(advertenties)
(advertentie)

Goed nieuws voor cannabisgebruikers. Uit dit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat zij over het algemeen minder cognitieve achteruitgang kennen dan niet-gebruikers. De studie werd in februari online gepubliceerd door het tijdschrift Current Alzheimer Research. 

Wat is cognitie?

Allereerst maar even ingaan om wat termen. Want wat is cognitie? Cognitie is het bewust opnemen, verwerken, vastleggen en gebruiken van informatie. Het omvat het waarnemen, het leren, de taal, het geheugen en het denken. Achteruitgang hiervan wordt ook wel SCD genoemd oftewel subjective cognitive decline. 

Uit het recent gepubliceerde Amerikaans onderzoek blijkt dat recreatief cannabisgebruik de grootste impact heeft op de cognitieve achteruitgang. Ook heeft het effect op het ontwikkelen SCD. “Vergeleken met niet-gebruikers,” schrijven de auteurs, “was niet-medicinaal cannabisgebruik significant geassocieerd met een 96% verminderde kans op SCD.” 

Mensen die om medicinale redenen of voor zowel recreatieve als medische doeleinden cannabis gebruiken, vertonen volgens de onderzoekers een “verminderde kans op cognitieve achteruitgang.” Deze verschillen bereiken echter niet het niveau van statistische significantie.

Hoe zit het met cognitieve prestaties?

De auteurs van het onderzoek merken op dat eerder onderzoek een verband heeft gevonden tussen zwaar cannabisgebruik en cognitieve prestaties. Enkele studies hebben aangetoond dat frequent of zwaar cannabisgebruik geassocieerd was met lagere verbale herinneringsprestaties, subjectieve geheugenklachten en een lagere cognitieve functie, naast andere tekenen van mentale achteruitgang.

Ze stellen echter: “De cognitieve implicaties van cannabis worden niet alleen bepaald door de frequentie van cannabisconsumptie.” Ze voegen eraan toe dat andere factoren, waaronder het specifieke product dat wordt gebruikt, de consumptiemethode en de reden voor gebruik, ook “de cognitieve effecten kunnen beïnvloeden die met cannabisgebruik gepaard gaan.”

“Ons onderzoek pakt deze kennislacunes aan door uitgebreid te onderzoeken hoe de reden, frequentie en methode van cannabisgebruik geassocieerd zijn met SCD onder Amerikaanse volwassenen van middelbare en oudere leeftijd”, aldus de auteurs van het onderzoek.

Om het onderzoek uit te voeren, analyseerden onderzoekers van SUNY Upstate Medical University in Syracuse, New York gezondheidsenquêtegegevens van het 2021 Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS).

De onderzoekers merken op dat het cognitieve achteruitgangsmodel van het systeem “beperkt was tot respondenten van 45 jaar en ouder in Washington DC en 14 Amerikaanse staten.” De totale steekproef omvatte 4.744 waarnemingen met geldige SCD-reacties.

Enquête over geheugenverlies en verwarring

In een enquête werd aan de respondenten gevraagd: “Heeft u in de afgelopen twaalf maanden last gehad van verwarring of geheugenverlies dat vaker voorkomt of erger wordt?” Respondenten kregen de mogelijkheid om met ‘ja’, ‘nee’, ‘weet het niet’ of ‘weet het niet zeker’ te antwoorden of de vraag over te slaan.

De onderzoekers analyseerden de onderzoeksgegevens op basis van drie cannabisvariabelen, waaronder de gebruiksfrequentie in de afgelopen maand, variërend van nul tot 30 dagen, de reden voor cannabisgebruik, waaronder niet-gebruiker, medisch, niet-medisch of beide, en de wijze van cannabisconsumptie, zoals niet-gebruiker, roken, eten, drinken, verdampen of anderszins.

Mogelijke redenen voor de uitkomst

“We ontdekten dat niet-medicinaal cannabisgebruik significant geassocieerd was met een verminderde kans op SCD in vergelijking met niet-gebruikers”, schrijven de onderzoekers. 

De onderzoekers gaven verschillende mogelijke redenen die zouden kunnen verklaren waarom cannabisgebruik in verband werd gebracht met verminderde percentages zelfgerapporteerde cognitieve achteruitgang.

Ze merken op dat veel mensen cannabis gebruiken om te slapen. Ze verwijzen daarbij naar een recente studie waaruit bleek dat “frequentere slaapstoornissen geassocieerd waren met een hoger risico op dementie in een nationale steekproef van oudere volwassenen in de VS.”

“Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat cannabisgebruik de slaapkwaliteit kan verbeteren, het inslapen kan versnellen en slaapstoornissen kan verminderen. Niet-medicinaal cannabisgebruik zou kunnen hebben bijgedragen aan de waargenomen afname van cognitieve achteruitgang vanwege het potentiële voordeel voor de slaapkwaliteit”, vermeldt het nieuwe artikel.

De resultaten van het onderzoek waren voor sommige variabelen echter niet consistent. Onderzoekers vonden een verband tussen de wijze van cannabisconsumptie, waaronder een hogere prevalentie van SCD onder cannabisrokers. Uit het onderzoek bleek ook een verband tussen de gebruiksfrequentie en cognitieve achteruitgang.

Meer onderzoek nodig

“Hoewel de toegenomen frequentie en verschillende methoden van cannabisgebruik positieve associaties met SCD lieten zien, waren deze relaties niet statistisch significant.” De onderzoekers benadrukken dat de studie geen eerder onderzoek weerlegt dat heeft aangetoond dat frequent of zwaar cannabisgebruik geassocieerd is met cognitieve achteruitgang. In plaats daarvan zeiden ze dat de gemengde bevindingen wijzen op de noodzaak van verder onderzoek naar deze onderwerpen.

“Onze bevindingen onderstrepen het belang van het overwegen van meerdere factoren, zoals de redenen voor cannabisgebruik, bij het onderzoeken van de relatie tussen cannabis en cognitieve achteruitgang”, schreven de auteurs in hun conclusie. “Verder onderzoek is nodig om de onderliggende mechanismen te onderzoeken die bijdragen aan deze associaties.”

LEES OP MEDIWIETSITE OOK:

https://www.mediwietsite.nl/tweelingenstudie-cannabis-heeft-ook-op-lange-termijn-nauwelijks-negatief-effect-op-cognitieve-vermogens/

https://www.mediwietsite.nl/cannabis-en-mentale-gezondheid-alles-wat-je-moet-weten/

[fotografie: Shutterstock]