. Cancer levert een volledig spectrum aan kanker gerelateerde zorg; van preventie, diagnose en behandeling, tot onderzoek en onderwijs, ondersteuning en palliatieve zorg. Binnenkort starten zij met een nieuw klinisch onderzoek naar symptoombestrijding bij kanker door middel van cannabis. Doel van het onderzoek is antwoord geven op de vraag of extracten van de cannabisplant daadwerkelijk helpen bij symptoombestrijding en hoe dat werkt.

Onderzoek bij 150 kankerpatiënten

Momenteel worden alle voorbereidingen getroffen om met een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie van start te gaan. Zo heeft het Canadese ministerie van Volksgezondheid, Health Canada, Whistler Medical Marijuana Corp aangewezen om drie olie-extracten te leveren aan deelnemende kankerpatiënten in negen steden in Canada.

De volgende stap is het rekruteren van 150 patiënten voor de 48-daagse studie. Die zal beginnen zodra de verwachte goedkeuring van Health Canada is verkregen. Vervolgens worden patiënten uit negen grote steden, waaronder Vancouver, Victoria, Kingston en Toronto, ingeschreven om op basis van hun ervaringen te onderzoeken wat cannabis precies doet bij kankergerelateerde symptomen.

De financiering van ongeveer 1 miljoen Canadese dollar (660 duizend euro) komt van particuliere donaties aan de BC Cancer Foundation.

Cannabis en kanker

Drs. Pippa Hawley gaat het onderzoek leiden. Zij is een palliatieve zorgspecialist en medisch directeur bij B.C. Cancer. [Foto: B.C. Cancer Foundation]

Drs. Pippa Hawley gaat het onderzoek leiden. Zij is een palliatieve zorgspecialist en medisch directeur van het pijn en symptoombeheerprogramma bij B.C. Cancer. Bovendien is Hawley groot voorstander van medicinale cannabis bij kankerpatiënten en schrijft zij het al jaren voor.

Om draagvlak te creëren voor het onderzoek en de proefmethodologie te ontwikkelen, hielden Hawley en haar medewerkers een enquête. Die vond plaats onder 3 duizend patiënten die een kankerspecialist zagen bij een van de klinieken van B.C. Cancer. De patiënten werd gevraagd of ze cannabis gebruiken voor symptoombestrijding en of ze ooit cannabis hadden gebruikt. Achthonderd patiënten reageerden; een kwart zei dat ze momenteel cannabisproducten gebruiken voor kankergerelateerde symptoombestrijding en nog een kwart zei dat ze het in het verleden hebben gebruikt, vooral voor recreatieve doeleinden.

MEER LEZEN: Wietolie als pijnstiller bij uitgezaaide kanker

“Hieruit bleek dat cannabisgebruik tijdens de behandeling gangbaar is, voor mogelijke verlichting van symptomen die verband houden met de behandeling, of met kanker zelf. Dit ondanks het feit dat er weinig tot geen wetenschappelijk bewijs is voor symptoom- en kwaliteitsverbeteringen”, aldus Hawley. Ze voegde eraan toe dat bewijs dringend nodig is om patiënten te adviseren welke cannabisproducten helpen en welke men juist moet vermijden.

In een interview zei Hawley dat de legalisatie van cannabis in Canada de weg vrijmaakte voor het onderzoek. “Er zijn enorm veel anekdotische rapporten van patiënten over de voordelen van cannabis bij kanker. En er zijn onderzoeken naar de werking van cannabis bij allerlei andere ziektes. Maar er is ook meer klinisch bewijs nodig om de keuze van cannabis als symptoombestrijder bij kanker te kunnen rechtvaardigen.

“Mijn doel is om een nuttige gids te kunnen bieden aan patiënten en collega gezondheidswerkers. Ik wil hen praktische informatie kunnen geven over wat zou kunnen werken”, aldus Hawley over haar onderzoek.

Opzet van de studie

Deelnemers aan de studie krijgen drie cannabisextracten. Een met veel THC en weinig CBD, een met weinig THC en veel CBD en een met gelijkwaardige hoeveelheden THC en CBD. Deze drie oliën worden met elkaar vergeleken, en met een placebo.

Elke patiënt wordt gevraagd om de doses zodanig af te stellen dat de symptomen zoveel mogelijk verminderen en mogelijk bijwerkingen minimaal zijn. Dit gebeurt op basis van de omvang van de symptomen. Middels een rangschikking van 0 tot 10 kunnen de deelnemers aangeven wat de symptoomveranderingen zijn.

Overigens moeten patiënten aan strenge criteria voldoen om deel te nemen aan de proef. Te instabiele patiënten worden uitgesloten. Dat betekent dat patiënten die chemotherapie of bestraling ondergaan niet kunnen deelnemen. Dit komt omdat hun gezondheid en symptomen van de ene dag op de andere te wisselvallig zijn. Patiënten die orale chemotherapiemedicatie of hormoonontrekkingskuur nemen, komen wel in aanmerking.

Hawley zegt hierover dat het aannemelijk is dat veel patiënten worden uitgesloten. Toch denkt ze dat het redelijk is om te extrapoleren. Dus als cannabis werkt bij stabiele patiënten, dan  is het aannemelijk dat het ook werkt bij anderen die een intensievere behandeling ondergaan.

Hawley verwacht dat de rekrutering halverwege 2019 begint. De gegevensverzameling zou dan tegen het eind van het jaar voltooid moeten zijn. Daarna kunnen de studieresultaten tegen juni 2020 in een medisch tijdschrift worden gepubliceerd.

Mediwietsite houdt je op de hoogte.