(advertenties)
(advertentie)

Een studie naar cannabis en patiënten die lijden aan een gegeneraliseerde angststoornis (GAS) is een van de eersten in zijn soort. Tijdens het onderzoek werd aandachtig gekeken naar verschillende variëteiten cannabis en de medicinale voordelen die ze bieden bij deze aandoening. De belangrijkste bevindingen lees je hier.

Wat is GAS?

Iedereen voelt zich wel eens angstig of onzeker. En in ieders leven zijn er wel eens spanningen. Dit hoort bij het leven en houdt je scherp. Bij een gegeneraliseerde angststoornis treden dit soort gevoelens echter buitensporig vaak op. Negatieve gevoelens staan hierbij niet meer in verhouding tot de ernst van de zaak en vormen vaak zelfs een belemmering in het dagelijks leven.

Mensen met GAS kunnen bang zijn voor echt alles wat er eventueel mis zou kunnen gaan. Hun dagen worden gekenmerkt door ‘wat-als-scenario’s’ die een negatieve uitwerking hebben op hun beleving. Zo zijn ze bijvoorbeeld onterecht bang om hun baan te verliezen, geen geld meer te hebben of ernstig ziek te worden.

Deze overweldigende angst kan van invloed zijn op hun werk, hun relaties en hun vermogen om te dealen met de hindernissen in het dagelijks leven. Dingen die voor de meeste mensen zo vanzelfsprekend zijn, zijn dat voor mensen met deze stoornis dus niet.

Onderzoekers zijn vol vertrouwen

De Canadese onderzoekers Brishna Kamal en Daniel Lantela geloven oprecht dat cannabis een onontdekte en ongekende kracht heeft om mensen met een gegeneraliseerde angststoornis (GAS) te behandelen – en zij vertrouwen erop dat hun recentelijk gepubliceerde studie dit bewijst.

De studie werd uitgevoerd door het bedrijf Whistler Therapeutics dat onderzoek doet naar het entourage effect van cannabis. De resultaten zijn bovendien gepubliceerd in het medische tijdschrift Frontiers of Neuroscience.

Tijdens het onderzoek keek men naar de samenhang tussen verschillende chemische verbindingen (de combinatie van verbindingen die in verschillende cannabissoorten voorkomen) en hun effectiviteit bij angstsymptomen. Onderzoekers waren in staat om cannabissoorten te identificeren die GAS-symptomen verminderen en andere die juist het tegenovergestelde effect hadden.

“Voor een patiënt die door deze aandoening een verminderde kwaliteit van leven ervaart – van slapeloosheid en prikkelbaarheid tot spierspanning – is het enorm belangrijk dat ze hun dag kunnen doorbrengen zonder angstig te zijn”, zegt Lantela die mede-oprichter en directeur is van Whistler Therapeutics.

Het Canadese bedrijf werkt samen met universiteiten, klinieken en cannabisproducenten om te bepalen welke cannabisextracten het beste werken ter behandeling van verschillende aandoeningen. Met die informatie kan het bedrijf verschillende producten ontwikkelen die ze vervolgens onderzoeken middels een studie op dier of mens.

De reden dat ze gestart zijn met dit onderzoek, is dat ze voor de volle 100% vertrouwen hebben in de medicinale werking van cannabis.

“De gepersonaliseerde gezondheidszorg ontwikkelt zich snel en cannabis is een van de medicijnen waarover meer kennis nodig is. Waar het nu op aan komt, is onderzoeken welke soort het beste werkt voor welke aandoening. Op die manier kunnen patiënten ook binnen deze vorm van geneeskunde een persoonlijk afgestemde behandeling krijgen.” Aldus Kamal, die eveneens directeur en medeoprichter van het bedrijf is

Veelvoorkomende angststoornis

In Nederland lijdt 1 op de 25 mensen aan GAS [Shutterstock/fantom_rd]

Kamal en Lantela kozen ervoor om de studie specifiek te richten op GAS omdat deze aandoening veel voorkomt onder Canadesen Een op de drie personen lijdt eraan en patiënten zetten cannabis al vaak in als zelfmedicatie.

Ook in Nederland is GAS een veelvoorkomende aandoening. Wanneer men alleen kijkt naar deze specifieke angststoornis, lijdt naar schatting 1 op de 25 mensen eraan.

De Canadese studie naar gegeneraliseerde angststoornis en cannabis is een van de eerste in zijn soort. Dat komt omdat deze studie niet alleen naar de twee voornaamste werkzame stoffen THC en CBD keek, maar ook naar de werking van terpenen. Kamal is niet op de hoogte van andere gepubliceerde onderzoeken die vooral naar de terpeengehaltes in verschillende strains hebben gekeken, om op die wijze nauwkeurig de verschillende soorten en hun medicinale voordelen die ze kunnen bieden, in kaart te brengen.

Wat zijn terpenen in cannabis?

Terpenen zijn een olie-achtige substantie die de smaken en aroma’s van een cannabisplant in zich dragen. Er bestaan meer dan honderd verschillende soorten en vele bieden op hun beurt weer verschillende therapeutische effecten.

Van het verlichten van chronische pijn, tot het bieden van een oplossing voor mensen die te maken hebben met migraine; Kamal is van mening dat wetenschappers eigenlijk nu pas beginnen te begrijpen welke gezondheidsvoordelen terpenen kunnen bieden.

MEER LEZEN: Ontdek de wonderbaarlijke kracht van terpenen in cannabis

Opzet van de studie

Voor de studie gebruikten Kamal en Lantela gegevens van een online enquête met 90-vragen. Deze werd ingevuld door 442 deelnemers die in Canada wonen en patiënt zijn bij de Whistler Medical Marijuana Corporation [WMMC]. Dit is een gecertificeerde biologische cannabisproducent.

Het onderzoek werd uitgevoerd door WMMC, die de uitslagen koppelde aan de analytische testresultaten van de biologisch geteelde cannabis die aan de deelnemers werd verstrekt.

Nadat de deelnemers hun medicinale cannabis van WMMC hadden ontvangen, werd via email een enquête naar hen gestuurd. Ondertussen werden de monsters van 21 verschillende soorten gedroogde cannabis geanalyseerd om de niveaus van de cannabinoïden en terpenen in elke stam te bepalen. Dit werd vervolgens geregistreerd in drie logboeken, met in ieder zeven verschillende cannabissoorten.

Deelnemers beoordeelden 27 soorten op een schaal van 0 tot 10, waarvan ze dachten dat ze het meest of het minst effectief waren om hun angstgevoelens te behandelen. Dit werd gevolgd door het beoordelen van de mate van effectiviteit van cannabis in het algemeen voor het beheersen van hun angst middels een meerkeuzen antwoordmodel.

Angstgevoelens bij de deelnemers

Een paar dingen waren opmerkelijk tijdens de studie. Zo zei 60 procent van de deelnemers cannabis te gebruiken om algemene angstgevoelens te behandelen, terwijl slechts 15 procent meldde dat ze met een specifieke angststoornis waren gediagnosticeerd. Veel mensen doen dus aan zelfmedicatie zonder tussenkomst van een arts.

Lantela zegt bovendien dat een van de meest significante bevindingen de samenhang van terpenen en de soort-selectie was. Het was ook opmerkelijk dat alle deelnemers cannabis beoordeelden als zeer effectief bij het behandelen van hun angstsymptomen. En men was goed in staat om aan te geven welke soort wel en welke minder of niet effectief was.

Geen enkele soort had overweldigend de voorkeur onder de deelnemende patiënten. Die bevinding kan erop wijzen dat een cannabisbehandeling sterk geïndividualiseerd is, omdat hiermee duidelijk wordt dat ieder mens anders reageert op verschillende cannabissoorten. Overigens meldde 15 procent van de ondervraagde patiënten dat angst juist een bijwerking van cannabisbehandeling was.

“Patiënten moeten de mogelijkheid krijgen om te kiezen tussen verschillende soorten om hun GAS-symptomen te behandelen. Dit net zolang totdat ze een soort vinden die goed werkt voor hun symptoombeheersing,” Zo concluderen de onderzoekers.

Met dit onderzoek krijgen artsen en patiënten meer informatie, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen over hun behandeling. Mogelijk zullen patiënten moeten schakelen tussen verschillende soorten, zodat ze geen tolerantie opbouwen en hun dosering lager kunnen houden.

Cannabis in de toekomst

Het gaat nog wel wat jaren duren voordat we alle geheimen van terpenen in cannabis hebben ontdekt. [Shutterstock/ElRoi]

Kamal en Lantela willen nu de cannabissoorten die mogelijk verband houden met angstsymptomen gaan isoleren. Ze willen ook de bevindingen van deze studie meenemen naar het volgende deel van het onderzoek.

Tijdens het volgende onderzoek willen ze verder onderzoeken wat de effecten van bepaalde cannabinoïden of terpenen zijn. Hoewel de uitwerking persoonlijk blijft, is het wel mogelijk om dit middels moleculair en klinisch onderzoek beter in kaart te brengen voor patiënten en behandelaars. Dit vergemakkelijkt uiteindelijk het maken van een keuze qua cannabissoort, wanneer men start met de behandeling.

Overigens is het de verwachting dat het nog wel enkele jaren duurt voordat we meer leren over cannabinoïden en hun werkzaamheid voor verschillende aandoeningen. Het is allemaal afhankelijk van financiering, medewerkers en innovatie binnen de cannabisindustrie zelf.

Kamal ziet een oneindigheid in onderzoeksmogelijkheden en zegt dat hun focus zal liggen op het creëren van nieuwe, innovatieve formuleringen en toedieningsmethoden. Dit omdat ze hiermee meer concrete gegevens kunnen verzamelen in een klinische omgeving.

“Er valt altijd meer leren over cannabis en daarmee te bepalen welke producten meer of minder effectief zijn voor verschillende omstandigheden, waaronder angst.”

Op de lange termijn willen Kamal en Lantela de eerste door hun ontwikkelde medicatie voor meerdere aandoeningen produceren. Denk hierbij aan aandoeningen als chronische pijn, gemetastaseerde kanker, osteoartritis en natuurlijk angst.

[Openingsfoto: Shutterstock/Parilov]